'Как възприемаме действителността?' е флаш видео предназначено за хората които търсят изчерпателни и практични отговори
относно смисъла на живота ни, целта на мирозданието и връзката ни със законите на природата. Модерната наука и древната мъдрост на Кабала
се сливат заедно в една точна наука за духовното, която позволява на изучаващите я да разкрият на себе си
кои са в действителност, защо събитията в живота ни се случват и какво можем да направим за да
постигнем истинско щастие. Дай възможност на душата си да открие своето предназначение
чрез развиване на правилно възприятие на обкръжаващата ни действителност.

 

 

 

www.kabbalah.info www.kabbalahbooks.info Дистанционно обучение по Кабала Кабала Днес www.questionyourreality.com