Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

151. A uviděl Israel Egypťany. Baal HaSulam, „Šamati“, článek 151

 

151. A uviděl Israel Egypťany

Uslyšel jsem v týdnu Bešalach

     Je řečeno: „A uviděl Israel Egypťany mrtvé na břehu moře, a uviděl národ Stvořitele a uvěřil v Něho a v Jeho služebníka, Mojžíše“.

     Je nutné pochopit, proč se zde říká „a uvěřili“, vždyť je zjevné, že zázrak výstupu z Egypta a přechod přes moře, přivedl Israel k větší víře, než měli dříve. Vysvětlením slov: „On je Bůh můj, a proslavím Ho“, řekli mudrci, že obyčejná služka na břehu moře viděla víc, než viděl Prorok Ezechiel. Z toho vyplývá, že výstup z Egypta se zakládal na zjevných zázracích, které přivádí k poznání Stvořitele, což je opačné pojmu „víra“, protože nepochází z „víry nad rozumem“. A když člověk vidí neskrývané zázraky, pak je pro něj moc těžké zůstat ve víře, protože dostává poznání. Proč je tedy pak napsáno: „A uvěřili ve Stvořitele“?

     Vysvětlit je to možné pouze slovy: „A všichni věří v to, že On je Bůh víry“. Vypráví se, na počest Israele, že ani neskrývané zázraky jim neuškodili v práci pro Stvořitele, pocházející z víry nad rozumem. A tohle je obrovská práce, držet se cesty víry, bez opovržení čímkoliv, když už dostali možnost a byli poctěni pracovat pro Stvořitele v poznání.                 

 

 

Kabbalah Library

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On