Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Как децата да не отхвърлят родителите

old-parents

Когато покойната ми майка остана да живее сама в Канада в старините си, аз направих всичко възможно, за да намеря най-доброто място за нея. Синът ми, който също живее там, ми изпращаше снимки и видеоклипове с нея, тъй като добре разбираше загрижеността ми и редовно ме информираше как се чувства тя и как справя с всичко. Това продължи до деня, в който той с тъга ми съобщи за нейната смърт.

Днес се появява феномен, при който порасналите деца отхвърлят родителите си. Понякога това се дължи на физическа или емоционална злоупотреба, която са претърпели в детството, но също така, често е свързано просто с пари. Порасналите вече деца смятат, че родителите им не успяват да им осигурят парите, които са искали или очаквали и затова децата отрязват родителите от живота си, откъсвайки ги и от внуците им, понякога стигат до такива крайности, че дори казват на децата си, че бабите и дядовците им са мъртви.

„Наше задължение е да поддържаме с децата паралелна връзка, да бъдем и техни приятели, и техни учители.."

През годините внимателно наблюдавах как жена ми отглежда нашите децата. Тя им даде ясно да разберат, че могат да получат от нас всичко, от което се нуждаят. Всяка монета, която печелехме, беше за тях и така е и днес, когато те са вече пораснали и имат семейства. Също, така сме организирали всичките ни спестявания и авоари, че да бъдат наследени от тях, когато напуснем този свят. Те са добре запознати с нашата инвестиция в тях и колко сме се лишавали, и обсъждат това открито помежду си.

Никога не сме ги глезили. Винаги им е било ясно, че трябва да плащат за всичко, което са получили по един или друг начин. Например, ние платихме за тяхното обучение в университета и те трябваше да „платят" за същото това обучение с пълното си влагане в ученето, сериозното си отношение и концентрация.

Много е вероятно това да е резултат от културата, в която сме израснали. Но няма значение, в крайна сметка това е здравословен и правилен подход. И двете ми дъщери завършиха военната си служба и всяка от тях отслужи пълните две години. Моето мнение е, че децата ми винаги са получавали пълната ми подкрепа, но също така и твърда ръка, която изисква взаимност, отговорност и усилия.

Наше задължение е да поддържаме с децата паралелна връзка, да бъдам и техни приятели, и техни учители. С такъв подход предотвратяваме формирането на отношението им към нас като към нещо, което да се използва и изхвърля, т.е. когато те възприемат родителите си като обикновен банкомат и обслужващ персонал.

Ето защо е ползотворно родителите да прекарват достатъчно време с децата си: да разговарят с тях, да ги слушат и да правят нещата, които им е приятно заедно, т.е. да станат приятели до известна степен. Също така, децата трябва да изпитват и до известна степен страх да не изгубят положителното отношение на родителите им към тях, в случай, че проявяват неуважение и мързел.

Подобна връзка предпазва появата на желание от страна на децата да пренебрегнат родителите си и да ги отхвърлят от живота си. Защо някой би искал да се откаже от нещо, което му дава усещане за увереност, сигурност, безопасност, закрила и топлина в живота му, особено в днешните бурни времена?

Нашите родители могат да бъдат най-близките хора в живота. И дори днес виждам жена ми да възпитава по подобен начин внуците ни. Разбират се много добре, открито и честно обсъждат всичко заедно.

Възпитанието се реализира не чрез думи, а чрез усещане. Когато децата са впечатлени от истинската, искрена връзка на човек с човек, тя се записва в сърцата им и те естествено я предават в отношенията си с другите.

Примерите, които получаваме у дома, докато растем, се отразяват по-късно на всяка наша връзка в живота. Общият принцип е следният:

- начинът, по който се отнасяте към родителите си, е начинът, по който децата ви ще се отнасят към вас,

- начинът, по който се отнасяте към вашите братя и сестри, е начинът, по който децата ви ще се отнасят един към друг

- и начинът, по който се отнасяте към децата си, е начинът, по който те ще се отнасят към техните децата.

 

Обучение

kragove

Безплатен
въвеждащ курс
 

kli-2

 Виртуални
уроци по Кабала