Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

122. Vysvětlení k Šulchan Aruch

Zaslechl jsem večer Soboty Nicavim, 22 Eluľa (4. září 1942) 

Je nutné pochopit, o čem se mluví v "Šulchan aruch", v části, která hovoří o tom, že člověk se musí vrátit ke čtení modlitby i v obtížné době, aby - když přijde čas modlitby - byl zkušený a na ni uvyklý. 

     Jde o to, že modlitba je pocit, který se rodí v srdci jako výsledek minulé práce v něm. Srdce musí souhlasit s tím, co je řečeno. Jinak se tomu říká podvod a modlitba není upřímná - vždyť srdce to tak necítí. Proto si v měsíci Eluľ musí člověk zvyknout na obrovskou práci. Důležité je, aby dokázal žádat Stvořitele: "Přichystej nás pro život".  A srdce přitom musí souhlasit, aby nebyl pokrytcem a aby jeho srdce a jeho slova byly v souladu. Vždyť člověk vidí to, co vidí jeho oči a Stvořitel vidí to, co se odehrává v srdcích. A člověk žádá po Stvořiteli, aby ho odsoudil k životu pro něj. Touží po spojení se Stvořitelem a chce ho dosáhnout tak, že jeho práce bude pouze pro odevzdání a nebude mít žádné myšlenky na potěšení pro sebe. 

     Ale ve chvíli, kdy cítí to, o čem mluví, může srdce dostat strach, že jeho modlitba bude přijata a nezůstane mu žádné přání pro sebe samotného. A zdá se mu, že zanechává všechna potěšení tohoto světa a spolu s tím i všechny přátele a příbuzné a celý svůj majetek.  A odchází do pouště, kde není nic jiného, než divoká zvířata a nikdo se nedoví nic o jeho existenci. Zdá se mu, že najednou ztrácí celý svůj svět, plný radosti života, jako kdyby zemřel. A ve chvíli, kdy se mu toto zdá, cítí se jako by ztratil rozum. A občas mu nečistá síla (sitra achra) pomáhá vykreslit jeho stav v tak černých barvách, že jeho tělo odpuzuje modlitbu. Takže jeho modlitba nemůže byt přijata, vždyť on sám si nepřeje, aby byla přijata. 

     Proto je nezbytná příprava k modlitbě. Člověk si musí zvyknout na takovou modlitbu, aby jeho srdce a slova byly zajedno a srdce musí pochopit a souhlasit s tím, že dostávání je vzdálení se od Stvořitele. Důležité je spojení s Ním, odevzdání. A musí se vždy vynakládat úsilí v práci Malchut, čemu se říká "dopis", inkoust a soumrak před svítáním. Bez usilování o to, aby jeho práce byla "průhledná a pochopitelná".  Člověk musí naslouchat Tóře a přikázání nikoliv jen když je světlo, ale musí to dělat za každých podmínek. Bez rozdílu, zda je tma nebo světlo, aby za jakýchkoliv podmínek plnil požadavky Tóry a přikázání.

 shamati wite
 

Kabbalah Library

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On