Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Předmluva k vědě Kabala (Pticha)

14) Ve snaze ušetřit stvoření vzdálenosti od Stvořitele byl stvořen Cimcum Alef, C"A (První Zkrácení), který oddělil behinu Dalet od duchovních objektů. Dopadlo to tak, že touha dostávat se stala prázdná, beze světla. Po Cimcum Alef všechny duchovní objekty obdržely clonu na svoji nádobu - Malchut, aby nedostávaly světlo dovnitř behiny Dalet.

V momentě, kdy se vyšší světlo snaží vstoupit dovnitř stvoření, clona ho odhazuje zpět a tento proces se nazývá náraz (hakaa) vyššího světla do clony. V důsledku tohoto úderu se odražené světlo pozvedá nahoru a obléká se na 10 sefirot vyššího světla. Odražené světlo se oblékáním na vyšší světlo stává nádobou pro přijímání namísto behiny Dalet.

15) A tak po C"A místo behiny Dalet vznikají nové nádoby přijímání. Vyšly z odraženého světla v důsledku vyšší interakce, srážky světla a clony. Ale stále je třeba pochopit, jak se toto světlo stalo nádobou pro přijímání, protože zpočátku to bylo pouze světlo odražené od nádoby dostávat. Stalo se, že světlo se stalo nádobou, tj. začíná vykonávat opačnou funkci.

Pro vysvětlení vezměme příklad z našeho světa. Člověk má přirozenou tendenci respektovat touhu odevzdávat a naopak je mu nepříjemné dostávat od někoho jiného a  nic nedávat na oplátku. Například člověk vstoupí do domu svého přítele, který ho zve k obědu. Přirozeně, že host, bez ohledu na to, jaký má hlad, odmítne pohoštění, protože nemá rád pozici dostávajícího, který nedává nic na oplátku.

Hostitel jej nicméně začíná přesvědčovat, že skutečnost je taková, že ochutnáním jídla mu přinese velké potěšení. Když host cítí, že je to pravda, bude souhlasit sníst nabídnuté jídlo, protože se nebude cítit jako příjemce. Kromě toho nyní host cítí, že dává hostiteli, přináší mu radost svým souhlasem najíst se. Takže bez ohledu na to, že host měl hlad - a sice hlad je skutečnou nádobou pro přijímání potravy - přesto kvůli studu nemohl ani ochutnat pohoštění, dokud nebyl hostitelem přesvědčen.

Tak vidíme, jakým způsobem se objeví nová nádoba pro přijímání potravy. Síla přesvědčení ze strany hostitele a síla odporu ze strany hosta konec konců obrací přijímání v odevzdání. Skutečnost přijímání zůstala. Co se změnilo, je záměr. Právě síla odpuzení, nikoliv pocit hladu, jenž je pravou nádobou, se stala základem pro přijímání pohoštění.

08

 

Kabbalah Library

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On