Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

13. Granátové jablko

13. GRANÁTOVÉ JABLKO

Slyšel jsem v během jídla 2. noci Roš HaŠana, 5. října, 1948

Granátové jablko, řekl, naznačuje to, co naši mudrci řekli, „Dokonce i marniví mezi vámi jsou tak naplněni Micvot jako granátové jablko“ (Iruvin 19). Řekl, Rimon (Granátové jablko) pochází ze slova Romemut (vzletnost, vznešenost), což je nad rozumem. A významem bude, že „Marniví mezi vámi jsou naplněni Micvot.“ Míra naplnění je nakolik jeden může jít nad rozum a to se nazývá Romemut.

V místě, kde není existence, je pouze prázdnota, jelikož je psáno „pověsil zem nad ničím.“ Shledáte, že co je mírou naplnění prázdného místa? Odpovědí je, podle člověkova se pozvedání nad rozum.

To znamená, že by prázdnota měla být naplněna vzletností, myšleno nad rozumem, a žádat Stvořitele, aby jednomu dal tu sílu. To bude znamenat, že byla všechna prázdnota vytvořena, myšleno, přichází k člověku, aby to tak cítil, že je prázdný, pouze kvůli tomu, aby ji naplnil Romemut Stvořitele. Jinými slovy, jeden má brát všechno nad rozumem.

A to je významem, „A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před ním.“ To znamená, že k člověku tyto myšlenky prázdnoty přicházejí za účelem, aby měl potřebu vzít na sebe víru nad rozumem. A proto potřebujeme Boží pomoc. Následuje, že v tom čase musí jeden Stvořitele žádat, aby mu dal moc věřit nad rozumem.

Ukazuje se, že přesně pak jeden potřebuje Stvořitele, aby mu pomohl, jelikož vnější mysl ho nechává chápat opak. Proto nemá jinou radu, než žádat Stvořitele, aby mu pomohl.

O tom je řečeno, „Jeho touha jej přemůže každý den; a kdyby nebylo Stvořitele, nezvítězil by.“ Pak je tu poté stav, kdy jeden chápe, že zde není nikdo, aby mu pomohl, než Stvořitel. A to je „A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před ním.“ Záležitost strachu je rozlišována jako víra, a pouze pak je jeden potřebný Boží spásy.

 

Kabbalah Library

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On