Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Laitman - Série lekcí - Základy kabalistické vědy - Kurz 1

Abychom zahájili studium kabaly jako zdroje všech věd, musíme si v dostatečné míře vyjasnit podstatu této vědy. V opačném případě studium spojení kabaly s ostatními oblastmi vědění bude fragmentární a zbavené osnovy. Podstata této vědy je neobyčejně hluboká. Doufáme, že v rámci daného tématu se nám podařilo definovat její základní věty v dostupné formě a zformovat u studujícího pravdivé představy o kabale, což zabrání chybám v průběhu dalšího studia.

Při studiu základů jakékoliv vědy je nutné vytvořit správné představy o třech věcech: předmětu dané vědy, specifické a jen jí vlastní metodě a terminologii, kterou tato věda využívá ke studiu svého předmětu.

Toto  téma vychází ze studie „Podstata vědy kabaly,“ jejímž autorem je velký kabalista 20. století Baal HaSulam, a je zpracováno vyučujícími Výzkumného institutu kabaly J. Ašlaga podle materiálů z přednášek M. Laitmana.

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
1 Doplňující materiál
2 Vyučovací hodina č.5.
3 Vyučovací hodina č.4.
4 Vyučovací hodina č.3.
5 Vyučovací hodina č.2.
6 Vyučovací hodina č.1.
 

Kabbalah Library

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On