Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Rauhattomien lasten ongelma

 

RAUHATTOMIEN LAPSIEN ONGELMA

Eikö teidänkään lapsenne ei voi istua minuuttiakaan paikoillaan? Onko hänellä keskittymisongelmia? Onko hän äkkipikainen ja välillä jopa väkivaltainen? Ennen kuin hankitte apteekista lääkkeitä, yrittäkää auttaa tätä pientä ihmistä löytämään vastauksen kysymyksiin, - kuka minä olen ja miksi elän?

Tuttavani kertoi, kuinka alkuviikolla koulun rehtori kutsui hänet ja hänen vaimonsa keskustelutuokioon, koska rehtori oli huolissaan heidän lapsestaan. Hän suositteli heille, että he lähettäisivät poikansa lääkärin tutkimuksiin. Todeten, että heidän poikansa kärsii keskittymisvaikeuksista ja yliaktiivisuudesta. Näin, että hänen oli vaikea puhua tästä asiasta.

Keskittymisongelmat kasvavat vuodesta vuoteen. Kirjoittaessani tätä artikkelia, otin asiasta selvää tarkemmin opettajilta, useilta kasvatusalan ammattilaisilta, lastenpsykologeilta ja monilta vanhemmilta.

Tällä ongelmalla on valtavat mittakaavat, kertoi eräs opettaja eräästä koulusta. - Lähes neljäsosa oppilaista käyttää lääkitystä, näihin ongelmiin liittyen.

Tosiasiassa ongelmat piilevät syvemmällä, koska ne eivät rajoitu pelkästään opiskelumenestykseen vaan myös koko opiskelujärjestelmään, jota voisi verrata junaan - joka ajaa alamäkeä - ilman jarruja!

Lukuvuosi on jo päättynyt, mutta uusi ei ole vielä alkanut. Hypätkäämme " junasta" ja yrittäkäämme selvittää tämä ongelma.

HALUAMME SAAVUTTAA MIELIHYVÄÄ

Tahto on voima, joka aina kannustaa ihmistä toimintaan ja kehitykseen. Nimenomaan se pakottaa ihmistä etsimään koko ajan uusia tapoja, jotta saavuttaisi itsetyytyväisyyden. Kaukaisessa menneisyydessä, ihmisten oli paljon helpompi saavuttaa ns. itsetyytyväisyys: leipää, vettä ja katto pään päällä riittivät heille. Mutta, egoismin kasvaessa heidän päämääräkseen muodostui: saavuttaa rikkauksia, kuuluisuutta, valtaa ja tietoa. Jo vuosia olemme yrittäneet tulla kylläisiksi. Mutta, ruokahalu kasvaa syödessä, ja meidän tahto kasvaa jatkuvasti. Jokaisella uudella sukupolvella on aina isompi tahto(isompi, kuin edellisellä sukupolvella), joka vaatii arveluttavia ja jopa yllättäviäkin tapoja, jotta saavuttaisimme tyydytyksen. Mutta, tiedemiehet kertovat: Ihminen lähtee maailmasta, saavuttamatta edes puoliakaan omista toiveistaan.

Meidän sukupolvessamme on tapahtunut jotakin poikkeavaa. Huippu kehitys joka puolelta, on tuonut meidät siihen pisteeseen, että erilaisia psyykeä stimuloivia aineita käytetään ennätyksellisen suuria määriä. Me olemme joutuneet hullunmyllyyn. Onko meillä mahdollisuutta selviytyä tästä? Ja minkä perässä me juoksemme ja miksi? Voi olla, että me haluamme jotakin erilaista, jotakin todellista ja syvällisempää, tämän materiaalisen maailmamme houkutuksien sijaan? Meidän on hinnalla millä hyvänsä, täyttää sisäisen tyhjyytemme, mutta miten?

Suuri Kabbalisti 2000-luvulta, Baal Sulam, omassa kirjallisuudessaan meille tätä ilmiötä ja selittää, että meidän pohdintamme ja tiedon etsintä tulee kasvamaan vuosi vuodelta, joka tulee ainoasta kysymyksestä: miksi me elämme?

UUDEN SUKUPOLVEN VIISAUS

Jokainen uusi sukupolvi, mitä kertoo meille kabbala-tiede, omaa sisäiset voimavarat, joihin sisältyy kaikki saavutukset ja pettymykset, kaikki tahto ja muutokset, kaikki mitä edelliset sukupolvet olivat kokeneet. Lapset ovat omalla tavallaan moderneja versioita omista vanhemmistaan. Artikkelissa "Maailma" Baal Sulam kertoo meille. "Jos me arvioimme kaikkia maailman ihmis-sieluja, aikojen alusta asti, me olemme yksi sukupolvi, jonka elämä on kestänyt satoja vuosia".

Ja se on totta, vanhempien kokemus näyttää, että lapsemme omaavat paljon kehittyneemmän tahdon ja kannustimia, kuin me itse. Ne he luonnollisesti ja helposti tottuvat tekniikan uutuuksiin: tietokoneet, kännykät ja muut keksinnöt nyky-yhteiskunnassa. Usein tulee esiin, se, että heidän kehitykseensä liittyy myös vahvasti henkinen kehitys. Lapsissa piilee vahva halu tietää, minkä takia me elämme. Alitajunnassa nykylapset haluavat ensin ymmärtää "miksi", mutta sen jälkeen he voivat päätellä jo "miten?"

TYYTYMÄTTÖMYYS JOHTAA LEVOTTOMUUTEEN

Kabbala-tiede selittää, että yksi tärkeimmistä, nykylapsien levottomuuden syistä on heidän tyydyttymättömät halut, paljastaa oman elämänsä tarkoitus.

Mitä tässä voi olla yhteistä?

Halu joka on kasvanut meidän lapsissamme ja tyytymättömyys, aiheuttavat heissä vahvan, sisäisen levottomuuden, joka tulee esiin myös vahvana sietämättömyyden tunteena. Monissa opiskelijoissa ilmenee vahvoja sisäisiä impulsseja, jotka eivät anna heille rauhaa istua pulpetin ääressä.Hallitsematon tahto pakottaa heitä nousemaan, huutamaan ja joskus jopa käyttämään väkivaltaa. Kaikki tämä on vain jäävuoren huippu, mikä todistaa sen, että uudet sukupolvet eivät kykene samaistumaan ihmiskunnan vaatimuksiin. Nykyajan lapset menettävät nopeasti mielenkiintonsa monissa asioissa. Muutamilla on vaikeuksia kommunikoida vanhempiensa kanssa, toiset siirtävät elämänsä virtuaalimaailmaan.

Osa nuorista yrittää vielä saavuttaa mielihyvän erilaisista elämän tilanteista, mutta yhä suurempi osa nuorista, alitajunnassaan tuntevat, että tämä maailma ei täytä heidän tyhjyyttään. Sen tuloksena tyhjyys kasvaa, epätoivo ja erilaiset depressiot vangitsevat ihmisen, ja alkaa etsiä pelastusta mistä tahansa, jopa alkoholista ja huumeiden käytöstä, jota voisi tukahduttaa sisäisen äänen.

Huumeidenkäyttäjä nuorille suunnatuissa kyselyissä on tullut ilmi, että käytön syyt ovat: elämän tarkoituksettomuus (elämänmaku puuttuu), tämä on huumeidenkäytön pääsyy.

ONGELMIEN ENNALTAEHKÄISY

Lapsemme näkevät, että kaikki meidän aikaisemmat saavutuksemme eivät ole tuoneet kenellekään oikeaa ja todellista onnellisuutta. Tietenkään he eivät halua kulkea samaa polkua vanhempiensa jalanjäljissä. Entä me itse? Me olemme yrittäneet ratkaista ongelmamme vanhojen "reseptien" mukaan. Sen sijaan, että yrittäisimme kurkistaa ongelmien ytimeen, me taistelemme naiivisesti oireiden kanssa. Pinnallinen avunanto ei rauhoita eikä auta lapsia.On välttämätöntä vaihtaa nyky-kasvatuksen periaatteet, ja uudistaa arvoja. Lapsi haluaa tietää, miksi hän elää? Ja meidän täytyy antaa hänelle vastaus.

 

ASIAN YDIN

On sanottu: " Valmenna poika hänen tiensä suuntaan" Raamattu: sananlaskut 22:6. Tämä periaate voi olla koko järjestelmän pohjana. Sen sijaan, että pakotamme lapset keinotekoisiin raameihin ja normeihin, jotka esi-isämme olivat luoneet, voisimmekin mukauttaa vanhat opetusmetodit lasten tahdon ja pyrkimyksien mukaisesti.

Voi ja pitääkin kehittää lasta niin, että hänestä kehittyy IHMINEN.

Tämän menetelmän tärkeys ei ole tietojen määrässä, joita lapsi on saanut lapsuudessa, vaan niiden ytimessä (tietojen laatu).

Elämän eväät, joita hänellä on mukanaan elämänsä tiellä, on ensijaisen tärkeitä. Me kykenemme jo vastaamaan lapsen tärkeimpiin kysymyksiin, erityisesti silloin, kun ne koskevat asioiden ydintä. On mahdollisuus, vähitellen mukauttaa opetusmenetelmään uuden aineen, joka selittää ihmisluonnetta, meidän tapamme tuntea maailmaa, ihmisen rooli yhteisössä ja ihmiskunnassa, Mutta tärkeintä on tavoite, mihin elämä vie häntä. Ja sen avulla annamme lapselle mahdollisuuden suunnata omat ajatuksensa siihen, mitä hän etsii elämässä.

YHDISTÄÄ ELÄMÄNLÄHDE SIELUJEN KANSSA

Kabbala-tieteen periaatteiden mukaan, vain oppimalla meiltä salatut luonnonlait, ihminen tulee näkemään kokonaiskuvan maailmankaikkeudesta. Havaitsemalla yhtenäisen, johtavan voiman, joka on piilotettu maailmamme materiaalisien kohteiden taakse, hän ymmärtää mihin kaikki tapahtuneet suuntautuvat ja hän voi ennustaa kaikki tekojensa seuraukset.

Mutta, yhä useammin maailmamme tuntuu meistä ahtaalta ja mielenkiinnottomalta. Voi olla, että tämä tapahtuu sen takia, että meissä on jo kypsynyt henkinen osuus (sielu, joka on vielä irrallaan omasta alkulähteestään.

 

Kirjat suomeksi

Jaa ystäville