Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Безкраен оргазъм

couple-789824 640С какво може да се сравни наслаждението, което ще изпитва човекът в духовния свят?

couple-789824 640

М. Матушевски: С какво може да се сравни наслаждението, което ще изпитва човекът в духовния свят?

М. Лайтман: Най-силното духовно наслаждение се нарича „оргазъм“, съответстващо на най-силното наслаждение в нашия свят, което се явява резултат от взаимодействието на две живи тела, влизащи в сексуален контакт, в така наречената любов един към друг.

В духовния свят наслаждението е резултат от влизането на човека и Твореца в контакт един с друг, представляващо духовно съединение, „зивуг“, което в превод, буквално  означава „полов акт“. То става на ниво обмен – взаимно получаване и отдаване на цялата информация, с чувства и усещане за изобилие.

Тоест, това е абсолютно неограничено протичане на енергия, на информация между всички части на материята и се нарича „оргазъм“. В Кабала този процес се описва, именно с такива думи. Има много примери на кабалистични (и некабалистични) текстове, които говорят за това, например в „Песен на песните“, написана от цар Соломон.

Създавайки паметници на еротичната култура, хората интуитивно изхождат от това високо постижение на наслаждение, което изпитва човек, когато се извисява в своя духовен съюз с всички останали души и с Твореца, сливайки се с Него дотолкова, че става безкрайно протичане на енергия от едното към другото и това се нарича духовен оргазъм.

М. Матушевски: Но ако продължим тази аналогия, то в това съчетание кой е мъжът и коя е жената?

М. Лайтман: В това съчетание няма мъж и няма жена, понеже всеки получава и всеки отдава, което означава, че у всеки има мъжка и женска съставка, което води към съвършенство и универсалност на всички.

Именно затова в наше време възникват всякакви проблеми с хомосексуалността, лесбийството и други, всевъзможни изкривявания в резултат от осъзнаването на човека като еднополово несъвършен. Разпадът на семейството, когато един човек не може да заживее с друг и дори със самия себе си, отблъскването на хората един от друг (било то еднополови или разнополови), наблюдаващо се днес в света, трябва да открие на човечеството, че само взаимното сливане, в което всеки от нас изпълнява двойна функция – получава и отдава, което не е възможно на животинско ниво, а само на духовно, води до съвършено състояние, наречено „двекут“ – сливане в духовния свят, подобно на вечен оргазъм.

М. Матушевски: Какво е това наслаждение? Може ли някак си да се опише?

М. Лайтман: Наслаждението е усещане, което възниква в желанието, когато то се напълва с желаното.

Като първоначално създадени от светлината, ние я желаем и когато светлината влиза в нас, изпитваме усещане, което се нарича наслаждение. Тя ни е създала за себе си, равни на себе си по количество и по качество. Всичко, което има в светлината, се усеща от нас като добро, хубаво, желано; а всичко, което имаме ние – като противоположно на светлината, лошо, вредно, болезнено.

 

Обучение

kragove

Безплатен
въвеждащ курс
 

kli-2

 Виртуални
уроци по Кабала