Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Правилният резултат от обучението


fa0e985db0554a492eb0569668161869 (1)

Някои казват, че училището трябва да дава на детето образование, а с възпитанието трябва да се занимават родителите. Други възразяват, като казват, че не трябва възпитанието да се прехвърля само на родителите. И „златната среда" на този въпрос все още не е намерена.

Аз мисля, че за правилен може да се счита резултатът, когато завършвайки училище, учениците твърдо знаят, че единството е основният приоритет в живота. Единството на народа, единството на обществото, единството на страната. И за постигането и поддържането на това единство, трябва да се насочат всички сили и средства на първо място.

И това единство трябва да бъде изградено на основата на любовта към ближния. Или поне на хубавите и добри отношения. Ако можем да внедрим този модел в съзнанието на човека, това вече може да се счита за успех. Единственият проблем е, че никой не иска да слуша за любов към ближния. Децата не виждат при възрастните пример за такива отношения, а сами не могат да се научат.

За да се промени ситуацията, в училищата трябва да се появят специалисти, които знаят каква е човешката природа и как да работят правилно с нея. Тези специалисти ще могат да обясняват на децата /и на първо място на техните родителите/, че единството противоречи на човешката природа, защото тя е егоистична. Затова отношенията с другите винаги изграждаме на основата на получаването на изгоди. Това, което в резултат ще ми достави удоволствие, аз приемам, а всичко останало отблъсквам. И точно това поведение ми създава проблеми в живота.

Защото егото отделя човека от другите, не му позволява да създаде нормални, добри взаимоотношения на основата на братската любов. И още повече, това може да се промени. Човекът може да се научи как да се държи, въпреки заложената в нас егоистична програма на поведение. А това се постига именно чрез приближаването на човека до другите. До такава степен, в която става желано.

Ето тези знания трябва да получат децата в училище.

 

Обучение

kragove

Безплатен
въвеждащ курс
 

kli-2

 Виртуални
уроци по Кабала