Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Algkursus Kabbalast

I Kursus: Kabbala õpetuse olemus

1prew See on esimene ja põhjalikum kursus, mis avab Kabbala põhilised õpetused ja mõisted. Siin edastatakse Kabbala õpetuse täpne olemus ja avatakse tema missioon, uuritakse loodusseaduste seisukohti ja nende mõju inimesele. Suurt tähelepanu pööratakse kabbalistilistele terminitele ja mõistetele – sellele erilisele keelele, mis on koostatud  meile märkamatu Kõrgema Maailma kirjeldamiseks, millest on kirjutatud Kabbala raamatuid ja mitme tuhande aasta jooksul on õpetajalt õpilasele edasi antud teadmised.
Loe lisa...
 

Share On