Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Zezadu i zepředu obklíčils mne

Zezadu i zepředu obklíčils mne

Výběr z původního článku

Zezadu i zepředu obklíčils mne, myšleno odhalení skrytí tváře Stvořitele, neboť vskutku „a kralování jeho nade vším panuje“ a vše se vrací ke svému kořenu, protože tu není místo, které by Jej bylo prázdné. Ale rozdíl je mezi přítomným časem a budoucím časem, protože ten, kdo spojuje dva světy, v přítomnosti objevuje Jeho oděv: že vše, co je činěno, je činěno jako oděv pro odhalení božskosti. A to je považováno za přítomný čas, myšleno, že on nyní též vychází v královských šatech a zřetelně ukazuje, že jezdec není podřízený koni. Ale ačkoliv se to zdánlivě jeví jako že kůň vede jezdce, pravdou je, že je kůň provokován k jakémukoliv pohybu pouze skrze vnímání uzdy a ohlávky jezdce. A to se nazývá konstrukcí vzrůstu božskosti a také se to nazývá tváří v tvář.

Ale ten, kdo ještě nepřišel k tomu, aby všechny své pohyby zasvětil Stvořiteli samotnému a kůň své pohyby ještě nesrovnal s uzdou a ohlávkou jezdce, ale zdá se, že dělá opak, a služebná se jeví, jakoby vládla paní, to se nazývá „záda“ – myšleno, že by sis neměl myslet, že se svatosti vzdaluješ, neboť „což jste sobě v mysli uložili, jistě se nestane.“ Tak řekl Hospodin, „že rukou silnou,“ atd., „aby vyhnaného nevyháněl od sebe.“ A každé kolo se točí, aby přišlo ke svatosti, svému kořenu. Proto, ačkoliv se to zdá, že kůň vede jezdce svou opovrženíhodnou touhou, pravdou je, že tomu tak není. Je to jezdec, kdo vede koně k jeho cíli. Avšak není to zjevné v přítomnosti, ale v budoucnosti. Proto je tu touto cestou také kontakt, ale je zády k zádům, myšleno ne podle touhy odívajícího či touhy odívaného.

Ale ti, kteří následují Jeho vůli, pro sebe objevují královské oděvy v přítomnosti, připojeni tváří v tvář skrze touhu odívajícího, neboť právě to je Jeho touha.

A toto je významem „Protože jsi nesloužil Hospodinu Bohu svému s potěšením.“ Neboť mu budeš sloužit stejně, ale rozdíl je, že touto cestou je to „v obležení a v soužení,“ myšleno nedobrovolně, a druhou cestou je to skrze důvod hojnosti všech věcí, myšleno dobrovolně.

 

Kabbalah Library

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On