Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Как да станем Творец

front3-Ако трябва да отдавам на хората, това означава ли, че съм длъжен да усещам тяхното желание?

Беседа на кабалиста проф. Михаел Лайтман
с ръководителя на компанията „Видеогурман“ Максим Матушевски

М. Матушевски: Ако трябва да отдавам на хората, това означава ли, че съм длъжен да усещам тяхното желание, тяхното страдание? Ако съм длъжен да поемам техните желания, следователно трябва да страдам за целия свят, за да отдавам на целия свят ли? Всъщност, вместо да пропускам през себе си наслаждения, отначало трябва да обединя в себе си страданията на целия свят ли? Възможно ли е това?

М. Лайтман: В това се състои науката Кабала, в това се заключава нейната мъдрост, че когато започвате да работите за целия свят, с това се уподобявате на Твореца.

Има Творец, който въздейства на целия свят, а това сте вие (на чертежа „Аз“), да кажем, който действа в целия свят. Ако вие въздействате на целия свят, подобно на Твореца, то ставате равен на Него. Щом като започнете да действате в тази посока, веднага ще започнете да усещате, как през вас преминават всички тези огромни потоци от информация, наслаждение и изобилие.

9 

Естествено, че желанията на човечеството преминават през вас в тази степен, в която ги взимате в себе си и се стараете да ги напълните. От една страна, присъединявате тези желания към своите, а от друга страна, ги напълвате. В това се състои безкрайното наслаждение, безкрайният поток от информация, от изобилие, защото постоянно поглъщате в себе си все нови и нови за вас човешки, вселенски празнини – желания и страдания, и пропускайки през себе си изобилието, ги напълвате.

Естествено, не се има предвид, че ги напълвате с пари или с хляб, всичко това се отнася единствено до духовното ниво. Не ви трябва нищо повече, защото всички останали нива престават да съществуват за вас. Започвате да се издигате като душата след смъртта на тялото в съвсем друго измерение. Започвате да усещате всичко това на нивото на силите: желанията и наслажденията, установявайки се между тях, подобно на предавател, включващ двете сили едновременно. В това се състои решението на проблема.

Ако сами се наслаждавате, то гасите, неутрализирате желанието за наслаждение и оставате с една огромна нула, даже в минус, тъй като абсолютно сте се опустошили, губейки възможност да получите наслаждение.

10

Ставайки посредник, постоянно добавяте, присъединявате към себе си, допълнителни желания и затова можете постоянно да ги напълвате с наслаждение, като го пропускате през себе си.

11

По този начин, вие ставате не просто предавател, а елемент, равен на Твореца и се издигате над точката на своето създаване, на сътворението.

Творецът ни е създал в определена точка, намираща се под Него. Когато става правилно напълване, реализация на тези желания, тогава вие се издигате на нивото на Твореца, по-високо от точката, на която са създадени. Представяте ли си: родили сте се на някакво ниво, а се издигате на нивото на Този, който ви е създал, сътворил.

12

В това се състои цялата идея за сътворението на човека. Човек, на иврит „Адам“, което в превод от древноеврейски означава подобен (доме) на Твореца. Първоначално творецът е създал човека по Свой образ и подобие, за да може да има възможност да достигне Неговото състояние. То е програмирано в нас, трябва само да го реализираме правилно. А то се реализира по един начин.

Имаме само две възможности – получаване и отдаване. Ако ги съчетаем правилно в себе си, с помощта на науката Кабала, усвоявайки начина за правилното получаване, то постигаме всичко. А и повече нищо не се изисква – всичко в природата се състои само от тези две сили.

М. Матушевски: Ако всичко това е така, то защо изобщо е нужно човечеството? Защо всичко е устроено така сложно? 

М. Лайтман: Всичко е сложно устроено, за да можем сами, правейки собствен свободен избор, да осъзнаем неправилността на другия вид съществуване, когато желанието и намерението се неутрализират едно друго, и да достигнем до извода, че следва да живеем, само получавайки заради отдаване.

Между другото, за това говорят всички религии и учения, но хората просто не осъзнават до края как да го реализират. Те казват: „Отдавай, за да бъдеш добър“. Наистина, върху това е изградено нашето възпитание, защото интуитивно  чувстваме, че алтруизмът е практиката за оцеляване. Възпитавайки децата, казваме: „Бъди хубав, добър, отстъпвай, помагай на другите“. Не им казваме: „Удряй, убивай, прави всичко само за себе си“. Защо? Защото такова поведение е много опасно.

И обратно, правилното взаимодействие, колкото се може по-мирното съществуване с околната среда, винаги водят до благополучие и безопасност. Тази идея е заложена в нашето подсъзнание, просто сме длъжни да я реализираме правилно. И ето сега кризата, в която се оказва човечеството ще ни доведе до това.

Не говоря за някакви свръхестествени неща, а само леко разкривам онова, което ще стане ясно в близко време. Нима, не е по-добре да се опитаме да го разкрием колкото се може по-скоро, за да съкратим страданията, пътя в мрака?

 

Обучение

kragove

Безплатен
въвеждащ курс
 

kli-2

 Виртуални
уроци по Кабала