авг 05
22:31

Защо човек върши неразумни и неизгодни за него постъпки? Свободен ли е той в своя избор? Защо много от нас лесно попадат под влияние на мнозинството? Можем ли по активността на мозъка да предскажем решенията, които вземаме? На тези въпроси се опитва да отговори невробиолога от Университета в Базел (Швейцария) Василий Ключарев. На лекция в Политехническия музей той направи обзор на най-новите методи по изследване на мозъка и на основните концепции на невроикономиката.

Василий Ключарев: «Представата ни за свобода е социална илюзия.

Василий Ключарев, водещ експерт в невробиолигичните основи на социалното влияние и невроикономиката. Защитил кандидатска дисертация през 2000 година под ръководството на академик Н. П. Бехтерев. От 2000–до 2009 година е специализирал в Технологичния университет в Хелзинки, Еразмус школата по менеджмент (в Ротердам) и Дондерс центъра за конитивна невробиология (Холандия). Понастоящем е изследовател и преподавател в Университета в Базел (Швейцария). Публикувал е статии във водещи списания по невробиология (Neuron, Journal of Neuroscience и др.), член е на международното общество по невроикономика. Акредитиран професор е в държавния университет в Санкт-Петербург.

Невроикономикатае раздел от невробиологията, който обединява постиженията на икономиката, психологията и други дисциплини в изучаването на природата на вземане на решения. Прогресът в тази сфера е толкова стремителен, че по признанието на Василий Ключарев той самият понякога не успява да се оправи в множеството нови методи, които учените използват. Не е изключено всичко, което знаем днес, утре да бъде заменено от някакво ново знание.

«За биологичната основа за приемане на решение е известно вече много – казва Василий Ключарев – Има многообещаващи данни, които позволяват с оптимизъм да гледаме на развитието на тази дисциплина в бъдеще“.

Невроикономистите се опитват да обяснят как вземаме решение, с помощта на анализ на активността на невроните. В мозъка се съдържат милиарди неврони, съединени помежду си чрез десетки хиляди връзки. Днес учените могат да прикрепят определени сензори към неврона и да регистрират неговата активност, а след това да я визуализират с помощта на хистограма, на която е представена честотата на разряда на невроните по време. В магнитно резонансен скенер може да бъде регистрирана активността на тази част от човешкия мозък, която отговаря за самоконтрола и предсказва на основата на получените данни, да допуснем – ще се придържа ли той към диета или не.

Прочети »


яну 22
00:39

Интегрално възпитание на човечеството

Цикъл от беседи между проф. М. Лайтман и психолога Анатолий Улянов

Беседа 8

15 декември 2011 г.

Светене от бъдещето

Въпрос: В общия курс по интегрално възпитание се твърди, че всяко действие трябва да започва с обща интегрална картина, която да бъде цел за човека. Вероятно един курс по психология също не би бил изключение. От тук следва, че трябва да започваме всяко едно занятие именно така ли? Какъв е най-правилният начин да го направим?

Отговор: Важно е да отбележим, че това не е просто съвет, а основна необходимост. Човек трябва непрекъснато да следва дадена цел и да бъде съсредоточен върху нея, за да може всяко негово движение, изражение, занимание с игри или участие в дадено обсъждане да бъде насочено към същата цел.

Тогава той действително ще се стреми към нея и ще развие силно желания за тази цел. Ще види, че всичко трябва да бъде насочено към нейното постигане. Това е от една страна.

От друга страна, тъй като в природата съществува едно единно поле, в което всички сме взаимосвързани, когато поставим пред себе си определена задача и умозрително си представим своето бъдеще, сякаш започваме да привличаме върху себе си „притегателните“ сили, които ни устремяват напред. Те сякаш произлизат от обекта, към който се стремим, и така ни въздействат.

Това е чисто психологическо явление: общо взето, разбираме, че това не съществува. Дори е възможно нашето твърдение за бъдещето да не съответства на действителната картина – в процеса на напредък ние постепенно се изменяме и съответно се изменя и нашият мироглед за бъдещето.

По същия начин казваме на едно дете: „Ще пораснеш и ще станеш това или това – просто продължи да учиш. Ще видиш, че ще стане.” То постепенно расте и започва да разбира, че ако по-рано си е представяло, че е шофьор на огромен самосвал, сега в него са се зародили други цели. Ние му представяме определени картини на бъдещето, за да може то по-нататък да ги развие в различни, по-високи цели.

Така и ние трябва непрекъснато да си представяме картината, която, подобно на децата, сме длъжни да развием, за да може да ни води напред. Тогава няма да бъдем притискани отзад от отрицателните сили на природата, от кризите, а напротив, ще напредваме, увлечени от положителните сили. Така ще съкратим пътя и той ще бъде приятен за нас.

Затова трябва да си представим едно светло и добро бъдеще, подкрепяно от нашето обкръжение, издигано в очите на обществото чрез медиите и т.н. Тогава човек ще придобие огромна сила и вдъхновение. Междувременно обществото ще поощрява всеки, който се стреми към целта.

Трябва да развием такава широка психологическа основа, която ще тегли и носи човек като поток, а той с удоволствие ще плува по течението.

Въпрос: Когато водя курс по интегрално възпитание, трябва ли във всяка закономерност, която обяснявам, да въведа елемент на интегралност?

Отговор: Да, защото всяко движение към целта предполага, че на всяка част от пътя вие постепенно ще я постигате и ще се приближавате по-близо до нея. Тоест, ако целта представлява определен набор от някакви нови качества, тогава всяка стъпка към нея предполага усвояване на тези качества – трябва да контролирате това. Трябва да направите анализ и наблюдение: приближил ли съм се към целта или изведнъж съм се отклонил.

Едно отклонение в страни е много опасно. Ако не забележете това още в началото, малкото отклонение ще прерасне в огромна грешка и никога няма да достигнете целта, защото ще продължите да се отклонявате от нея.

Прочети »


окт 25
19:42

Интегралното възпитание – това не е набор от някакви правила, кодекси, условия, които учиш, явяваш се на изпити и готово, вече си възпитан. За съжаление, ние въобще нямаме възпитание, защото то е свързано с подема на човек към следващия етап, а човечеството не разполага с такива средства. Ако отидеш в армията, там те обучават на инстинкти: да действаш така, а не иначе, дори автоматично. Същото е и при астронавтите – без значение кого.

Под интегрално възпитание се разбира, че на човек трябва да му покажат, да го научат как да извлича от природата такива сили, които да му дадат възможност да се издигне на следващото ниво, над това, в което е днес. Тоест, ако днес си егоистичен индивидуалист, то утре трябва бъдеш алтруистична, интегрална част от цялата природа, от цялото човечество.

От къде да получим такива сили?

На това ни обучава интегралното възпитание: как можеш да получиш, да извлечеш от самата природа интегралната сила, която се намира в нейната основа: как можеш да я привлечеш така, че тя да те промени и ти сам да започнеш да влизаш в интегралната система „по своя заповед и желание“, а не въпреки себе си.

Тогава тази интегрална, огромна сила на природата, която лежи в нейната основа, тази сила на отдаване, сила на любов, сътрудничество, ще ти повлияе и изведнъж ще започнеш да се променяш, и по естествен път ще се устремиш към обединение с другите. В теб изведнъж ще се появи съвсем друго отношение към всичко: ще се изменят възгледите ти, парадигмата, в съответствие с които ще започнеш да действаш.

Тоест интегралното образование и възпитание предоставя само такава промяна в човек. По това се различава от всичко останало.

Затова ние винаги подчертаваме, че в нашия свят възпитание изобщо няма. Съществува трениране, налагане на определени инстинктивни действия, предупреждения, ограничения, поощрения, което по принцип не се различава от това, как дресираме животните.

Интегралното възпитание е единственото, което можем да дадем на човек. Наричаме го „интегрално“, защото това е неговата цел. Но по принцип, това е Възпитание с главна буква, когато човек изменя себе си.

Никой не може да измени човека. Затова съществува метод за косвено привеждане на човек към такова възпитание – „чрез тоягата към щастието“. Той не може да се измени инстинктивно: „Тук се чувствам зле – и бягам. Там ми е добре – и тичам натам“.  Това ли се нарича с „тоягата към щастието“? – Не! „С тоягата към щастието“ се нарича, когато все пак го довеждат към възпитание, когато трябва да разбере: „Аз трябва да променя себе си“ – и тогава навлиза в това възпитание.

От предаването „Построяване на социално обкръжение“, 25.09.2012


авг 30
06:54

Саар Зукер: Здравейте, доктор Лайтман. Бих искал да обсъдя с Вас една тема, която макар и да не се среща често в заглавията, е много актуална за съвременното общество. И тя е: затвори и затворници. Във вестник „а-Арец“ е публикувана статия със заглавието: „Системата на образованиeто се e провалила, затворите процъфтяват“. По-конкретно, авторът на статията пише за това, че през 80-те години бюджетът за поддържане на затворите в САЩ е нарастнал с 95%, а бюджетът за образованието е съкратен с 6%.

Михаел Лайтман: Целият проблем е в това, че подготвяйки човек за живота, въобще не отделяме внимание на неговото възпитание. Но не става дума за това, да възпитаваме човека в рамките на детската градина или на училището – там той получава образование, там му даваме знания. „Какво учихте днес?“ – питаме, когато детето се върне от училище. Освен това, в училище то се намира под много силен натиск от обкръжението. Сбивания, съперничество, гордост, завист и дори пристрастяване към наркотици – всичко това разглеждаме като един вид странични явления, с които нищо не може да се направи. Най-много от всичко ни интересува какви бележки ще донесе, дали успешно си взима изпитите. Не искаме от бебето, от малкото дете, от тийнейджъра да направим Човек. Не виждаме как в процеса на своето израстване детето става възпитано, умее правилно да се държи в обществото, знае кое е добро и кое – лошо, как трябва да постъпва и какво не трябва да прави, за да не се превърне обществото в джунгла, където оцелява по-силният. Мисля, че проблемът е именно в това. И затова, независимо колко средства ще отделяме за развитието на затворите, или дори за училищата, нищо няма да се промени, защото те „не са много далеч един от друг“: училището подготвя тези, които после лежат в затвора.

Саар Зукер: Тогава в какво е нашата грешка? Казвате, че тя е в системата на възпитанието?

Михаел Лайтман: Цялата работа е в това, че самите родители не са научени да бъдат хора, не са ги научили да решават семейните проблеми, да възпитават децата. Вижте как родители се отнасят към своите деца. Колко случаи на жестоко отношение към децата! И всичко е заради това, че не са ги възпитавали, не са им обяснявали – какво е това дете, какво е това родител, как да се отнасяме към детето. Те не са получили правилни примери на възпитание. Ние сякаш пренебрегваме най-важната част на живота: как да възпитаме добър човек, как да създадем правилно, благополучно общество, защото обществото – това е събрание на добри хора. Не обучаваме хората да бъдат съпрузи, да градят семейство и затова те не са в състояние добре и съвместно да съжителстват. Не изграждаме правилно отношение към другите. Накратко казано, не даваме на човек усещане, че той представлява част от интегрално общество, че всички се намираме на Земното кълбо, все едно сме вътре в някаква сфера, в която напълно зависим един от друг.

Затова всеки се държи в съответствие с вътрешните си егоистични подбуди, прави това, което е добре за него, дори ако това противоречи на закона, и той знае, че в следствие ще понесе наказание за това. Защото няма „спирачки“, не е получил правилните примери, които биха му показали какво ще се случи с него, не знае какво представлява наказанието, затворът. Необходимо е децата да се водят в затвор!

Прочети »


юли 12
21:01

Integrality - The Next Level Of Sensation, Attainment And InformationАко се включа в глобалната, интегрална система, то трябва да включа всички в себе си. Иначе няма да мога да се свържа хармонично с тях.

Затова трябва да усещам и разбирам всички. Тоест трябва да разкрия всички мои свойства и всички склонности, които са в мен от самото начало, но които за сега са скрити или изопачени.

Превърнал съм се в егоистичен мутант! Но ако започна да разкривам тези свойства в мен, ще открия способност да чувствам цялата природа – неживата, растителната и животинската и част – както и цялото човечество, дори отвъд това.

Когато включим всичко в себе си, когато всички потоци на информация, мисли и желание преминават през мен, започвам да усещам следващото, по-висше ниво на природата, нейния план, цялостния и замисъл, причината и следствието, нейната цел, и крайното състояние на моето съществуване.

Във всяка част или фрагмент от действията на природата, на всеки етап виждаме причина и последващо развие с определена цел. Но не виждаме крайната цел! Днес тази крайна цел се определя като абсолютна хармония между всички части на Природата.

Прочети »


юни 06
21:52
Outside Of Us, Nature Is PerfectКартината на взаимната световна зависимост започва да се разкрива в нашия свят едва сега, но всъщност винаги сме се намирали в такова състояние. Надявам се, че това разкриване ще стане в близко бъдеще – ако не в нашето поколение, то в следващото или в по-следващото. Съдейки по скоростта на движение към изразяването на тази интеграция, можем да предположим, че ще се открие много скоро.
Целият свят трябва да достигне разбирането, че желателното състояние е правилното възприемане на реалността, а не изкривено както в този свят, където съществуваме в една малка част от цялата вселена. Всеки ще достигне до това разбиране, доброволно или не.
В този свят съществуваме в несигурно състояние, където нашето възприятие е непълно и много неясно. Имаме определени смътни вътрешни предчувствия: нещо съществува, съществувало е и ще съществува. Има загадки и отговори. Предсказанията на гадателите се сбъдват и всички казват, че има съдба и живот след смъртта.
Трябва да разберем, че истинското състояние ще се разкрие, когато станем подобни на интегралната природа, когато станем едно общо цяло като природата и свържем всички други нейни части чрез себе си.
Тогава ще разкрием, че всички нейни части винаги са били свързани. Само поради егоизма си човек е възприемал всичко разделено, разрушавайки по този начин всичко в себе си. Но извън нас, природата е идеална, цялостна и съвършена. Разкривайки това, ставаме същите като нея, издигайки се по този начин до нейното ниво на съвършенство и безкрайност.

май 28
14:23

Sense A New Level Of Perception By Tuning Into The Integral FieldОбщността има особено качество: Когато отделни хора се обединят в „едно цяло”, те разкриват обединението на техните противоположности.

Това съдържа в себе си напълно ново свойство, тъй като никой индивид няма в себе си обединение. Това ново свойство се формира между тях или над тях, и всеки член на общността участва в създаването му. Ако човек не полага усилия и ако не дава от себе си на това обединение, тогава той не се намира в него.

Излиза, че всеки човек се включва в това обединение и го придобива в максимална степен, без да го разделя на части. И благодарение на приноса му към това общо поле, общо желание или стремеж, чрез интегрирането си, всеки човек започва да усеща единство и ново ниво на възприятие.

Възприятието чрез интегриране е напълно противоположно на егоистичното, индивидуално възприятие. Човек, който го има, чувства света по малко по-различен начин.

Включвайки се в другите, той сякаш вече се състои от тях. Усеща ги в себе си и усеща общото единство. Усеща света в себе си, а възприятието на света зависи от неговите свойства, наклонности, състояние, настроение, отношение към света и към себе си. Тоест той изведнъж започва да разбира, че светът не съществува извън, а вътре в него.

Прочети »


май 19
23:01

Kabbalah Is The Means For CorrectionСъществуват пет нива на нашите желания, разделени в три групи:

  1. Животински желания (храна, размножаване и дом);
  2. Човешки желания (пари, чест, знание);
  3. Духовно желание („точката в сърцето”).

Докато само първите две групи бяха активни, беше достатъчно да „укротяваме” желанията си или чрез рутината, или потискайки ги.

Когато се появи „точката в сърцето”, първите два начина вече не работеха. Затова трябваше да търсим друг начин.

Тогава се появи отново мъдростта на кабала, скрита хиляди години, в очакване на времето, когато ще бъде нужна.

Мъдростта на кабала е средството за нашето поправяне (тикун). Използвайки я, можем да променим нашето намерение (кавана) от желание за себенаслаждение – егоизъм, на желание да насладим природата, Твореца – алтруизъм.

Глобалната криза, която преживяваме днес, е всъщност криза на желанията.

Когато използваме мъдростта на кабала за да напълним последното, най-голямото от всички – желанието за духовност, всички проблеми ще се решат от самосебе си. Защото техният корен е в духовната неудовлетвореност, която се усеща от много хора.


май 03
21:55

Me And Others Become WeД-р Анатоли Улянов: Ако възприемането на света е безкрайно полиморфично (разнородно), тогава защо това е правилният метод сред всички други и защо трябва всички да го използват?

Д-р Михаел Лайтман: Защото така работи природата. Тя е интегрална. Ние сме единствените в природата, които не са интегрални, тоест единствените егоистични същества. Природата е нашата люлка, но ние се изключваме от нея и се поставяме извън нея или дори над нея.

Този дребен, незначителен човек има идеята, че е предопределен да завладява, да променя и да разрушава цялата природа, сякаш знае какво прави. Той усеща и непрестанно открива, че не знае нищо и че унищожава и манипулира всичко.

Този метод ни е даден така, че да го отхвърлим, и според закона на „двойното отрицание”, да заключим, че сме единствената неинтегрална част на природата. Човечеството е като раков тумор в природата – то изяжда себе си и целия организъм.

Така се отнасяме един към друг и към всичко около нас – към цялостния организъм на природата.

Прочети »


апр 24
21:50

Творецът работи с хората като с едно тяло.
Кабала е методът, как правилно да получим напълване на всички наши желания и да премахнем егоизма.
Кабала, на модерен език, е метод за опознаване на Вселената. Не е религия.
Тя е като протокол в лаборатория, който ни показва стъпка по стъпка основата, какво да правим и как да постигнем определен резултат.

Основните принципи на Кабала:

  1. Творецът (Природата) е 100% алтруист;
  2. Той е написал програмата „Еволюция на душата”;
  3. Той е създал душата като отделно създание (човек) като „потребител” – 100% егоист;
  4. Единственото условие: „Потребителят” трябва да използва тази програма, за да развие своята душа до нивото на Твореца (от егоизъм до алтруизъм);
  5. Според програмата всеки потребител има 2 варианта да достигне целта – да използва или да не използва протокола (това е единствената свобода на избор, която имаме). Ако не желаем да използваме протокола (това е „свобода на избор” за човек), ще страдаме от катаклизми (земетресения, цунами, болести, войни, кризи и т.н.) като негативен ответ от Природата.

И най-важното:

- Всеки във Вселената е създаден като клетка в един организъм (всички ние зависим един от друг);

- Всеки от нас трябва да достигне целта, посочена от Твореца;

- Бъдещето зависи от хората!