Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

O každodenních lekcích kabaly

Co jsou každodenní lekce kabaly, jak jsou strukturovány, pro koho jsou, a co je jejich účelem?

Co jsou každodenní lekce kabaly?

kabbalah-lesson_previewPo tisíciletí kabalisté každodenně studovali kvůli svému duchovnímu pokroku, stejně jako pokroku celého lidstva. Vzdělávací & Výzkumný Institut Kabaly Bnej Baruch tuto tradici přináší do dnešního globálně propojeného světa a každý den studuje z autentických kabalistických zdrojů spolu s komentáři Dr. Michaela Laitmana.

Lekce jsou na živo vysílány na Kabala TV každé ráno od 2:00 do 5:00. Vysílá se od neděle do pátku a lekce jsou dostupné ke stažení v Kabalistickém archivu médií. Desetitisíce archivovaných lekcí jsou, stejně jako lekce na živo, nabízeny bezplatně.


Struktura ranních lekcí

kabbalah-drawing_previewKaždá lekce začíná čtením z autentických zdrojů. Pak k těmto zdrojům Dr. Laitman poskytuje komentář, aby materiál objasnil a zpřístupnil studentům. Studenti a přihlížející na Kabala TV mohou pokládají otázky, které se vztahují k tématu lekce; otázky budou přeloženy moderátory a položeny Dr. Laitmanovi.

Čtyři části lekce

1. Příprava – ráno od 2:00 do 2:30

Přípravná část začíná audio nahrávkou s výňatkem z Rabaše (Rabiho Barucha Ašlaga – již zemřelého učitele Dr. Laitmana). Dr. Laitman poskytuje k výňatku komentář, adaptujíce jej obecnému vnitřnímu stavu studentů. Komentář Dr. Laitmana následují otázky a odpovědi. Počáteční část má za úkol naladit přístup studentů k lekci, takže budou všichni studenti a sledující společně zaměřeni a soustředěni na stejná témata, představená v přípravném oddíle.

2. První část lekce: Studium Zohar, článků a dopisů o vnitřní duchovní práci – 2:30 do 3:00

Příklady takových článků jsou Šamati (Slyšel jsem), a Igrot (Dopisy) od Baal HaSulama, stejně jako Šlavej HaSulam (Příčky Žebříku) – články Rabašovy. Tento materiál je vhodný pro lidi, kteří jsou v přípravné fázi duchovního postupu, kteří procházejí skrze vnitřní stavy, které tento materiál popisuje, a tak vidí, jak k nim tento materiál mluví. Materiál a komentáře poskytují objasnění a rady, jak jej může člověk používat ke studiu svých vlastních vnitřních stavů, aby přes ně moudře postupoval.

3. Druhá část lekce: Studium struktury stvoření - 3:00 do 4:00

Tento materiál je v jazyce kabaly a předem vyžaduje nezbytné pochopení účelu této oblasti studia. Bez pochopení účelu se člověk ztratí ve všech druzích zdánlivě abstraktních termínů a konceptů, a studium nebude mít žádný duchovní přínos. Studijní texty zahrnují Talmud Eser Sefirot (Studium deseti Sefirot) a jeho předmluvy. (Před ponořením se do této oblasti studia je doporučeno si projít alespoň některé začátečnické kurzy).

4. Třetí část lekce: Články a základních principech duchovního postupu - 4:00 do 5:00

Tyto články byly Baal HaSulamem či Rabašem napsány za účelem správného navádění člověka na jeho duchovní cestě. Články definují metodu kabaly, rozlišují ji od obecně braných mylných předpokladů a poskytují definice základních termínů a konceptů, aby bylo v lidech vybudováno porozumění těmto principům.

Písně mezi druhou a třetí částí lekce a na konci ranní lekce obnovují energii studentů a posilují jejich vzájemné spojení.

Přesné trvání lekce se liší podle spádu komentáře a otázek a odpovědí.


Pro koho jsou každodenní lekce kabaly?

kabbalah-class_previewAčkoliv je ranní lekce kabaly otevřená všem, je nejvhodnější pro lidi, kteří již prošli uvedením do moudrosti kabaly (jak je předkládáno v Kabalistickém Vzdělávacím & Výzkumném Institutu Bnej Baruch), a kteří již dosáhli rozhodnutí, že by chtěli kabalistickou moudrost používat jako prostředek ke svému duchovnímu postupu.

Pokud je člověk v této moudrosti nový, doporučuje se, aby nejprve prošel úvodním kurzem nebo si prolistoval úvodní materiály (na něž je na stránkách patřičně odkazováno). V kabale je pravidlo, hlásající „duše člověka jej bude učit,“ což znamená, že člověk bude svou touhu následovat do místa, které mu připadá správné.


Účel každodenních lekcí kabaly

kabbalah-tv_previewKaždodenní kabalistická lekce je, stejně jako všechna autentická studia, zamýšlena, aby všem, kteří po tom touží, umožnila odhalit úplný obraz přírody, dosáhnout světového míru, věčného života a neohraničeného naplnění, a vše toto za života v tomto světě.

Postupování vstříc tomuto cíli jak nejrychleji je možné, s nejvyšším uvědomováním si v tomto procesu sebe a svého okolí, je činěno skrze neustále přitahování Obklopujícího Světla (Ohr Makif).

Nejsilnější prostředek pro každodenní přitahování Obklopujícího Světla je ranní lekce. To protože v ranní lekci se ve stejný čas a na stejném místě setkávají tři prostředky, potřebné k duchovnímu postupu. Jsou to:

1. Autentické kabalistické zdroje, napsané výslovně se záměrem umožnit člověku, aby z nich přitahoval Obklopující Světlo;
2. Učitel – kabalista, který dosáhl, a který prošel podstatnými stádii duchovní cesty a může jimi studenty vést;
3. Skupina – celosvětová síť lidí, kteří byli probuzeni k duchovní cestě, a kteří v různých jazycích a z různých částí světa zároveň studují (a o nichž se mluví jako o Světovém Kli, světové “nádobě” pro dosažení duchovna).

Tak dostává ten, kdo se na ranní lekci kabaly připravuje se záměrem přitahování Obklopujícího Světla, unikátní osvícení, které jej duchovně rozvíjí. Baal HaSulam píše v odstavci 155 svého "Uvedení do Studia deseti Sefirot":

“Proto se musíme zeptat: proč tedy kabalisté zavázali každého člověka ke studiu moudrosti kabaly? Vskutku je v ní veliká věc, hodná zveřejnění: Je zde podivuhodný, nedocenitelný lék pro ty, kdo se zabývají moudrostí kabaly. Ačkoliv nerozumí tomu, co se učí, skrze prahnutí a velikou touhu porozumět tomu, co se učí, na sebe probouzejí Světla, která obklopují jejich duše."

To znamená, že je každému člověku z Izraele zaručeno nakonec dosáhnout všech podivuhodných dosažení, která Stvořitel v Myšlence Stvoření zamýšlel k těšení každé bytosti. A tomu, kdo nebyl odměněn v tomto životě, to bude uděleno v příštím, atd., dokud není odměněn dokončením Jeho Myšlenky, kterou On pro něj naplánoval.

Dokud člověk nedosáhl dokonalosti, ta světla, která jsou předurčena ho dosáhnout, jsou považována za Obklopující Světla. To znamená, že stojí připravena a čekají na člověka, až očistí své nádoby přijímání. Tehdy tato Světla obléknou způsobilé nádoby.

Proto i když jeden nemá nádoby, když se zabývá touto moudrostí, myšleno jmény Světel a nádob, vztahujících se k jeho duši, ty na nás okamžitě svítí do určité míry. Avšak svítí pro něj bez toho, aby oblékly vnitřek jeho duše pro nedostatek nádob, způsobilých je přijmout. Navzdory tomu osvícení, které člověk znovu a znovu přijímá během zabývání se (studiem), přitahuje na člověka přízeň Shora, udělujíc mu hojnost svatosti a čistoty, které jej přivádějí mnohem blíže k dosažení dokonalosti.“

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On


Nejnovější knihy

laitman.cz

BlogRAV
Kabala a smysl života
blog Michaela Laitmana

Lekce pro pokročilejší

feed

Ranní lekce každý den, 02:00
(v cizích jazycích)