Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

126. Mudrc přišel do města

Zaslechl jsem na hostině na počest svátku Šavuot (květen 1947) Tel-Aviv

     

shamati wite     "Mudrc přišel do města" (Mišlej). Mudrcem se nazývá Stvořitel. A přijít do města znamená, že v Šavuot se Stvořitel rozkrývá světu.
Líný řekl: "Lev čeká na cestě a je možné, že mudrc není doma a dveře budou pravděpodobně zavřené. Ale není to řečeno jen tak: Pokud jsi vynaložil úsilí a nenašel jsi - nevěř!" 
A pokud člověk vidí, že zatím není hoden spojení se Stvořitelem, tak to bude samozřejmě tím, že nevynaložil dostatečné úsilí a proto se nazývá líným.
Ale proč nepracoval? Pokud hledá kontakt se Stvořitelem, proč o to neusiluje? Vždyť ani materiálního cíle nelze dosáhnout bez práce. Ale ve skutečnosti je připraven vynaložit úsilí, pokud by nebyl na cestě lev, tj. nečistá síla, jak je napsáno: "Lev číhá v úkrytu". Člověk, který začal cestu ke Stvořiteli, potkává lva, který mu stojí v cestě a pokud prohraje tuto bitku, potom se už nepozvedne.
A proto se bojí začínat tuto cestu, vždyť kdo ji může zvládnout? Proto mu říkají: "Žádný lev na tvojí cestě není!" tj. "není nikdo jiný kromě Něj". Vždyť neexistuje žádná jiná síla ve světě, jak je napsáno: "'A všechno Jím stvořené je proto, aby před Ním měli strach."
A tehdy nachází další výmluvu: "A je možné, že mudrc není doma!". Dům mudrce je nukva, svatá Šechina. Jelikož člověk nemůže vyjasnit, jestli jde cestou svatosti nebo ne, potom říká, že mudrc asi není doma. Tj. tohle není Jeho dům, není to dům svatosti.  A odkud má člověk vědět, jestli postupuje cestou pravdy? A tehdy mu říkají: "Mudrc je doma!", tj. "duše člověka jej naučí" a on se konečně dozví, že postupuje cestou svatosti.
A tehdy člověk namítá: "Dveře budou asi zavřené!", tj. není možné dostat se dovnitř paláce, protože "nemůže každý, kdo si přeje přiblížit se ke Stvořiteli, přijít a přiblížit se k Němu." Ale říkají mu: "Dveře nejsou zamčené", vždyť vidíme, že mnozí byli hodni vstoupit dovnitř“.
A na tohle člověk odpovídá: "Nezáleží na ničem, stejně nepůjdu!". Vždyť pokud je líný a nepřeje si vynaložit úsilí, stává se potom chytrým a nedá se s ním promluvit a je opatrný, aby nedělal zbytečnou práci. 
A ve skutečnosti ten, kdo chce pracovat, vidí opačně, že je více těch, kteří uspěli.  Ale pokud nechce pracovat, potom si všímá, že jsou takoví, kteří neuspěli, i když je to pouze proto, že se nesnažili. Ale on je líný a přeje si pouze ospravedlnit sebe a svoje činy a proto se pouští do vychytralých diskuzí. Pravda je ale taková, že je nutno přijmout na sebe duchovní práci bez jakýchkoliv diskuzí a tehdy uspěješ!

 

Kabbalah Library

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On