Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

4) Защо Зоар е бил скрит толкова време?

Книгата Зоар е била крита 900 години, между II и XI в. Н.Е. тъй като онези, които са владеели нейната мъдрост разбрали, че по това време хората не се нуждаели от нея и щели да разберат погрешно съдържанието й.

Едва през XVI в. се появил кабалист, който обяснил основите на Кабала - Светият Ари, Рав Исаак Луриа (1534-1572). Ари обявил, че от него нататък мъдростта на Кабала е готова да бъде разкрита пред всички.

Коментари върху произведенията на Ари и книгата Зоар се появяват едва през XX в. - векът, станал свидетел на най-буйния взрив на човешките желания в историята. През този период се появила необикновена душа - Рав Йехуда Ашлаг (Баал а-Сулам). Той обяснил мъдростта на Кабала по начин, който нашето поколение е способно да разбере. Нещо повече, Баал а-Сулам бил единственият кабалист през XX в., който писал коментари върху Зоар и работите на Ари.

Това не означава, че нямало велики кабалисти преди него, а само, че техните произведения не са лесно разбираеми за съвременните ученици. Днешната популярност и търсене на Кабала свидетелстват за готовността на нашето поколение да поеме универсалното й послание и да разбере автентичните текстове, които говорят за корена на живота ни и как да го постигнем.

 

Обучение

kragove

Безплатен
въвеждащ курс
 

kli-2

 Виртуални
уроци по Кабала