Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Kabbala allikad

Where does the wisdom of Kabbalah come from and what are its sources?

Kabbala olemus?

allikadKabalist lugedes sõnu ja lauseid, laseb endast läbi kõik maailmakõiksuse tegevused. Ta asub nende tasemele, muutub justkui laboratooriumiks, milles need tegevused antud hetkel toimuvad.

Kõrgeima maailma tajumine läbi kuuenda meeleorgani – tunnetamise, kuid seejuures samaaegselt väga selge, teaduslikult hinnatud, seda võib mõõta, seada vektoreid ... .

 

Newton ja paljud teised väljapaistvad teadlased õppisid spetsiaalselt vana-juudi keelt, selleks, et lugeda Kabbala kirjandust originaalidest. Miks aga just originaalides kirjutatud keeles?  Sellepärast, et ivriidi tähestiku tähtede omadused, nende vorm, nende ühendus omavahel, nende gemaatria s.t. nende arvude tähendus, nende vaheldumine – kõik see peegeldab seaduste ja nende omaduste ülekandumist ühest funktsioonist teise.

Kui kabalist loeb teksti, siis see ei tähenda temale lihtsalt ettepanekute valikut, vaid teatud vaimse tegevuse korra täitmist. Ta näeb tähtedes, nende ühendustes, selles kuidas muutub nende järjestus, üksikasjalikke juhiseid tegevuseks.

Kabalist vaadates kabalistilist teksti, siseneb sellesse läbi nendes olevate sõnade. Kui ta näeb objekte meie maailmas, tungib ta läbi nende kõrgeimatesse omadustesse, nende jõusse, mis juhivad seda vektorit.

 

Saades aru kabalistilisest tekstist tungime me emotsionaalselt, kuuenda meeleorganiga, kõrgeimasse maailma. Me hakkame tajuma seda, kuidas need jõud meile mõjuvad. Kabalist lugedes kabalistilist teksti tajub kõrgeimat maailma. See on sama, kui muusik vaatab nootidele ja kohe kuuleb ta muusikat. Tavalisele  inimesele aga paistavad noodid kui mingisugused mustad sabadega täpid. Muusikule aga on see – keel, mis annab talle edasi informatsiooni, milles on struktuuri ja liikumist.

 

Kabalist lugedes sõnu ja lauseid laseb endast läbi kõik tegevused maailmakõiksusest. Ta asub nende tasemel, saab justkui laboratooriumiks, milles need tegevused  antud hetkel toimuvad.  Kõrgeima maailma tajumine läbi kuuenda meele  - on meelelisuse tajumine, kuid on samaaegselt väga selge, teaduse poolt tunnustatud, seda  võib muuta  ja seada vektoreid.   See on sarnane sellele kui arvuti kuvaril näeme mingit pilti – ilusaid lilli, metsalagendikke, päikest – seda, mis kutsub meis esile teatuid emotsioone.

 

Koos sellega, inimene, kes seda mõistab, et mis pilt see on, võib selles näha teatud elektriliste vektorite informatsioonide  kooslust, mille abil tekib kujutis ekraanile.

 

Kabbala räägib meile nendest vektoritest, kabalist aga mõistes nende seoseid ja võttes endasse neid tähtede ning graafikate koosluse läbi kujundab enda sisemuse ekraanil selle pildi. Seega kuuendat meeleorganit nimetatakse ka ekraaniks, kuna sellel, oma sisemuses tajub kabalist kõrgeima maailma pilti.

 

Share On