Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Mida Kabbala õpetab?

38333_myself

"Kabbala toob välja üldise Seaduse, annab üldise valemi kogu maailmakõiksuse mõistmiseks.
Einstein soovis leida valemit, mis haaraks endasse kogu universumi, kõikide detailidega. Ta mõistis, et kui see on tõde, siis peab see olema väga läbipaistev:  mitmete parameetrite vastastikune mõju lihtsa funktsionaalse sõltuvuse teel.
kabbala viib meid valemini, mis selgitab kõike.
Nii kinnitavad kabalistid, me püüame selles veenduda.

kabbala – see on õpetus maailma tekkest sealhulgas selle algusest ja lõpust, formeerimise protsessist ja korraldusest, liikumisest tervikuna ja igast selle detailist eraldi.
Kabbala õpetab tundma:

  • kogu universumi loomist: kaasaarvatud kosmost, päikesesüsteemi, elutut, taimset ja loomset maailma ning inimest;
  • kogu arengu protsessi kulgemist, funktsioneerimist ja lõppeesmärki;
  • võimalust inimese sekkumiseks sellesse protsessi (s.t. antropoloogiline aspekt);
  • meie tänase seisundi seost nende seisunditega, kus me varem viibisime kuni siia ilma – inimeste maailma  ja ühiskonda,  sattumiseni s.t. kuni meie sündimiseni;
  • nende kümnete aastate mõte, ajal kui me eksisteerime bioloogilise kehana ja läbi selle tajume ümbritsevat maailma;
  • seisundit, milles me selles maailmas eksisteerime, seisundit, milles me oleme peale surma;
  • eluringid – kas need on olemas ja kuidas need  on omavahel seotud;
  • selle maapealse elu liitumise võimalikus kõrgeima vormi liikumisse,  milles me eksisteerime enne sündi ja peale surma;
  • teaduse, kunsti, kultuuri allikad – kõik mis on seoses keelega, inimese tegevusega, just sellisel viisil nende juurte ja põhjuste realiseerimisega.

Ühendades endasse kõike seda, mida eespool märgitud, toob kabbala esile üldises Seaduses, esitab üldise valemi kogu universumi selgitamiseks. Einstein unistas leida sellist valemit, mis sisaldaks endas kogu universumit, kõikide selle detailidega.
Ta mõistis, et kui see on tõeline, siis see peaks olema väga läbipaistev: vastastikused mõjutused  mõnede parameetrite vahel lihtsate funktsionaalsete sõltuvuste teel. kabbala just suunab meid selle valemi juurde, mis annab seletuse kõigele. Vähemalt nii kinnitavad kabalistid, meie aga püüame selles ise veenduda."

 

Share On