Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Články o kabale

od různých autorů

Kdo je skutečný egoista?

faraoSkutečný egoista není primitivní člověk s úzkým obzorem, u kterého je jediné přání - jak co nejdříve dostat všechna přístupná potěšení světa - ale vysoce vyvinutá osobnost. Skutečného egoistu nenaplňuje to, co naplňuje většinu lidí, vždy potřebuje víc. Skutečný egoista je rychle zklamán tím, co mu nabízí život a pokračuje v hledání. Jeho hlavní otázka je, v čem je smysl existence. Odmítá věřit, hledá vlastní zkušenosti a omluvu tohoto zdaleka ne dokonalého světa. Více...  
Celý článek...
 

Moderní osvícenec

haaretz_logo_previewČlánek z izraelských novin HA'ARETZ, popisující osobnost rabiho Jehudy Ašlaga a jeho vliv na moderní kabalu. ... Ale Ašlag sám byl dokonce ještě vášnivěji oddán dalekosáhlé sociální vizi, která se vynořila z jeho pochopení kabalistické tradice. Chápal lidstvo jako jedinou bytost, vzájemně provázanou jak fyzicky tak duchovně, a věřil, že jen ekonomický systém, který si toto uvědomuje, může osvobodit lidstvo a uspíšit éru kolektivního osvícení. Ve svém deníku popisuje izraelský premiér David Ben-Gurion "početná" setkání s Ašlagem a to, jak byl zasažen faktem, že "zatímco jsem s ním chtěl mluvit o kabale, on se mnou chtěl mluvit o socialismu a komunismu." Více...
Celý článek...
 

Kabalistický Nový rok

 

Jste unaveni z toho, jak vždy porušujete všechna předsevzetí do nového roku? Kabala vysvětluje, jak vytvořit opravdovou a trvající změnu

Na začátku každého roku dělá většina z nás předsevzetí, abychom zlepšili sebe a svůj svět. Ale navzdory našim dobrým úmyslům je většina našich předsevzetí buď rychle zapomenuta nebo přinesou jen krátkodobou změnu.

kabale může Nový rok nastat v jakýkoliv okamžik roku. Nový rok je znakem trvalé změny uvnitř nás, která přináší pocit radosti, míru a přetrvávajícího naplnění.

V moudrosti kabaly můžeme najít příručku, instrukční manuál, zamýšlený, aby nám názorně ukázal tuto cestu k dosažení úplné radosti a naplnění. Tato cesta začíná touhou hledat smysl v našich životech; je to počátek naší duchovní cesty.

Přípravy

Výprava na cestu k duchovnu rozvíjí naše vnímání reality. Právě tehdy se učíme něco nového o samotné naší esenci. Takže začněme s pár základy, které by měl každý cestovatel znát:

1. Moudrost kabaly mluví ke každému člověku, který cítí potřebu najít ve svém životě nový smysl, nehledě na jejich náboženství, rasu, pohlaví či věk. Je o objevování nového světa, který funguje podle jasných zákonů, které jsou mimo čas a prostor.

2. Našich pět smyslů nestačí, aby nás navigovaly v duchovním světě. Proto nám kabala umožňuje vyvinout šestý smysl, skrze který můžeme cítit celek reality. Kabalisté jsou ti, kteří již vyvinuli tento „šestý smysl“ a na základě jejich zkušenosti s duchovní realitou ji nazývají „světem kořenů“ či „světem příčin.“

3. Kabalisté psali o výsledcích svého výzkumu piktoreskním, symbolickým jazykem, „jazykem větví.“ Podobni vědcům, kteří shrnují své závěry ve vzorcích, kabalisté popsali a zdokumentovali své objevy speciálními slovy a jmény. Tato slova jména byla převzata ze stejné terminologie, se kterou jsme obeznámeni.

4. V duchovním světě má čas odlišný význam než ten, který známe v našem světě. „Duchovní čas“ znamená sérii změn okolností či stavů. Jinými slovy, když se člověk změní, říkáme, že uběhlo určité množství času. Proto lidé, kteří dosáhnou duchovního světa procházejí ve svém duchovním vývoji různým stádii, myšleno svátky, které nemají žádnou spojitost s kalendářem, se kterým jsme všichni obeznámeni. Když mluvíme o duchovním kalendáři, Nový rok se může odehrát v každém materiálním okamžiku. Duchovní realita má definitivní, pevná pravidla a je oproštěna veškeré představivosti či osobních teorií. Každý kabalista objevuje skrze svůj osobní výzkum stejné objevy, které udělali kabalisté před ním.    

Nyní, když známe pár základů, se můžeme vydat na cestu.

Duchovní Nový rok

Kabalisté, kteří stoupají na vrchol duchovní pyramidy, popisují realitu, ve které jsme všichni sjednoceni a a jednáme harmonicky jako buňky v těle. O tomto stavu se mluví jako o „společné duši“ a označuje pocit, že je soubor všech našich duší sjednocen do duše jedné.

V určitém bodě se tato společná duše rozbila a rozdělila do mnoha individuálních duší, které ztratili povědomí o vzájemném spojení. Po mnoho generací mluvili kabalisté o momentu, kdy se v každé duši probudí nejasná vzpomínka, vzpomínka na tento pravý stav, kdy byly připojeny ke všem ostatním duším. Toto je okamžik, kdy se uvnitř nás probudí tento vnitřní náboj, abychom se vydali hledat smysl v našich životech.

 Tento náboj se také nazývá „bod v srdci.“ Probuzení bodu v srdci je obvykle charakterizováno neklidem a nespokojeností, které člověka tlačí k tomu, aby hledal, dokud nenajde odpověď. 

Tento pocit může být přirovnán k pocitu někoho, kdo ztratil svou paměť, ale stále má mlhavou zpomínku na minulost, která ho nenechá odpočinout, dokud neobjeví co to je. 

O tomto času hledání a vnitřní duchovní přeměně se pojednává jako o novém začátku, neboli kabalistickém „Novém roce.“

Těm, ve kterých se bod v srdci již pobudil, kabalisté doporučují, aby jej rozvíjeli a živili. Touto cestou bude každý krok, který uděláte, další odhalenou částí velikého puzzle, které je naším životem. Když budou složeny všechny části puzzle, odhalí se nový „obraz“ reality, kde uvidíte, jak jsou všechny duše sjednoceny ve vzájemném spojení skrze pouta věčné, nepodmíněné lásky. Počátek této změny je začátek „Nového duchovního roku.“

rosh-ashana-2015-v-praze

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On


Nejnovější knihy

laitman.cz

BlogRAV
Kabala a smysl života
blog Michaela Laitmana

Lekce pro pokročilejší

feed

Ranní lekce každý den, 02:00
(v cizích jazycích)

Stránka české skupiny