Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Творец


Ако кабала говори за Неговите закони, то защо вие говорите за висшите сили, а не за Твореца?

А какво е това Творец? Творецът е общата висша сила на природата. Висша, защото по своята мощ, обем, по обсег е по- високо от всички и включва в себе си всичко. Творецът това е сила, сила на доброто, сила на отдаване, доброто влияние, която определя всичко, включвайки в себе си всички останали сили на природата заедно. Това и се явява Творецът.

Ние можем да разкрием тази сила, да я опознаем, да я постигнем. Затова "Творец" на иврит се нарича "Боре" (от думата "бо-ре", ела и разкрий). Така ние го разкриваме. А ако не го разкриваме, то всичко това са предположения. Без значение какви религии, вярвания, някой някъде нещо е казал, на някой нещо е предал, нашепнал. Към това не можем да се отнасяме сериозно.

Така че, до въпросите на вярата не се докосваме. Трябва да разбираме как да четем Библията. Всички я четат по различен начин. Там е написано на точен, конкретен, но таен език, иносказателно. Това не е историческо повествование, това е код и кабала го разкрива. Книгата Зоар се явява коментар на това Мойсеево Петокнижие, което се нарича Тора. Вземете книгата Зоар и ще видите за какво се говори там, ако видите. Ако не, то ще ви се наложи да се занимавате с кабала, за да започнете да разбирате книгата Зоар и чрез книгата Зоар да разбирате Тора, Библията.

Ето така се случва. А Бога — Бог не наричаме, защото не искаме хората, които ни слушат да правят асоциации с някакви свои предишни представи за Бог, за висшата сила. Както се казва, уж има някакъв Господ някъде там, съществува, живее, седи и гледа отгоре надолу към нас и ни управлява.

И всичко вижда.

Да, всичко вижда и тъй нататък. Всичко това не съществува. Висшата сила е вътре в нас, помежду ни. Пронизва цялото пространство. Това е като физическо поле, само че духовно, от по-висша категория. Поле, което влияе на всичко и съдържа в себе си всичко. Поле на доброто.

 

Обучение

kragove

Безплатен
въвеждащ курс
 

kli-2

 Виртуални
уроци по Кабала