Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

74. Svět, rok, duše

74. SVĚT, ROK, DUŠE

Slyšel jsem v (roce) 1943

Je známo, že není realita bez někoho, kdo vnímá realitu. Proto když říkáme „Nefeš de Acilut,“ znamená to, že ve Vrchní Hojnosti vnímáme určitou míru dosažení, míru, kterou nazýváme Nefeš.

A svět se vztahuje k „obecnému“ uvnitř dosažení, myšleno že všechny duše mají obecnou formu, takže kdokoliv, kdo dosáhne toho stupně, dosáhne toho jména, Nefeš. To znamená, že to není nezbytně že specifický jednotlivec dosáhne toho jména a v té formě, ale že každý, kdo dosáhne toho stupně – což je jistě skrze přípravu Keduši a čistoty – hojnost se mu objeví v té formě, zvané Nefeš.

Můžeme tomu porozumět z materiálního příkladu, aplikovaného v tomto světě. Například když jeden řekne druhému, „Nyní jdu do Jeruzaléma,“ když řekne jméno města, každý to město zná a poznává. Všichni jsou si jisti o místě, o kterém mluví, jelikož ti, kteří již v tom městě byli, ví, o čem toto je.

 

Kabbalah Library

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On