Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Възбуждане на Съзнанието

Кабала пречупена през съзнанието

Лоши и добри мисли

video-default Правилно ли е да се каже, че лошите мисли вредят на човека, а добрите му помагат?
продължава>
 

За какво Творецът е създал злото начало

video-default За какво Творецът е създал злото начало? И защо в първо лице: "Аз създадох злото начало"?
продължава>
 

От какво е била създадена жената

video-default Жената е била създаденоа от реброто на Адам. Какво означава това?
продължава>
 

Какво е това книга

video-default Няма никакво значение за изучаването на кабала от къде четеш.
продължава>
 

Кабалистичните книги - какво да четем?

video-default Четете това, което ви е приятно, това, което ви е близко, което усещате, че се отнася за вас.
продължава>
 

Не вярвай, а проверявай

video-default Защо хората трябва да вярват, че кабала разкрива висшата сила?
продължава>
 

Животът е театър

video-default Ако животът е театър, как да изиграем ролята си?
продължава>
 

Творец

video-default Ако кабала говори за Неговите закони, то защо вие говорите за висшите сили, а не за Твореца?
продължава>
 

Страх от смъртта

video-default Правилно ли е да се каже, че смъртта тласка човека да се замисли за смисъла на живота?
продължава>
 

Подходяща възраст

video-default Каква е подходящата възраст за изучаване на кабала - 5 годишно момче може ли да започне да изучава?
продължава>
 

Обучение

kragove

Безплатен
въвеждащ курс
 

kli-2

 Виртуални
уроци по Кабала