Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Скриване и разкриване на Твореца

Двойно скриване:

В книгите то се нарича «скриване в скриването». Това означава, че човекът не вижда дори «обратната» страна на Твореца, и казва, че Творецът го е изоставил и не му обръща внимание. А всички страдания, които получава, приписва на съдбата и на сляпата природа, понеже начините на управление стават за него до такава степен сложни, че опитът да ги проумее го докарва до неверието.

Описание:

Моли се за своите беди и извършва добри постъпки, но не получава отговор. Но именно в този момент, когато престава да се моли за нещастията си, получава отговор.

Всеки път, когато преодолява себе си, вярва във Висшето управление и поправя действията си, късмета се отвръща от него и безмилостно го отхвърля назад.

А когато престава да вярва и извършва лоши постъпки, го постига голям успех и той диша с пълна сила.

Не се получава да спечели по честен начин, а само чрез измама или нарушаване на шабата и тем подобни начини. Всичките му познати, изпълняващи Тората и заповедите, страдат от бедност и многобройни болести и са презрени в очите на хората. Те му се струват некултурни, глупави по рождение и лицемерни до такава степен, че дори един миг той не може да се намира в тяхното обкръжение. А познатите, които се надсмиват над вярата му, са най-преуспяващи, здрави и се намират в съгласие със себе си, не знаят какво представляват болестите, умни са, обладават добри качества, симпатични са във всичко, за нищо не се притесняват, сигурни са и пребивават в покой през целия ден.

Когато Висшето управление създава това на човека по такъв начин, това се нарича «скриване в скриването». Тогава човек се стреми да се освободи от този товар, той повече не може да продължава да вярва в това, че страданията идват към него от Твореца. Това се случва поради причината на скриването и продължава дотогава, докато човек не претърпи неуспех, не престане да вярва и не каже, че Творецът абсолютно не управлява своите творения, а всичко, което идва при него, се случва по волята на съдбата и природата. Това означава, че той не вижда дори «обратната» страна на Твореца. В това състояние човек усеща, че получава страдания, такива както:

1.      Недостатъчна печалба или недостатъчно здраве, срам, неуспех в реализиране на плановете си и душевна неудовлетвореност. Например, човек започва да избягва своите другари.

2.      Той се моли, но не получава отговор. Когато извършва добри постъпки, отстъпва назад, а когато постъпките му стават лоши, преуспява повече. Не се получава у него да спечели по честния начин, а само с измама и кражба или чрез нарушаване на шабата.

3.      Всичките му познати, вървящи по честния път, страдат от бедност, болести и различни унижения. А познатите, които цели дни издевателстват над него, преуспяват, забогатяват, стават по-здрави и пребивават в покой, без всякакви грижи.

4.      Всичките познати праведници, изпълняващи Тората и заповедите, изглеждат в неговите очи агресивни и егоисти, странни или глупави по рождение, некултурни и лицемерни до такава степен, че е мерзко за него да бъде с тях дори в рая, и той не може да се намира в тяхното обкръжение нито миг.

Единичното скриване:

Творецът е скрит, тоест Той се държи спрямо човека не така, както Му подобава в съответствие с името “Добър и Творящ добро”, а обратно.

В този случай човек не вижда добрата страна на лика на Твореца, но вярва, че все пак Творецът е направил всичко това или в качеството на наказание за това, което той е извършил или, за да му направи добро в последствие, както е казано: “Когото обикне Творецът, от него ще вземе”. Така праведниците отначало получават страдания, защото накрая Творецът ще поиска да им даде пълен покой.

И той не може да каже, че всичко това идва при него по воля на слепия случай и природата, без причина и знание. Той се укрепва във вярата си, че Творецът го надзирава по такъв начин, за него се смята, че вижда обратната страна на Твореца, тъй като получава от Него страдания.

Описание:

На човека или не му стига печалба и има многобройни кредитори, които отравят неговото съществуване, и през целия ден той е пълен с грижи и суета, или страда от болести, или е не уважаван от хората. Нито един план, който е замислил, не може да се осъществи, и по цял ден няма душевно спокойствие.

Разкриване

Нуждата на човека по време на скриване е да се укрепи във вярата в това, че Творецът, управляващ целия свят, го довежда към книгите. В Тората той получава просветление и разбиране как да се укрепи във вярата в управлението на Твореца. И това просветление и съсредоточеността, които той получава с помощта на Тората, се наричат “поправящото средство на Тората”. И когато те се съберат до определена степен, Творецът ще се смили над него, и тогава “ще се пролее на него отгоре божествен дух”, което означава Висшето изобилие.

Но това се случва само след като той разкрие в цялата пълнота “поправящото средство”, тоест светлината на Тората, която човек попива в тялото вследствие на укрепването на вярата си в Твореца. Тогава той става готов към управлението на Твореца в състоянието разкриване. Това значи, че Творец се държи с него в съответствие със Своето име - “Добър и Творящ добро”.

Името на Твореца ни сочи, че Той е добър и носи добро на всички Свои творения, тоест по всички природни начини, удовлетворяващи всички получаващи в целия народ на Израел, разбира се, въпреки че наслаждението и благото на единия не прилича на наслаждението и благото на другия. Например, занимаващият се с наука няма да получи наслаждение от почестите и богатството, а не занимаващият се с наука, няма да получи наслаждението от великите постижения и откритията в тази наука. И, разбира се, на единия Творецът дава богатство и почести, а на другия - велики постижения в науката.

Описание:

Човек получава от Твореца огромно благо и безкрайно спокойствие, винаги се намира в душевно удовлетворение, тъй като спечелва лесно и в достатъчното количество. Той не познава грижи и безпокойство, не знае какво представляват болестите, много е уважаван от хората, с лекота завършва всичко, което започнал. Преуспява във всичко, което подхване.

Когато нещо не му стига, той се моли и на желанието му веднага има отговор, защото отговаря Творецът винаги и на всичко, какво и да поиска той от Него. Нито една молитва не остава не напълнена. И когато увеличава добрите дела, успехът му се увеличава многократно. А когато е небрежен, в същата степен се смалява успехът му.

Всичките му познати следват честния път, те печелят добре , не знаят какво представляват болестите, най-много са уважавани от хората, и нямат никакви грижи. Винаги се намират в тишина и спокойствие. Мъдри са и честни до такава степен, че на човека му е приятно да се намира в тяхното общество.

А всичките му познати, които не следват пътя на Тората - нямат печалба, преследват ги кредитори, нито за миг не могат да въздъхнат с пълна сила, страдат от болести, причиняващи страдания, и са презрени в очите на хората. Те изглеждат в неговите очи глупави и некултурни, лоши и жестоки по отношение на хората, лицемерни са, пълни с лъжи до такава степен, че за него е отвратително да се намира редом с тях. В такова състояние в усещането си човек получава благо, както следва:

1.      Получаване на благо и спокойствие, лесна и пълна печалбата. Никога няма да усети никакъв натиск, няма да разбере какво са болестите, ще заслужи уважение във всичко, с което се захване и ще завърши започнатото успешно и с голяма лекота.

2.      Моли се и му се отговаря веднага. Когато извършва добри постъпки, преуспява повече, а когато – лоши, губи успеха.

3.      Всичките му познати следват честния път, те печелят добре и са богати, здрави и не познават болестите, те са най-уважаваните в света, спокойни са и са безгрижни. А тези познати, които не следват честния път – нямат печалба, изпълнени са с грижи и тъга, страдат от болести и са най-презирани от хората.

4.      Всички познати праведници изглеждат мъдри, предупреждаващо внимателни и културни в общуване с хората, честни до такава степен, че му е много приятно да се намира в тяхното общество.

 

Kabbalah Library

Бюлетин на kabbalah.info

Сподели