Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

198. Svoboda

198. SVOBODA

Slyšel jsem v roce 1938

Harut (vytesáno), nevyslovuj to jako Harut ale Herut (svoboda). To znamená, že je psáno, „piš je na tabuli svého srdce.“ Psaní je inkoustem, což je považováno za temnotu. A pokaždé, když člověk píše, znamená to, že dělá rozhodnutí, jak se chovat, a pak se vrací ke svým špatným zvykům, protože písmo bylo vymazáno. Proto by měl jeden neustále psát, ale musí to být ve formě Harut, takže to bude Harut v jeho srdci, takže nemůže smazat.

A pak je okamžitě udělen Herut. Proto je Kli pro Herut mírou, do které je to napsáno v jeho srdci. Do míry vytesání je i spása. To protože esencí Kli je dutina, jako je psáno „mé srdce je ve mně zabito*.“ A pak je odměněn svobodou od anděla smrti, protože nízkost je SAM samotné a on je musí znát do plné míry, a překonávat to, dokud mu Stvořitel nepomůže.


* V hebrejštině znamená slovo Halal jak zabit, tak dutina (dutina - z anglického hollow) 

 

Kabbalah Library

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On