מדיניות פרטיות

זכויות יוצרים      קנייה מאובטחת      תקנון ותנאי שימוש באתר ספרים     

עמותת "בני ברוך - קבלה לעם", שהיא ארגון בלתי מסחרי הפועל ללא כוונת רווח (במשותף "kab.co.il", וכל האתרים המקושרים מ-"Kabbalah International", "אנו" או "אותנו לנו") מאמינה כי פרטיך האישיים שייכים לך. המדיניות של אתר זה ("מדיניות הפרטיות") תחול באופן בלעדי על הגישה שלך לאתרי האינטרנט של "בני ברוך - קבלה לעם" אשר כתובותיהם הינן: kab.co.il ,kabbalah.info וכן כל אתר אחר המצוי תחת שליטתה של "בני ברוך - קבלה לעם", לדוגמא:
laitman.co.il ,michaellaitman.com ,kabbalahmedia.info,
kabbalahgroup.info ,kab.tv ,books.kab.co.il 
ועל השימוש אשר יעשה על ידך באתרים אלה, ללא קשר לשם המתחם או כתובת ה-IP (במשותף "אתר" או "אתרים") והתכונות והיישומים הנגישים באמצעות האתרים (במשותף "השירותים"). אנו אוספים מידע מסוג זה במטרה לשרת אותך טוב יותר כאשר את/ה מספק/ת לנו מידע זה, אולם איננו משכירים או מוכרים את פרטיך לצדדים שלישיים. איננו משתתפים בכל תכנית ו/או ארגון של צד שלישי כלשהו. איננו שותפים או מקיימים יחסים מיוחדים עם חברות כלשהן המפעילות שרתים. מעת לעת, אנו עשויים לשאול אותך אם הנך מעוניין/ת לקבל מידע מצדדים שלישיים, אשר אנו סבורים כי השירותים או המידע המסופקים על ידם עשויים להיות בעלי ערך עבורך. במקרים אלה אנו נגלה לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך או את פרטיך האישיים רק אם תביע/י את הסכמתך לגילוי כאמור.

אודות מדיניות זו

מדיניות זו קובעת את הפרטים החיוניים באשר ליחסים בינך לבין "בני ברוך" בכל הנוגע לפרטיך האישיים. המדיניות חלה על כל השירותים המסופקים על ידי "בני ברוך" וכל השירותים הקשורים בהם (יכונו במשותף "השירותים"). הכללים החלים על השימוש בשירותים על ידך מפורטים בתנאי והתניות השימוש שלנו.

אנו עשויים לפתח או להציע שירותים חדשים מעת לעת. אם כתוצאה מהנהגתם של שירותים חדשים או נוספים אלה יחול שינוי באופן האיסוף או העיבוד של פרטיך האישיים על ידינו, אנו נספק לך מידע נוסף ותנאים או קווי מדיניות נוספים. אלא אם הוצהר אחרת, יהיו שירותים חדשים או נוספים אלה אשר יונהגו על ידינו כפופים למדיניות זו.

מטרתה של מדיניות זו הינה:

- להבטיח כי הנך מבין/ה אילו פרטים אישיים אנו אוספים ממך, את הסיבות לאיסופם ולשימוש בהם, ועם מי אנו חולקים אותם;

- להסביר את האופן בו אנו עושים שימוש בפרטים האישיים אותם הנך חולק/ת עמנו על מנת להעניק לך חוויה נפלאה כאשר הנך משתמש/ת בשירותים; ו-

- להסביר את זכויותיך והבחירות הניצבות בפניך באשר לפרטים האישיים אותם אנו אוספים ומעבדים אודותיך ואת האופן בו נגן על פרטיותך.

אנו מקווים כי הדבר יסייע לך להבין את מחויבותנו לשמירה על פרטיותך. למידע בדבר דרכי יצירת הקשר עמנו במקרים בהם יהיו לך שאלות או חששות כלשהם, נא עיין/י בסעיף 'כיצד ליצור עמנו קשר' להלן. לחילופין, אם אינך מסכים/ה עם תוכנה של מדיניות זו, נא זכור/י כי הבחירה האם להשתמש בשירותיה של "בני ברוך" מצויה בידך.

איסוף המידע על ידינו

מידע הנאסף ישירות ממך

באפשרותך לבקר באתר זה מבלי להזין פרטים אישיים כלשהם. עם זאת, על מנת לגשת לפריטי מידע מסוימים או ליהנות מתכניות או תכונות מיוחדות העשויות להיכלל באתר, ייתכן כי נבקשך לספק לנו פרטים אישיים מסוימים. לדוגמה, אנו נאסוף פרטים אישיים מסוימים כגון כתובת הדואר האלקטרוני שלך ושמך אם תבחר/י להצטרף לרשימת הדיוור שלנו, או את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שמך, העיר והמדינה בהם הנך מתגורר/ת אם תירשם/י לסביבת הלימוד שלנו: kabbalah self study

או לכל אחת מתכניות אספקת התוכן שלנו המתבצעות באמצעות דואר אלקטרוני או מכשירים ניידים, או אם תבחר/י לכתוב ו/או לדרג ביקורות על מוצרים קודמים.

במקרים מסוימים ייתכן כי ייאספו פרטים דמוגרפיים נוספים. kab.co.il משתמשת במידע זה כדי לספק הטבות ו/או שירותים הקשורים לתכניותיה או תכונותיה השונות ו- kab.co.il משתמשת במידע כאמור על מנת להמשיך ולשפר את חוויית המשתמש.

מידע הנאסף באופן אוטומטי

אנו עשויים לאסוף מידע אודות ביקורך באתר, לרבות הדפים בהם צפית, מספר הבייטים שהועברו, הקישורים עליהם הקשת, החומרים אליהם ניגשת, ופעולות אחרות המתבצעות במסגרת האתר. בנוסף אנו עשויים לאסוף מידע סטנדרטי הנשלח על ידי הדפדפן שלך לאתר בו הנך מבקר/ת, כגון כתובת ה-IP, הסוג, היכולות והשפה של הדפדפן, מערכת ההפעלה שלך, התאריך והשעה בהן נכנסת לאתרים והאתר ממנו קושרת לאתרים. אנו עשויים לעשות שימוש במידע זה מעת לעת לצורך שיפור חוויית המשתמש ומיטוב המבצעים על המוצרים ו/או השירותים.

כמו כן, kab.co.il ו/או ספקי השירותים עשויים לאסוף נתונים אודות ההקשות ומידע אחר הקשור להעדפות. אנו עושים זאת כדי לשפר את העיצוב של האתר. נתוני הקשות מציגים את ההיסטוריה של השימוש שלך באתר, דף אחר דף. נתוני ההעדפה שלך כוללים תזכורת, חיפוש ונתונים נוספים אודות המידע אותו את/ה מגיש/ה לאתר.

השימוש שלנו במידע

על מנת שנוכל להציע לך חוויה אחידה יותר במסגרת האינטראקציות שלך עם kab.co.il , ייתכן כי נשלב את המידע הנאסף דרך האתר עם מידע הנאסף על ידינו באמצעים אחרים. אנו עשויים גם להשתמש בפרטיך האישיים לשיפור האתר, מיטוב המבצעים על מוצרים ו/או שירותים, או כדי להפוך את האתר לקל יותר לשימוש באמצעות ביטול הצורך לחזור ולהזין את אותם הנתונים או התאמת האתר להעדפות או לתחומי העניין הספציפיים שלך.

אם בחרת לקבל מאתנו הודעות באמצעות דואר אלקטרוני, אולם תחליט/י במועד כלשהו בעתיד כי אינך מעוניין/ת עוד לקבל הודעות אלה מאתנו, פשוט פעל/י על פי ההוראות המסבירות כיצד לעשות זאת ומפורטות בהודעות הדוא"ל.

אם ברצונך להפסיק לקבל מאתנו דיוור ישיר הקשור לתכנית או בכל נושא אחר, נא שלח/י בקשה בכתב אל:

בני ברוך - קבלה לעם ע"ר

רחוב נבטים 12

פתח תקוה, ישראל

4934829

דוא"ל: info@kab.co.il

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לך הודעות מסוימות הקשורות לאתר או לכל אחת מתכניות אספקת התוכן שלנו באמצעות רישום דואר אלקטרוני או מכשירים ניידים, כגון הודעות שירות או הודעות מנהליות או עסקיות אחרות, מבלי להציע לך את ההזדמנות לבחור שלא לקבל אותן.

שימוש בקוקיות; קוקיות מצדדים מסונפים; משואות רשת

קוקיות הן קבצים קטנים הנשמרים על הכונן הקשיח או בזיכרון של הדפדפן שלך על ידי אתרי אינטרנט. אנו עשויים להשתמש בהן לצורך מעקב אחר מספר הפעמים בהן ביקרת באתר, מעקב אחר מספר המבקרים באתר, קביעת וניתוח אופן השימוש באתר על ידי המבקרים, אחסון מידע המסופק על ידך, כגון העדפותיך, ואחסון פרטים טכניים השימושיים עבור האינטראקציות בינך לבין האתר.

האתר משתמש הן בקוקיות זיהוי סשן (session ID cookies) והן בקוקיות קבועות (persistent cookies). קוקיות סשן מיועדות להקל על הניווט באתר. תוקפן של קוקיות זיהוי סשן פג כאשר את/ה סוגר/ת את הדפדפן. קוקית קבועה נשארת על הכונן הקשיח שלך למשך פרק זמן ארוך. באפשרותך להסיר קוקיות קבועות באמצעות פעולה על פי ההוראות המופיעות בקובץ "עזרה" של דפדפן האינטרנט שלך. קוקיות קבועות נוצרות כדי לאחסן קישור מוצפן לפרטי החשבון שלך, כך שלא תצטרך/י להזין אותם יותר מפעם אחת. בנוסף מאפשרות קוקיות קבועות ל-  kab.co.il לעקוב אחר תחומי העניין של המשתמשים ולהציע להם תוכן ייעודי על מנת להגביר את חוויית המשתמש באתר(ים).

מרבית דפדפני האינטרנט מקבלים קוקיות באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל ביכולתך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שידחה קוקיות או יודיע לך כל אימת שקוקית מאוחסנת על המחשב שלך. אם תבחר/י לדחות קוקיות, ייתכן כי לא יהיה באפשרותך לחוות את התכונות של האתר במלואן.

כמו כן, האתר שלנו עשוי לכלול תמונות אלקטרוניות הידועות בשם "משואות רשת" (web beacons) - ומכונות לעתים "מתנות של פיקסל אחד" - המאפשרות לנו למנות את מספר המשתמשים אשר ביקרו בדפים אלה. אנו עשויים לכלול משואות רשת בהודעות דואר אלקטרוני פרסומיות או בעלוני חדשות על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם בוצעה פעולה כלשהי על פיהן.

כאשר אתה נרשם לתכניות הדואר האלקטרוני של kab.co.il

באפשרותך לבחור לקבל דואר אלקטרוני מאתנו באמצעות הרשמה באתר שלנו. כאשר תירשם/י לקבלת הודעות בדואר אלקטרוני, אנו נשלח לך מידע אודות החברות המסונפות אלינו על בסיס ההעדפות שהגדרת. הודעות הדוא"ל הנשלחות על ידינו כוללות הצעות מיוחדות, מבצעים, עדכונים אודות השירותים המוצעים, הזמנות להצטרפות לתכניות שיווקיות אחרות והודעות על אירועים מתוכננים. על מנת להבטיח כי אנו מספקים חומרים המעניינים אותך, אנו עשויים לבדוק האם פתחת הודעת דוא"ל מסוימת והאם הקשת על התמונות ו/או הקישורים הכלולים בה.

הודעות הדוא"ל שלנו המבוססות על HTML כוללות חיישן מקודד בלתי נראה המופעל כאשר הודעת דוא"ל נפתחת. חיישן זה משדר את תאריך ושעת פתיחת ההודעה, וחשוב מכך, האם המחשב שלך מסוגל לקבל דואר אלקטרוני מבוסס HTML. תקבל/י חיישן מתפקד רק אם המחשב שלך מסוגל לקבל דואר אלקטרוני מבוסס HTML.

באפשרותך להסיר את שמך מרשימת התפוצה של תכניות הדואר האלקטרוני שלנו בכל עת באמצעות הקשה על הקישור להסרה המופיע בתחתית הודעת הדוא"ל. כל בקשות ההסרה תכובדנה בתוך שלושים (30) יום. המשתמשים רשאים לבטל את ההתכתבות בינם לבין  kab.co.il בכל עת באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת info@kab.co.il  .

שימוש בתוכן נמסר

כל ההודעות הנשלחות על ידי המשתמשים אל או באמצעות  kab.co.il או אתרים המצויים בשליטת  kab.co.il נחשבות כ"תוכן אשר נמסר על ידי המשתמש." כדי להעיר הערות על חלק כלשהו של kab.co.il  , אנו ממליצים כי ראשית תירשם/י ל-  kab.co.il ותסכים/י למדיניות הפרטיות ולתנאים ולהתניות שלנו. עם זאת לא נדרשת הרשמה ל-kab.co.il   לצורך הגשת בקשות ליצירת קשר. באמצעות מסירת תוכן הנך מסכים/ה כי:

גילוי פרטיך האישיים

למעט כמתואר במדיניות פרטיות זו, פרטים אישיים אשר יסופקו על ידך ל-  kab.co.il באמצעות האתר או כל אחת מתכניות אספקת הנתונים שלנו באמצעות דואר אלקטרוני או מכשירים ניידים לא ישותפו ללא רשותך המפורשת, אלא במסגרת החברה שלנו ועם ספקי השירות שלנו. "החברה" פירושה עמותת בני ברוך - קבלה לעם.

אבטחה

אבטחת פרטיך האישיים חשובה לנו. אנו נוקטים באמצעים פיזיים, אלקטרוניים ופרוצדורליים על מנת לשמור על פרטיך האישיים. עם זאת, "אבטחה מושלמת" אינה קיימת באינטרנט, ושליחה אלקטרונית של מידע כרוכה תמיד במידה מסוימת של סיכון. הפרטים האישיים אותם אנו אוספים מאוחסנים בבסיסי נתונים הנשלטים ישירות על ידינו או על ידי ספקי השירות שלנו. אנו נוקטים באמצעי אבטחה העולים בקנה אחד עם הסטנדרטים הנהוגים בתעשייה, כגון חומות אש וטכנולוגיית הצפנה כדי להגן על המידע שלך, כפי שאנו מוצאים לנכון. יחד עם זאת, מכיוון שאף מערכת אבטחה אינה בלתי חדירה, אין ביכולתנו לערוב לאבטחתם של בסיסי הנתונים שלנו, ואין ביכולתנו להבטיח כי המידע המסופק על ידך לא ייורט במהלך שידורו אלינו על גבי רשת האינטרנט. כמובן שכל המידע אשר יפורסם על ידך על גבי לוח מודעות, בקבוצת דיון או באזור פרסום פומבי אחר באתר שלנו יהיה זמין לכל אדם בעל גישה לאינטרנט.

אנו ממליצים כי תימנע/י מלגלות את פרטי החשבון או הסיסמה שלך לכל אדם אחר. הנך נושא/ת באחריות לשמירת החשאיות של הסיסמה והחשבון שלך ובאחריות המלאה לכל הפעילויות המתרחשות תחת הסיסמה או החשבון שלך.

קישורים לאתרים אחרים

האתר של kab.co.il מכיל קישורים לאתרים מסונפים. שים/י לב כי איננו אחראים לשיטות הגנת הפרטיות בהן נוקטים אתרים אחרים. אם תמסור/י פרטים אישיים לאתר מסונף או תבצע/י רכישה לאחר הקשה על קישור מן האתר של kab.co.il , הרי שבכך אינך מוסר/ת פרטים אלה ל-  kab.co.il ול- kab.co.il  לא תהיה כל שליטה על האיסוף ו/או הגילוי של המידע הנמסר כאמור. אנו קוראים למשתמשים שלנו לשמור על ערנות בעת עזיבת האתר שלנו ולהכיר את הצהרות הפרטיות של כל אתר האוסף פרטים אישיים.

פרטיות ילדים

אנו איננו מבקשים או אוספים ביודעין פרטים אישיים כלשהם אודות ילדים אשר גילם פחות מ-13. אם אנו מגלים כי אספנו שלא ביודעין פרטים אישיים של ילד אשר גילו פחות מ-13, אנו ננקוט במאמצים סבירים מבחינה מסחרית למחוק מידע כאמור מבסיס הנתונים שלנו. אנו מאמצים כמדיניות את החוק להגנה על פרטיות של ילדים ברשת משנת 1998 ועושים ככל יכולתנו לקיים חוק זה.

לסיכום

kab.co.il מחויבת להגן על הפרטיות שלך. kab.co.il אינה מוכרת, סוחרת, מחלקת או משכירה פרטים אישיים או פרטי חברות, לרבות כתובות דואר אלקטרוני, לכל גורם חיצוני בדרכים כלשהן למעט כמפורט במדיניות פרטיות זו. kab.co.il משתמשת במידע הנאסף באתר על מנת לאפשר את ביצוען של פעילויות שיווקיות ולשם שיפור החוויה הכוללת שלך באתר שלנו.

הצהרת GDPR ("האסדרה הכללית להגנה על מידע")

החל מ-25 במאי 2018 מקיימת "בני ברוך שירותים" את כללי ה-GDPR במלואם.

תקנות ה-GDPR מרחיבות את זכויות הגנת הפרטיות של כל אזרחי האיחוד האירופי ומעניקות להם את הכוח לשלוט על פרטיהם באופן טוב יותר. חברות המספקות שירותים ומעבדות פרטים אישיים של אזרחי האיחוד האירופי מחויבות לקיים את כל תקנות ה-GDPR. חברות אלה מחויבות לקיים דרישות ספציפיות וברורות, ואזרחי האיחוד האירופי רשאים לממש זכויות בסיסיות מול חברות אלה. ניתן למצוא מידע נוסף אודות GDPR באתר ה-GDPR הרשמי של האיחוד האירופי:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

קצין הגנת מידע:

אנו מינינו קצין הגנת מידע האחראי על ניהול דרישות ה-GDPR ופיקוח על קיומן ולסייע במתן מענה לשאלות מצד אנשים פרטיים. ניתן לפנות אל קצין הגנת המידע בכתובת info@kab.co.il  .

פעולות לתמיכה בדרישות GDPR:

"בני ברוך" מחויבת לסייע לכל הלקוחות בניהול פרטיהם השמורים בארכיון.

באפשרותך לבחור למחוק לצמיתות את כל פרטיך באמצעות שליחת בקשה ל- info@kab.co.il  

עדכונים למדיניות זו

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת. כאשר נעשה זאת, אנו נפרסם הודעה באתרים למשך פרק זמן סביר לאחר ביצועם של שינויים כאמור, בה יצוין כי מדיניות פרטיות זו עודכנה ואנו נעדכן את תאריך "השינוי האחרון" המופיע בראש מדיניות פרטיות זו. אנו קוראים לך לבדוק דף זה מעת לעת. המשך השימוש באתרים על ידך לאחר פרסום העדכונים למדיניות פרטיות זו פירושו כי הנך מקבל/ת עדכונים אלה.

צור קשר

יש להפנות שאלות כלשהן בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו באמצעות דואר אלקטרוני ל- info@kab.co.il . באפשרותך גם לפנות אלינו בכתב אל:

בני ברוך - קבלה לעם ע"ר

רחוב נבטים 12

פתח תקוה, ישראל

4934829

דוא"ל: info@kab.co.il

זכויות יוצרים

© עמותת בני ברוך - קבלה לעם

אתר זה מוגן על פי דיני הקניין הרוחני בעולם כולו! כל הדפסה, התאמה, רפרודוקציה, העתקה, העברה, פרסום, הפצה, ביצוע, שידור, העמדה לרשות הציבור, שינוי, הרשאה, יצירת קישור עמוק, יצירת יצירות נגזרות וכל שימוש אחר בחומרים הכלולים באתר זה בכל דרך שהיא אסורים לחלוטין אלא אם כן ניתנה לכך הרשאה מפורשת באתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל זכויות היוצרים, הטקסטים, השמות, הגרפיקה, לוגו, סימני המסחר, סימני שירות, תמונות, עיצובים, הקלטות וכל יצירות ותוכן אחר כלולים באתר שייכים "לעמותת בני ברוך - קבלה לעם" ו/או שיש לה רישיונות כחוק להציגם באתר, והם כפופים להגנת חוקי זכויות יוצרים בעולם כולו. כל מי שמבקר באתר מורשה אך ורק לגלוש בו ולהיחשף לחומרים הכלולים בו.

קנייה מאובטחת

צוות האתר מייחס חשיבות רבה ועושה הכל לאבטחה מלאה של פרטי הגולשים באתר האתר משתמש באמצעיי הגנה מהמתקדמים ביותר.

פרטי כרטיס האשראי שלך מועברים ישירות בפרוטוקול מאובטח לחברת האשראי, ואינם נשמרים באתר.

צוות האתר מבטיח כי לא תיעשה באינפורמציה השמורה אצלו כל פעולה המנוגדת לתנאי המסחר התקינים וכי לא תעביר מידע רגיש זה לשום גורם אחר.

בנוסף, לכל אמצעיי ההגנה שצוינו אנו מבצעים בדיקה קפדנית לאימות פרטי הכרטיס מול חברות האשראי בכל פעולה, בכדי למנוע אי סדרים או שימוש לרעה בכרטיס האשראי.

אמצעי האבטחה שלנו כוללים:

השרתים מוגנים על ידי תוכנת Firewall מתקדמת ומעודכנת המונעת חדירות ומבטיחה זרימת מידע מבוקרת.

אנו משתמשים בפרוטוקול הסטנדרטי המתקדם במסחר האלקטרוני -מפתח הצפנה SSL – (Secure Socket Layer) על מנת שהפרמטרים הרגישים כגון מספר כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של הגולש יועברו באמצעות פרוטוקול מאובטח HTTPS במפתח הצפנה מתקדם של 128 ביט. פרוטוקול זה “מערבל” את המידע שמועבר במערכת באמצעות צופן מיוחד כך שאין יכולת ממשית למי שאינו מורשה לשלוף את הנתונים מבסיסי הנתונים. הצפנה זו מתרחשת מרגע הזנת המידע למערכת.

סליקת כרטיסי האשראי בזמן אמת המתקדמת בישראל באמצעות מערכת “טרנזילה” המאושרת ע”י כל חברות האשראי. פרטי כרטיס האשראי מועברים ישירות לחברת האשראי במערכת סליקה מאובטחת ולא נשמרים במערכות שלנו.

מערכת Tranzila Verified מאמתת בזמן אמת את זהות האתר ובעליו ומחוללת באתרים, בעזרת טכנולוגיה חדשנית, חותם, המשמש כמאין תעודת יושר אלקטרונית שאיננה ניתנת לזיוף. המערכת מאשרת לגולשים שהם אכן נמצאים באתר המשתמש במערכת “טרנזילה” לסליקת כרטיסי אשראי בזמן אמת ובמערכת Tranzila Verified לבדיקת זהות הסוחר. המערכת מאפשרת לגולשים רמה נוספת של אבטחה ואמינות בעת מסירת אינפורמציה, או בעת ביצוע עסקאות מסחר אלקטרוני.

מערכת Anti Fraud חכמה לחסימת הונאות בכרטיסי אשראי באינטרנט. מערכת חסימת ההונאות משקללת בזמן אמת ומדרגת את רמת הסיכון לפי פרמטרים שונים המאפיינים את העסקה. המערכת בודקת את העסקה בזמן ביצועה ומקבלת או דוחה עסקאות בכרטיסי אשראי.

אם למרות כל הצעדים המתקדמים הללו יתרחש שימוש לרעה בכרטיס האשראי, חייבת החברה המנפיקה את כרטיס האשראי להחזיר ללקוח את מלוא סכום העסקה תוך 30! יום – דבר זה מובטח על פי החוק

תקנון ותנאי שימוש באתר

1. כללי

1.1 ברוכים הבאים לחנות המקוונת של עמותת בני ברוך.

1.2 החנות מופעלת ע”י “עמותת בני ברוך” ע”ר 580292753.

1.3 כתובת: רחוב נבטים 12, פ”ת. טל’: 1-700-509-209

2. שימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן:

2.1 הרכישה באתר מעידה על הסכמת הגולש לכל התנאים אשר כלולים בתקנון זה.

2.2 על כן, לא תהיה לגולש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או העמותה ו/או מי מטעמם בגין כל פעולה שנעשתה על ידו דרך האתר.

2.3 לעניין זה “פעולה באתר”/”שימוש באתר” משמעה – גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או הזמנתם דרך האתר.

2.4 לבצע פעולה באתר רשאי כל משתמש שמילאו לו 18 שנה, וכן כל גוף משפטי המאוגד והרשום כדין לפי חוקי מדינת ישראל, שברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, ובבעלותו כרטיס אשראי שניתן כדין, ותקף ביום ביצוע, על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל.

3. פרטי המשתמש:

3.1 בעת ביצוע הפעולה באתר, יידרש המשתמש להירשם ולציין את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ, שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, מען, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

3.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים, יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או העמותה ו/או מי מטעמם, עקב כך וכן תוגש תלונה למחלקת ההונאה למשטרת ישראל.

3.3 צוות האתר יעשה כמיטב יכולתו כדי להגן על פרטי המשתמש האישיים שנרשמו באתר, אולם אין הוא מתחייב כי הפרטים הנ”ל יהיו מוגנים בפני פריצה או גישה לא חוקית לאתר ו/או בגין הנזק שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מכך.

4. פרטי כרטיס אשראי:

4.1 פרטי כרטיס האשראי מועברים ישירות לחברת האשראי בפרוטוקול מאובטח.

4.2 מטעמי אבטחה והגנת הפרטיות, אין הפרטים הנ”ל נשמרים באתר ולכן יש להקישם מחדש בכל קנייה.

4.3 האתר מאובטח בתקן PCI DSS.

5. ביצוע ההזמנה:

5.1 לאחר ביצוע ההזמנה תשלח למזמין הודעה ראשונית על קליטת פרטי ההזמנה. שימו לב: אישור זה אינו מחייב את צוות האתר ו/או מי מטעמו לספק את המוצרים שהוזמנו, והוא מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

5.2 רק לאחר שתסתיים הבדיקה של פרטי כרטיס האשראי של המזמין ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב ההזמנה כברת ביצוע ויחלו תהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו, בתנאי שהם מצויים במלאי.

5.3 צוות האתר עושה את מרב המאמצים שביכולתו על מנת להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי. במידה ומוצר כלשהו אזל מהמלאי, תשלח הודעה מתאימה למזמין באמצעות הדואר האלקטרוני שכתובתו נמסרה במהלך ביצוע ההזמנה.

5.4 ההזמנה תשלח אל הלקוח בדואר רשום לכתובת שנמסרה במהלך ביצוע ההזמנה.

5.5 מועד האספקה הוא 7-14 ימי עבודה מיום קבלת האישור מחברת האשראי לביצוע עסקה.

5.6 במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 30 יומי עבודה ממועד משלוח בדואר), ישלח משלוח נוסף בדואר רשום במהירות האפשרית.

5.7 האתר לא ישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם נתונים לשליטתו, (כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון, מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה.

5.8 המחירים אשר מופיעים באתר הם מחירים סופיים לצרכן.

5.9 מחירי המוצרים כמו כן, דמי הטיפול והמשלוח משתנים מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שהתבצעה הוא המחיר שיתפרסם באתר במועד ביצוע ההזמנה.

6. החזרת המוצרים:

6.1 הלקוח רשאי להחזיר את המוצר שרכש באתר כשהוא במצב חדש וארוז באריזתו המקורית בצירוף הקבלה המקורית תוך 30 יום מקבלת המוצר.

6.2 החזרת המוצר תתבצע באמצעות דואר רשום.

6.3 לאחר בדיקת המוצר שהוחזר, יזוכה כרטיס האשראי של הלקוח במחיר המוצרים שהחזיר למעט דמי משלוח, או, יוחלף המוצר במוצר אחר שווה ערך למוצר שהוחזר כמסוכם בין הצדדים ולאחר קבלת בקשה מפורשת של הלקוח.

6.4 במידה וימצא שהמוצר לא הוחזר במצב חדש כפי שנשלח, הזיכוי יתבצע בסכום המהווה ערכו השיווקי הריאלי של המוצר שהוחזר.

6.5 ביטול עסקה יתבצע עפ”י חוק הגנת הצרכן 1981.

6.6 עמותת בני ברוך מכירה בחובתה לשמור על פרטיותו של הלקוח ולהמנע ככל האפשר ממסירת פרטים לגורם שלישי וכל זאת בכפוף לחוק הגנת הפרטיות התשמ”א 1981.

6.7 סמכות השיפוט תינתן לבית המשפט בפ”ת ועל תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.