Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Kabbala ja omavahelised suhted

Tips on how to build successful relationships based on the spiritual principles and understanding of our nature

Mees ja naine

meesjnMehed ja naised eksisteerivad seepärast, et on olemas Looja ja loomine. Neid on loodud paaris – kaks partnerit selles „tangos“.  Eksisteerib algkuju Looja – andja, mõjutaja, juhtija – see on mees, mees juur. Ja eksisteerib loomine – saaja, läheneja, Loojale vastuminev – see on nais juur. Nii on ka meie elus. Juhul kui me vastavalt sellele hakkame õigesti talitama, selgelt mõistes, kuidas on seatud ja seotud omavahel need kaks juurt looduses – siis me tuleme toime suurepäraselt – nii mehed kui naised. Mitte ainult meie vaid ka kogu loodus, mis asub  meie all on jaotatud suunaga ülevalt alla eredalt esiletoodud mehe ja naise juureks.  Me räägime kahest liigist loomisest, millised lihtsalt juhivad oma juurt erinevatest allikatest: ühe juur – on Loojas, aga teise juur on rajatud loomises. Looja rajas üldse midagi ainulaadset – nii ka kirjutatud  - Ta lõi Aadama. Seejärel aga lõi Aadamast (allegooriliselt rääkides) veel ka naise osa. Looja lõi soovi – soovi  nautida, soovi täiustuda. Seejärel see soov jagunes kaheks erinevaks osaks: sooviks täiustuda teiste jaoks ja sooviks täiustuda ainult enda jaoks. Soov täiustuda teiste heaks – see on meeste põhiosa. Soov täiustada enda jaoks – see on naiste põhiosa.

 

Share On