Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Методика за уравновесяване на живота

Днес светът е стигнал до обща криза и без кабалистични знания той няма да може да се върне в уравновесено състояние и се е говорело за това в продължение на 1000 години, и всичко, което се е казало, се е изпълнило. Така че, мисля, че и този път всичко ще се изпълни, както е написано.

Затова днес ние разпространяваме кабала по света. Това не го е имало във всичките предишни поколения, във всичките тях, за всичките 6000 годни. Затова мисля, че днес кабала вече е толкова близка на хората, говорейки за икономиката, политиката, търговията, за това как да подредим живота си правилно. В глобалния свят нямаме методика освен кабала, за да управляваме този свят, себе си, своето общество. Затова тук вече не става дума за това интересно ли е или не интересно. Кабала просто става необходима методика за всички, методика за уравновесяване на нашия живот.

Ето аз мога по себе си да кажа, в хода на днешната ни беседа, от своя пример, че една от заблудите, които имах, е това, че смятах кабала че е нещо тайнствено, някаква езотерика, тясно насочена магия. Оказва се, че кабала по вашите думи, разбира се ще изследвам това, защото е интересно, тя се докосва до всяка една субстанция на текущия живот. И по принцип, през призмата на кабала може да се разглежда всяка постъпка.

Нежива, растителна, животинска и човешката природа абсолютно всички се изучават в нея.

Аз мислех, че това е изключително някакъв такъв тясно насочен прожектор, който осветява много определена специфика.

На мен въобще ми се струваше, че става въпрос за нещо от горе, а се оказва, че всичко това е тук.

 

Обучение

kragove

Безплатен
въвеждащ курс
 

kli-2

 Виртуални
уроци по Кабала