Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Как да се издигнем над времето, пространството и движението и да контактуваме с мъртвите

netКак да се издигнем над времето, пространството и движението и да контактуваме с мъртвите

Технологията на изкуственият интелект прави обрат, да ни помогне да общуваме с мъртвите. Компанията HereAfter предлага обучение на изкуствен интелект така, че можете да продължите да водите разговори с вашите близките след като починат. Вместо да се примирявате с истории, основани на спомени с вашите любими, HereAfter предлага да изучите тяхната реч и поведение с технологията изкуствен интелект така, че да можете да останете свързани с тях, след като починат.

Ето още един пример, как продължаваме да напредваме технологично, но не успяваме да напреднем вътрешно в отношенията ни към хората, света и природата. Ако можем да бъдем по-напреднали психически и емоционално ще видим, че нуждата от комуникация с нашите обични мъртъвци е просто детинска и произлиза от липсата на цел в живота.

Разбираемо е, че хората търсят усещане за топлина, грижа и защита, и че тази технология може да помогне в осигуряване на подобни усещания, но такива занимания с нищо не допринасят за позитивното човешко развитие. Не е по-различно от днешната тенденция да има лесно достъпни психоактивни наркотици: които да ни държат в балони на спокойствие.

Обществото като цяло няма цел в живота. Това, което някога светеше пред нас като възвишена цел, за която си струваше да работим, изчезна. При липсата му такива разработки, заедно с легализираната тенденцията към наркотици, която виждам в същата линия, се проявяват като временна замяна.

Нямате нужда от технологии, за да общувате с мъртвите

Според методиката на кабала, ако се развиваме според природата и нейните закони и се стремим към по-възвишено човешко състояние, няма да имаме нужда от такива технологични средства. Ще преживеем по-съвършена реалност, отколкото всяко технологично развитие, което човешкият мозък може да си представи.

Кои са кабалистите? Те са хора, които са постигнали възприемане и усещане за реалността над времето, пространството и движението. Тъй като се издигат над времето, пространството и движението, те могат да комуникират един с друг и с хора от близкото и далечно минало, независимо дали са влезли във физически контакт с тях.

Това не е въображаема, илюзорна, мистична или пророческа способност. Напротив, тя е много реална способност, постижима чрез методиката на кабала.

Издигайки се над времето, пространството и движението в нашето възприятие и усещане, получаваме достъп до началото и края на природата. Тогава можем да се въплътим във всеки човек, който някога е живял, знаейки какво и как е мислил и усещал, какво е чувствал, и правейки това, се учим директно от тях и използваме техните съвети.

Както кабалистът Йехуда Ашлаг пише в своята статия, "Духовност се нарича това, което никога няма да бъде изгубено":

"В кабалистичните книги понякога се срещат обяснения на фрази от Тора, като: "Така казал Авраам на Исак...", и се разказва какво си говорили тогава, и се обяснява казаното. И възниква въпросът: как са разбрали какво са си говорили един с друг?

Това е известно, защото кабалистът е постигнал степента, на която се е намирал Авраам или някой друг, и затова постигащият вижда или знае същото, което е виждал и знаел Авраам. Затова той знае какво е казал Авраам. И всяка степен в духовното е реалност, която виждат всички, както всички, които идват в Лондон, в Англия, виждат какво се случва и какво се говори в града."

Как да се издигнем над времето, пространството и движението с помощта на кабала.

Всеки от нас усеща времето, пространството и движението в тесните рамки на своето субективно индивидуално възприятие, основано на вродените ни егоистични качества. Методиката на Кабала е начин да се издигнем над нашето егоистично възприемане на реалността чрез развиване на любов към другите. По този начин откриваме вечна и съвършена реалност, в която всичко и всички са свързани като едно цяло

Постигането на реалността по такъв начин, означава постигане на възприятие за природата, което не е филтрирано и изкривено. Започваме да усещаме как природата е силата на любов и отдаване, която действа постоянно, за да свърже всички части от реалността заедно като едно цяло, и съгласуваме нашият подход към живота със законите и функционалността на природата.

От това взаимосвързано постигане на реалността можем да получим достъп до желанията и мислите на всеки човек, който е живял някога. Това може да се сравни с начина, по който сега използваме търсачката, да намерим информация, която ни е необходима от виртуалния облак. Това обаче е много по-интензивно от обикновена заявка за търсене, тъй като ние буквално се обличаме в състоянията на всякакви хора, от Цар Соломон до Хитлер и хора, за които никога не сме знаели, че съществуват.

Разбира се, тази възвишена способност може да бъде дадена само на онези, които ще я използват напълно алтруистично, за доброто на другите и природата, без никаква егоистична самоцел. Това е естествено условие. Затова имаме нужда от мъдростта на кабала, за да се издигнем над егоизма, да достигнем такова отношение към реалността.

Пълната свързаност с другите и природата не изисква никакви сложни технологии. Нуждаем се само от работа над нашите мисли, желания и намерения, наречена "вътрешна работа" според методиката на кабала, и тогава развиваме напълно ново разширено възприятие и усещане за реалността.

 

Обучение

kragove

Безплатен
въвеждащ курс
 

kli-2

 Виртуални
уроци по Кабала