Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Otázky a odpovědi o podstatě slov

Baal HaSulam

OTÁZKY O PODSTATĚ SLOV 

1) Co je to světlo(Or)?           

2) Co je to světlo a kli? 

3) Co je to kulaté světlo?        

 4) Co je to jednoduché světlo (Or pašut)? 

5) Co je to světlo chochma (Or chochma)? 

6) Co je to světlo chasadim (Or chasadim)? 

7) Co je to prázdný vzduch (Avir rejkaní)? 

8) Co je to potom, poté (Achar kach)? 

9) Co je to střední (Emcait)? 

10) Co je to jediný (Echad)? 

11) Co je to Stvořitel (Bore)? 

12) Co je to sloučení (dvekut)? 

13) Co je to rovnost (Ašvahá)? 

14) Co je to šíření (Itpaštut)? 

15) Co je to jasný, jemný (Zach)? 

16) Co je to čas (Eman)? 

17) Co je to tma (Chošech)? 

18) Co je to chochma? 

19) Co je to prázdno, prostor (Chalaľ)? 

20) Co je to předtím a potom, poté? 

21) Co je to jediný, zvláštní (jachid a meju chad)? 

22) Co je to jednota, spojení (echud)? 

23) Co je to pravá a levá? 

24) Co to znamená, že tvoří (jocer)? 

25) Co je to kli? 

26) Co je to vrch? 

27) Co je to Stvořitel (Maacil)? 

28) Co je to zdroj (oříznutí) duše (machcevet nešama)? 

29) Co je to dole (mata)? 

30) Co je to zvláštní (mejuchad)? 

31) Co je to malchut světa Nekonečna? 

32) Co je to ze shora - dolů (milemala - lemata)? 

33) Co to znamená naplňuje (memale)? 

34) Co je to výš - níž (mala - mata)? 

35) Co je to místo (makom)? 

36) Co je to čtverec (meruba)? 

37) Co je to trojúhelník (mešulaš)? 

38) Co to znamená, že se dotýká (horea)? 

39) Co je to centrální bod (nekuda emcait)? 

40) Co je to konec (sof)? 

41) Co je to kulatý (agoľ ) a kružnice (igulim)? 

42) Co je to vyšší (elion)? 

43) Co je to oddělené (perud)? 

44) Co je to prázdný (panuj)? 

45) Co je to jednoduchý (pašut)? 

46) Co je to zkrácení (cimcum)? 

47) Co je to linie (kav), paprsek (keren)? 

48) Co to znamená bližní (karov)? 

49) Co je to hlava (roš)? 

50) Co je to ruach? 

51) Co je to jednoduché přání (racon pašut)? 

52) Co je to jméno (šem)? 

53) Co je to vnitřní část (toch)? 

54) Co je to pohyb (tnua)? čistý, tenký (zach)? 

ODPOVĚDI O PODSTATĚ SLOV 

1) Světlo (díl.1, vnitřní pohled, bod.18): 

Všechno, co dostávají ve světech «eš mi eš», je to všechno, kromě materiálu kelim.  

2) Světlo a kli (díl.1, or pnimi., bod. 6): 

Přání dostávat, které je ve stvoření se nazývá kli a potěšení, které dostávají se nazývá světlo. 

3) Kulaté světlo  

Světlo, které nemá úrovně. 

4) Jednoduché světlo 

Světlo, ve kterém se nachází kli v takovém poměru, že je světlo a kli nerozlišitelné. 

5) Světlo chochma 

Světlo, které vstupuje do stvoření za prvního rozšíření (itpaštut), je základem života a podstatou stvoření. 

6) Světlo chasadim 

Světlo, které na sebe obléká světlo chochma a vstupuje do stvoření v prvním úsilí (itgabrut). 

7) Prázdný vzduch (Avir rejkaní) 

Světlo chasadim před oblečením na sebe světla chochma. 

8) Potom, poté (Achar kach) 

Je výsledek působení předcházejících vlastností. 
Více odst. 20. 

9) Střední (Emcait) 

Viz. odst. 39. 

10) Jediný (Echad) 

Vyšší světlo pocházející z podstaty Stvořitele, jediné a podobné samotné Podstatě, takové jaké je v Nekonečnu, stejné je také ve světě Asija, beze změn nebo přidání vlastností, proto se to nazývá Jediný. 

11) Stvořitel 

Jméno Stvořitel patří k budování nového, tj. vytvoření nového z ničeho (eš mi ajn), tj. pouze k hmotě kelim, «přání dostávat», které se nachází v každém objektu, ve kterém samozřejmě neexistovalo podstaty Stvořitele před aktem stvoření. 

12) Sloučení (dvekut) 

Podobenství vlastností, které sbližuje duchovní objekty až do úplného spojení jednoho s druhým. 

13) Rovnost (Ašvahá) 

Pokud nejde pocítit žádný rozdíl mezi 4 úrovněmi přání dostávat, říká se tomu, že se nachází v (ashvaha echad) jednotě a rovnosti. 

14) Šíření (Itpaštut) 

Světlo, které pochází z podstaty Stvořitele a vstupuje do stvoření, se nazývá podle jména "šíření" světla. Ve skutečnosti na tom vyšší světlo nic neutrácí, podobně jako když svíčka zapaluje svíčku, a z tohoto nevzniká žádná škoda pro první svíčku, a nazývá se to tak pouze v momentu přijímání světla stvořením. 

15) Jasný, jemný (Zach) 

První stadium v přání dostávat se definuje jako jasnější (zach), ve vztahu k 3 dalším stupňům. 

16) Čas (Eman) 

Určitý souhrn etap vycházejících jedna z druhé postupem příčin a následků, jako jsou například dny, měsíce a roky. 

17) Tma (Chošech) 

Čtvrté stadium, které se nachází v přání a nedostává vyšší světlo z důvodu zkrácení, což se v přání dostávat definuje jako kořen pojmu tma. 

18) Chochma 

Světlo - základ života stvoření. Více odst. 5. 

19) Prostor (Chalaľ) 

Čtvrté stadium, nacházející se v přání, které vyprázdnilo světlo a definuje se jako tma ve vztahu k světlu. Ve vztahu ke kli se definuje jako  Prostor (Chalaľ), protože čtvrté stadium nezmizelo samo od sebe ze stvoření z důvodu zkrácení, ale nachází se v něm ve stavu prázdného prostoru beze světla (chalaľ rejkani). 

20) Předtím a potom, poté 

Pokud se mluví ohledně vztahu příčin a následku ve stvoření, příčina se definuje slovem «předtím», a následek pocházející z příčiny se nazývá «potom» nebo «poté». 

21) Jeden, jedinečný, zvláštní (jachid a mejuchad)

Jeden(jachid) ukazuje na vyšší světlo, které svítí a řídí všechny stupně, lišící se jeden od druhého, až do úplné protikladnosti a přivádí jej k jedinečnému druhu. Zvláštní (mejuchad) ukazuje na konec jeho vlivu, tj. poté, co jej udělal rovného a vrátil jejich vlastnosti k jedinému, svému druhu. 

22) Jednota, spojení (echud, ichud): 

Dva různé objekty, které vyrovnaly své vlastnosti jeden proti druhému a nachází se v jednotě. 

23) Pravé a levé: 

Nižší stupeň se občas pozvedá na úroveň vyššího stupně, když vyšší potřebuje,  aby se doplnil. Nižší stupeň se potom nazývá levý a vyšší - pravý. 

24) Tvoří (jocer): 

Slovo tvoří ukazuje na působení světla na světy, které do sebe zahrnují všechnu jejich realitu, kromě hmoty kelim. Více odst. 11 a 1. 

25) Kli: 
Přání dostávat, které se nachází ve stvoření, je jeho kli. 
 

26) Nahoru: 

Vyrovnání vlastností nižšího s vyšším - je jeho pozvednutí "nahoru". 

27) Stvořitel: 

Každá příčina ve vztahu ke svému následku, k stupni, který porodí se nazývá Stvořitel. Přičemž jméno Stvořitel obsahuje v sobě světlo a kli dostávající světlo. 

28) Zdroj (oříznutí) duše (machcevet hanešama): 

Přání dostávat, které přirozeně patří duším, jej "odřízne" od vyššího světla, protože odlišnost vlastností, je oddělovačem v duchovnu. Pojem amputace duší, je přechod ze světa Acilut do světu Berijah, jak to bude vyjasněno ve vhodném místě. 

29) Nižší (mata): 
Menší ve výšce než druhý se nazývá nižší. 
 

30) Zvláštní (mejuchad): 
Hledat výše slovo Jediný (jachid). 
 

31) Malchut (světa) Nekonečna: 
Přání dostávat, které je tam vždy přítomné. 

32) Ze shora - dolů: 

Tj. od 1-ho stadia do 4-ho stadia: protože 4-é stadium, které zůstalo beze světla, je považováno za nižší mezi všemi stupni a čím slabší je přání dostávat, tím je tento stupeň považován za vyšší a takto je to do 1-ho stadia, který je považován za nejvyšší. 

33) Naplňuje (memale): 

Není tam žádná touha, a není možné něco přidat k dokonalosti. 

34) Výše - níže (mala - mata): 

Více důležitý je považován za "vyššího" a horší je považován za "nižšího". 

35) Místo: 

Přání dostávat, které je v stvoření, je "místem" pro všechna potěšení a pro světlo v něm. 

36) Čtverec: 

Stupeň, který do sebe zapojuje všechny 4 stadia, která se nachází v přání. 

37) Trojúhelník: 

Stupeň, ve kterém se nachází pouze tři první stadia přání. 

38) Dotýká se: 

Pokud změna vlastností stupně je nepatrně odlišná od svého kořene, aby jej amputovala, říká se tomu, že se "dotýká" kořene. 

39) Centrální bod: 

4-é stadium, což se tak v Nekonečnu nazývá z důvodu jeho jednoty se světem Nekonečna.  

40) Konec (sof):  

Sof a sijum, konec a ukončení každého stvoření, které se odehrává v důsledku odporu (omezení), což je ve 4-ém stadiu, kde vyšší světlo přestává svítit, protože poslední ho nepřijímá. 

41) Kulatý (agol): 

Pokud není rozdíl mezi vrchem a spodkem v 4 stádiích přání dostávat, počítá se to jako "kulaté", podoba formy kruhu, kde není pojem vrch a spodek. A proto se 4 stadia nazývají 4 kruhy (igulim), kružnice, vcházející jedna do druhé tak, že není možné rozlišit v nich vrch a spodek.  

42) Vyšší (elion): 
Více důležitý. 

43) Оddělení (perud): 

Dva stupně, které nemají podobenství vlastností v ničem, se nazývají odpojenými jeden od druhého. 

44) Prázdný (panuj):  
Místo, které je připraveno dosáhnout napravení a dokonalosti. 

45) Jednoduchý (pašut):  
Nerozlišuje stupně a strany.  

46) Zkrácení (cimcum): 

Vládnoucí nad svým přáním, tj. držící se a nedostávající, i když si velmi přeje dostat, se nazývá, že se zkrátil. 

47) Linie (kav), Paprsek (keren): 

Znamená, že je rozdíl vrchu a spodku, což předtím nebylo a také to, že jeho svícení je moc malé v porovnání s minulým. 

48) Bližní (karov): 

Ten, jehož přání je bližší a podobnější přáním přítele, se nazývá bližní. 

49) Hlava (roš): олова (рош): 

Ta část ve stvoření, která je nejvíce podobná vlastnostem kořene, se nazývá jeho hlava (roš). 

50) Ruach:Руах: 
Světlo chasadim se nazývá ruach. 
 

51) Přání (racon): 
Viz. odst. 45. См. п.45. 
 

52) Jméno (šem): мя (шем): 

Svatá jména- jsou vysvětlení (biurim) toho, jak světla, na které ukazují tyto jména mohou být odhaleny, tj. jméno stupně ukazuje způsoby a cesty dosažení určitého úrovně.  

53) Vnitřní část (toch): 

Přijímání dovnitř znamená, že světlo je změřeno a omezeno pomocí kli. A přijímání "mimo sebe" znamená, že nedělá žádné omezení na světlo, které dostává. 

54) Pohyb (tnua): 

Každé obnovení vlastností se v duchovnu nazývá pohyb, protože se odděluje od původního obrazu, vlastností a obdržuje své vlastní jméno. Podobně části, oddělené od materiálního objektu, která se přesouvá z původního místa.

 

Kabbalah Library

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On