Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Jednající Inteligence

JEDNAJÍCÍ INTELIGENCE

Co kabalisté řekli, že každý člověk je zavázán porozumět kořenu své duše, znamená, že účel bytosti, nejžádanější a plný naděje, je spojení se Stvořitelem jako ve verši: „a spojit se s Ním“; a Mudrci to interpretují jako spojení se s Jeho Atributy, stejně jako On je soucitný, tak ty. … A tak dále. A záležitost Jeho Atributů je známa jako Sefirot, že sedm Sefirot (Jeho tvorba) jednají a řídí Jeho svět; protože On jimi, jejich prostřednictvím, odměřuje Svůj vliv a dobročinnost.

Přesto je stále nezbytné pochopit, proč je to nazýváno „spojení“ se Stvořitelem, neboť se to jeví, jako že to je jednoduše studium (Sfér). A vysvětlím cestou ilustrace: sledujeme, že v každém skutku, vykonaném ve světě, přilíná a zůstává v tom skutku samotná mysl, která jej vykonala; takže ve stolu vnímáme dbalé řemeslo tesaře a jeho ovládání jeho řemesla, ať velké či malé, neboť v čase své práce ji hodnotil svým poznáním a inteligencí, takže ten, kdo ten skutek prozkoumá a přemýšlí o mysli, v něm skryté, (si uvědomuje, že) je od svého zahájení svázán s myslí, která jej udělala, tedy jsou ve skutečnosti sjednoceny.

Neboť zde v pravdě není vzdálenost či rozdělení v duchovních entitách, a dokonce i když se jeví jako rozdílná těla, přesto inteligence uvnitř nich nemohou být rozděleny  do částí, neboť jakým nožem rozdělíte duchovní, aby zůstalo rozděleno? Místo toho je hlavní věcí, která rozděluje duchovna jedno od druhého (rozdíl ve) vlastnostech; jímž jsou míněny chvályhodné atributy či nedůstojné atributy; taktéž ve sloučeních (duchoven), neboť inteligence, která hloubá nad astrologií se nespojí (nesloučí) s tou, která hloubá nad přírodními vědami, a i když se na stejném poli moudrosti nachází mnoho sloučenin (moudrosti), neboť jeden nahrazuje svého druha (získáním) jedné moudrosti (navíc), a pouze těmito (odlišnými atributy) jsou mezi muži duchovna rozdělitelná. Avšak když dva muži moudrosti přemýšlí na jednom poli moudrosti, v němž jsou si oba v ohledu k této moudrosti rovni, pak jsou ve skutečnosti sjednoceni, neboť co by je zde rozdělovalo?

A proto když někdo přemýšlí o výkonu svého přítele a chápe inteligenci, kterou v tom výkonu vynaložil, pak jsou oba v jeho síle a inteligenci zapojeni stejně; jsou nyní ve skutečnosti sjednoceni jako muž, který narazí na trhu na svého milovaného přítele, a obejme ho a políbí ho a roztrhnout je je nemožné kvůli velikému svazku mezi nimi.

A proto, všeobecně řečeno, ten aspekt Inteligence, o kterém mluvíme je silou (a inteligencí), která se nachází mezi Stvořitelem a Jeho stvořeními. Je to prostředník, (mezi Stvořitelem a stvořením), tedy, On vyzářil jednu jiskru Inteligence, jíž se k Němu vše vrací. A vzpomeňte si na verš: „Všechny z nich Jsi udělal s moudrostí,“ totiž, On Svou Moudrostí vytvořil celé universum; a proto ten, kdo si zaslouží porozumět cestám, jimiž On vytvořil universum a jeho řád, se jistě spojí s Inteligencí Jeho, kdo je zapříčinil, a tak se spojí s Požehnaným Stvořitelem.

A to je tajemstvím Tóry; jsou to všechno Jména Stvořitele, která náleží (mohou být pochopena) stvořením, a pak jejich prostřednictvím stvoření chápe Inteligenci, která zformovala vše.

Neboť Stvořitel se díval do Tóry v čase, kdy vytvořil svět, jako je známo že Světlo (Nešama), které chápe cesty tvorby, se vždy spojuje s tou Inteligencí, a tak se spojuje se Stvořitelem.

A s tím chápeme, proč nám Stvořitel ukázal Nástroj Svého Řemesla; potřebujeme vytvářet světy? Místo toho je z toho, co jsme řekli nahoře, jasné, že nám Stvořitel ukázal Své Postupy, abychom věděli, jak se s Ním spojit, což je naplněním „spojit se s Jeho Atributy.“

 

Kabbalah Library

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On