Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

18. Co je v práci má duše bude plakat potají

18. CO JE V PRÁCI MÁ DUŠE BUDE PLAKAT POTAJÍ

Slyšel jsem V roce 1940, v Jeruzalému

Když jednoho přemůže skrytí a přijde do stavu, kdy se práce stane bez chuti a nemůže si představit žádnou lásku a strach a nemůže udělat nic ve svatosti, pak je jeho jedinou radou volat ke Stvořiteli, aby se nad ním slitoval a odstranil clonu z jeho očí a srdce.

Záležitost nářku je velmi důležitá. Je to, jak naši mudrci píší: „všechny brány byly uzamčeny kromě bran slz.“ Svět se o tomto ptá: Pokud nebyly brány slz uzamčeny, proč je vůbec potřeba bran? Řekl, že to je jako člověk, který svého přítele žádá o nějaký nezbytný předmět. Tento předmět se dotkne jeho srdce a on se ptá a prosí ho každým druhem modlitby a prosby. Avšak jeho přítel si toho všeho nevšímá. A když jeden vidí, že zde nadále není důvod pro modlitby a prosby, pak pozvedne svůj hlas v pláči.

O tom se říká: „Všechny brány byly uzamčeny kromě bran slz.“ Tedy, kdy nebyly brány slz uzamčeny? Přesně když všechny brány byly uzamčeny. Je to tehdy, kdy je tu místo pro brány slz, a pak jeden vidí, že nebyly uzamčeny.

Leč když jsou brány modlitby otevřeny, brány slz a pláče jsou nepodstatné. To je význam uzamčených bran slz. Tedy, kdy nejsou brány slz uzamčeny? Přesně když jsou všechny brány uzamčeny, brány slz jsou otevřeny. To protože má jeden stále radu modlitby a prosby.

To je významem „Má duše bude plakat potají,“ myšleno když jeden přijde do stavu skrytí, pak „Má duše bude plakat,“ protože nemá jinou možnost. To je významem „Cokoliv tvá ruka dosáhla k činění tvou silou, to dělej.“

 

Kabbalah Library

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On