Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

39. A sešili oni listy fíkovníku


Uslyšeno 26 Ševata (16. Února 1947)

 

 

List znamená stín, ukrytí světla, slunce. Existují dva druhy stínů:

1. Stín v důsledku svatosti,
2. Stín v důsledku hříchu.

 

To znamená, že existují dva druhy ukrytí světla ve vesmíru – tak jako se v našem světě stín vytváří ukrytím slunce, tak stejně existuje ukrytí vyššího světla, které se jmenuje "slunce" a pochází ze svatosti, v důsledku výběru člověka. Jak je řečeno o Mojžíšovi: "zakryl Mojžíš svoji tvář, protože se bál podívat". To znamená, že stín je důsledkem strachu, strachu ze světla hojnosti, protože se obával, že by nebyl schopný dostat ho s úmyslem ne pro sebe, ale pro Stvořitele.

V tomto případě stín pochází z pocitu svatosti, z toho, že si člověk přeje být spojen se Stvořitelem, a spojení je odevzdání, a proto se bojí, že nedokáže odevzdávat (protože se mu otevře velké světlo potěšení). To znamená, že je spojen se svatostí. A to se nazývá "Stín svatosti."

Ale je tu také stín hříchu, tj. ukrytí není v tom, že si nepřeje přijímat, ale naopak, že si přeje získávat pro sebe, a tak světlo mizí. Konec konců, rozdíl svatosti od nečistoty, klipot, je v tom, že svatost si přeje odevzdávat, ale klipot si přejí pouze dostávat a nedávat nic. Proto se nazývá "stín nečistoty."

A není tam žádná jiná možnost dostat se z tohoto stavu, než pouze ta, jak je řečeno v Tóře: "A sešili fíkové listy a udělali pro sebe zástěry" (Genesis 3). Zástěry – to jsou síly těla, které se nyní po hříšném pádu spojily se s stínem svatosti. A to i přesto, že nemají žádné světlo, protože světlo zmizelo v důsledku hříchu, ale oni vytváří úsilí v práci pro Stvořitele nad rozumem, což se nazývá "silou".

Proto se říká: "A slyšeli hlas Stvořitele… a schovali se Adam a jeho žena." To znamená, že se schovávali ve stínu, jak se říká o Mojžíšovi, který skryl svoji tvář.

A Adam udělal to samé co Mojžíš. "A Stvořitel zavolal na člověka a zeptal se ho: "Kde jsi?" A Adam odpověděl: "Slyšel jsem Tvůj hlas v zahradě, a protože jsem nahý, schoval jsem se." "Nahý" - znamená nahý od vyššího světla. Proto se ho zeptal Stvořitel na důvod, proč potřeboval stín, protože jsi nahý? Je ten stín ze strany svatosti nebo ze strany nečistoty? A zeptal se ho Stvořitel: "Jestli jsi nejedl ze stromu, ze kterého jsem ti přikázal nejíst?" - To jest tvůj stín, je důsledkem hříchu.

Ale v případě, že stín je důsledkem hříchu, je to opakem stínu svatosti a nazývá se magií a čarodějnictvím, jak je řečeno: "Jedno proti druhému (svatost proti nečistotě) stvořil Stvořitel." A stejně tolik, kolik má sil svatost, aby ukázala svou velkou sílu, mimořádné možnosti a zázraky - stejné možnosti má i nečistá síla.

A proto spravedliví nepoužívají tyto síly, aby nečisté síly neměli stejnou možnost, jak to oni dělají ze strany svatosti. Vždyť proti každé síle je protisíla.

A jen ve zvláštních dobách, za zvláštních okolností, Stvořitel nedává nečisté straně stejné možnosti a síly, jako své svaté straně. Například, jak řekl Eliáš na hoře Karmel: "Aby neřekli, že jsou to oděvy věštění", schopné ukrytí vyššího světla.

Proto jsou zástěry vyrobeny z listů fíkovníku, z hříchu Stromu poznání. A tyto listy, to znamená, že stín pochází z nečisté strany, protože důvod není ve svatosti, když se sami snažíme vytvořit svůj stín – ale stín zde vzniká proto, že nemají jinou možnost, než se do něj schovat. A tento stín pomáhá dostat se ze stavu propadu, pak je však nutné začít práci znovu.

 

Kabbalah Library

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On