Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Knihy

Navždy spolu

Vyprávění o kouzelníkovi, který nechtěl být sám

Jestlipak víte, proč jsou staří lidé nejlepšími vypravěči legend? To proto, že legenda je ta nejdůmyslnější věc na světě! Všechno se časem mění, pravé legendy ale zůstávají.

V legendách je tolik moudrosti, že má-li je někdo vyprávět, musí vidět věci, které ostatní nevidí. Trvá to dlouho, předlouho, než se člověk stane moudrým. Proto jsou starci lepšími vypravěči než kdokoli jiný. Jak je psáno v největší prastaré magické Knize Záře (Zohar), „starý člověk je ten, kdo nabyl moudrosti.“ 

 

Celý článek...
 

Odhalená kabala

odhalena_kabala

Právě vyšla v češtině nová kniha rava Laitmana!

Oproti knize Od Chaosu k harmonii, která byla jakýmsi varováním a vysvětlovala, proč se lidstvo ubírá špatným směrem, se kniha Odhalená kabala točí víc kolem "opravdové" kabaly a jejích termínů a poskytuje již člověku konkrétní látku ke studiu. 

Každá ze šesti kapitol této knihy se zaměřuje na odlišný aspekt staré kabalistické moudrosti, vnášejíce nové světlo do učení, které bylo příliš často zahaleno mystérii a nepochopením. Jemná, ale hluboká myšlenka vetkává kapitoly knihy v jeden souvislý a pevný celek.

První tři kapitoly říkají čtenáři, proč je současný svět ve stavu krize, vysvětlujíce, jak naše rostoucí touhy podporují jak pokrok, tak odcizení, a jak je to, co nejvíce odporuje dosažení pozitivní změny, zakořeněno v našich vlastních duších. Kapitoly čtyři až šest nabízejí predpis pro pozitivní změnu. Zde se učíme, jak můžeme své duše používat k vybudování pokojného života v harmonii s celou Tvorbou.

Kniha byla původně určena americkému publiku, proto v ní najdete spoustu amerikanismů nebo přirovnání, které nám mohou připadat vzdálené. Většina ravových knih (obzvlášť ty začátečnické) je sestavena jeho nejbližšími studenty na základě jeho lekcí. Styl každé knihy se tedy může lišit, ale podstata učení zůstává stejná.

Knihu přeložilo a vydalo nakladatelství Eugenika a je možné si ji objednat zde.

 

Od chaosu k harmonii

od_chaosu_k_harmoniiMnoho výzkumníků a vědců souhlasí s tím, že příčina problémů lidstva je lidské ego. Avšak Laitmanova kniha nedemonstruje jen, že ego bylo základem lidského utrpení během celé historie lidstva, ale také odhaluje, proč jsme kvůli svému egu podrobeni utrpení, a jak můžeme obrátit svou nesnáz v potěšení, své potíže v možnosti.

Kniha obsahuje dvě části. První je analýzou lidské duše a toho, jak je její samotná struktura jejím prokletím. Kniha také vytyčuje, co je potřeba udělat, abychom opět byli šťastni, a čemu bychom se měli vyhýbat, protože by to mohlo prohloubit naše utrpení.

Laitmanova analýza stavu lidstva je v knize podporována příklady z vědy a též citáty jak od současných, tak od starých kabalistů. Od Chaosu k Harmonii odhaluje, jak se společně můžeme a musíme pozvednout na novou úrovneň existence a vysvětluje, jak tohoto cíle můžeme dosáhnout na osobní, společenské, národní a mezinárodní úrovni.  

Knihu přeložilo a vydalo nakladatelství Eugenika a je možné si ji objednat zde.

 

Kabbalah Library

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On