Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Кой е истинският източник на щастие?

1 source-of-happiness1

Кой е истинският източник на щастие?

Кабала е методът, който ни учи как да създаваме позитивно общество от щастливи индивиди в баланс с природата.

Михаел Лайтман, Основател на Бней Барух, Институт по Кабала и Проучване

Всеки иска да бъде щастлив. Има безброй тълкувания за това какво е щастието, как да бъдем щастливи и какъв е източникът на щастие, и със сигурност, ако определим истинския източник на щастие, тогава може да бъдем сигурни в целта, към която сестремим. В това изследване на истинският източник на щастие ще разгледаме:

  •  има ли такова нещо като истински източник на щастие;
  •  щастието субективно и относително ли е за всеки човек и може ли източникътна щастие да е общ за всички;
  •  ролята, която играят обществото и неговите ценности за нашето щастие;
  •  какво ни пречи да бъдем щастливи през цялото време;
  •  ролята която човешката природа играе в нашето щастие;
  •  определяне на истинския източник на щастие и видът трансформация, която енеобходима, за да го преживеем.

Има ли нещо като истински източник на щастие?

Щастието субективно и относително ли е за всеки човек, и може ли източникът нащастие да е общ за всички?

За да разгледаме този въпрос, е важно да гледаме на себе си като на социален вид, разглеждайки нашия живот във връзка с другите и че качеството на нашите връзки влияе върху нашите перспективи и усещания за щастие.

Фактът, че сме социални видове, ни различава от животните. Ние сме моделирани и повлияни от нашето обкръжение във всеки момент от нашия живот. Родното място,където сме израстнали, нашите семейства, училища, учители, приятели, колеги на работа, също така нашата култура и медия, която попиваме и с която сме ангажирани, всичко влияе на нашата дефиниция за това, какво означава да бъдем щастливи, как можем да постигнем щастие и какво правим, за да го постигнем. Много проучвания върху щастието вече са заключили, че позитивните връзки и подкрепящото общество дават основа за щастие на нейните членове. Социалната основа, където всеки се грижи за останалите – получавайки толкова, от колкото всеки индивид се нуждае и работейки за благополучието на останалите, е оптималната структура за щастието навсеки човек.

Какво пречи на щастието ни?

Проблемът е, че там, където има общество, има социални желания, тоест желания за пари, чест, уважение, слава, контрол, власт и знание. Нашите лични стремежи да напълним тези желания за сметка на другите, пречат на нашето щастие. Например, ако човек иска да стане богат, властен или известен, той трябва постоянно да се бори, да се състезава с другите, да изгражда своето желание за постигане на тези цели като пречи или унищожава благосъстоянието, властта или славата на другите.

Освен това, човешката природа, която е желание за наслаждение, работи по такъвначин, че когато ние се наслаждаваме от нeщо, нашето желание за това наслаждение анулира неговото получаване и ново желание се появява на негово място. Този modus operandi на човешката природа ни кара постоянно да се чувстваме незадоволени и искащи.

Тази формула, от която живеем – стремежът за щастие за сметка на другите, се съединява с постоянната незадоволеност, заложена в човешката природа и е антитеза на щастието. Тогава може да заключим, че ако нашите източници на щастие останат като индивидуални търсения на удоволствия за сметка на другите, ние никога няма да преживеем трайна, процъфтяваща форма на щастие. Ще страдаме от нашите желания, които ни опустошават през цялото време и ще търпим нарастваща неудовлетвореност, докато накрая се отчаем, опитвайки се да проправим своя път в общество с конкурентни, индивидуални мотиви.

Задължително е всяка нация да бъде силно обединена отвътре така, че всички индивиди в нея да бъдат прикрепени един към друг чрез инстиктивна любов. Освен това, всеки индивид трябва да усеща, че щастието на нацията е неговото собствено щастие, и упадъкът на нацията е неговият собствен упадък... Това означава, че хората от тази нация, които усещат тази хармония, са тези, които създават нацията, и мярката на щастието и устойчивостта на нацията се измерват чрез техните качества.

Кабалистът Йехуда Ашлаг, „Народ"

Днес общественото мнение уважава съперничеството и индивидуалните постижения. С други думи, ако стъпиш върху конкуренцията си, за да успееш като индивид, към тебсе отнасят с уважение. Това е преплетен симптом на индивидуално-конкурентните ценности, с които сме отгледани от нашите училища и университети, чрез филми, музика, телевизионни предавания и интернет дискусии, с които редовно сме ангажирани. Ето защо, ако търсим автентичен източник на щастие, ние трябва първода предположим, че нищо няма да се промени, ако нашата егоистична природа продължава да попива социални влияния, които се хранят от неговата егоистична посока за сметка на другите. Дори ако определим истинския източник на щастие, който може да задоволи всеки – една безгранична форма на наслаждение, което нинапълва, когато сме ангажирани да даваме и позитивно да се свържем с другите – ние все още няма да преживеем продължително щастие, ако обществото като цяло неуспее да определи приоритетните ценностите на даване, любезност, алтруизъм и позитивни връзки над съвременните конкурентно-индивидуалистични ценности.

Какво ще увеличи осъзнаването на истинския източник на щастие?

Нарастването на бедите и проблемите в човешкото общество ще изиграят своята роля за повишаване на осъзнаването за това, защо не успяваме да постигнем истинска и трайна форма на щастие. В науката Кабала това състояние се нарича „разпознаване на злото". Това означава, че проблемите и кризите ще се натрупват докато не видим, че колкото повече искаме да живеем щастлив и хармоничен живот,ние не го правим, и още повече, ситуацията се влошава. В крайна сметка ще разберем, че решението е във фундаментална промяна на нашите ценности – от конкурентно-индивидуалистично-егоистични ценности до съвместни-свързани-алтруистични – и, че образователните институти и медиите, които насищат с ценности нашия живот, трябва да поемат основната отговорност за тази трансформация. Самата поява на науката за щастие и позитивната психология в период, когато депресията се покачва, за да стане най-разпространената световна болест, показва ясен пример как, тъй като нашите скърби се влошават, се стремим да им противопоставим противоотрова.

Това е същата епоха, за която авторите на Книгата Зоар, както и най-известнияткабалист на XX век Йехуда Ашлаг (Баал аСулам) заявяват, че автентичната мъдростна науката кабала ще се разкрие и ще стане достъпна за всички като метод, който води обществото до варианти на позитивни връзки, които могат да направят всеки щастлив.

Кабала е метод, който ни учи как да създадем позитивно свързано общество отщастливи индивиди, балансирани с природата. Тя прави това, като насочва участниците през процес на експериментиране в свързването с другите, за дапривлече силата на свързване, живееща в природата, която има силата да нипромени, да ни направи по-внимателни един към друг. По този начин човек ще научида се стреми не само да задоволи своето собствено щастие, но също и на другите. Тогава ще бъде изградено балансирано човешко общество, което ще осигурищастието на всеки индивид.

- Публикувано на 10 декември, 2018WHAT IS THE AUTHENTIC SOURCE OF HAPPINESS?

 

Обучение

kragove

Безплатен
въвеждащ курс
 

kli-2

 Виртуални
уроци по Кабала