Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Nainen: Henkisen elämän lähde

NAISEN HENGELLISYYS

Me naiset haluamme aina jotakin. Lopultakin tähän ilmiöön on löytynyt selitys – ja tämä kannattaa lukea, sekä miesten – että naisten.

Tutkimus, joka julkaistiin Journal of Happiness Studies heinäkuisessa numerossa, selvittää että vaikka naiset ovat miehiä onnellisempia tullessaan aikuisikään – niin heidän onnellisuutensa laskee keski-iän lähestyessä. Tutkimus analysoi hyvänolon kaksi tekijää – talouden ja perheen, paljastaen miesten ja naisten pyrkimysten erilaisuuden. Toisin sanoen toiveemme ovat erilaiset.

Mikäli katsomme toimintamallia lähempää, huomaamme miesten helpommin tyytyvän materialistisiin asioihin, kuten kulutustavaroihin, mukavaan kotiin, hienoon autoon, matkusteluun ja urheiluun. Naiset unelmoivat myös näistä asioista, mutta heidän ominaistaipumuksenaan on haluta aina jotain enemmän. Kehittyessään nainen huomaa että materialistinen elämä ei voi tuoda lopullista täydellisyyttä. Ei ole mitään merkitystä myöskään sillä kuinka paljon rahaa hän ansaitsee, kuinka onnellinen hänen avioliitonsa on tai kuinka hän menestyy luodessaan uraansa. Hän on jopa enemmän tyytymätön.

Naisten aistimukset

Itse asiassa, nainen aistii kaiken eritavalla kuin mies. Hänellä on syvempää ymmärtämystä kaikkeen, koska hän synnyttäessään antaa uuden elämän. Tämä on tietysti itsestään selvää fyysisessä maailmassa, mutta se on samalla tavalla totta myös henkisessä. Nainen on "uuden elämän lähde". Hän tuntee voimakkaammin myös intuitiivisen halun henkiseen elämään. Miesten on tehtävä työtä kehittäessään tätä halua, sillä se ei tule heille luonnostaan.

Tämä perustana oleva halu, mikä naisilla kohdistuu henkisyyteen, on selitys siihen miksi he niin nopeasti kyllästyvät kaikkeen mitä heillä jo on. Joko tietoisesti tai epätietoisesti, naiset alkavat etsimään syvempää täyttymisen lähdettä. Se on seurausta jatkuvan tyytymättömyyden tunteesta, mikä heillä on fyysisessä maailmassa.

 

Mies, Nainen ja Henkinen Täyttymys

Halu henkisyyteen tulee hyvin syvältä ihmisen sydämestä. Kabbalistit sanovat sitä "sydämen pisteeksi", - joka on pieni henkisyyden "kipinä". Kun "kipinä" herää, se jatkaa kasvamistaan ja ohjaa meidät korkeammalle henkisyyden maailmaan, kunnes se täyttää kaiken olemassa olevan.

Sekä miehet että naiset voivat tuntea tämän halun, mutta nainen on todennäköisemmin enemmän tosissaan seuratessaan sitä. Tuntiessaan, mitä uusia mahdollisuuksia tämä uusi halu tarjoaa – vaihtuu hänen keskittymisensä suoraan siihen. Hän käsittää intuitiivisesti, että se on ainoa asia, joka voi tuoda pysyvän mielihyvän, täyttymyksen ja aidon onnellisuuden.

Nainen ei kuitenkaan voi kehittää tätä halua eristäytyneenä. Tarkalleen ottaen hän kehittyy jakaessaan tunteen paloaan kaikille ympärillä oleville. Hänellä on kyky kannustaa toisia paljastamaan ja saavuttamaan henkinen maailma ja siten toteuttaa naisen osaa elämän lähteenä, herättämällä henkinen elämä myös muihin.

Ei ole mitenkään yllättävää, että yksi miehen mahdollisuuksista laajentaa henkistä haluaan on saada tietoa naiselta. Miten tahansa katsommekin, niin miehen luonne ei perustu itse haluun – vaan halun täyttämiseen. Kun miehet kehittävät henkistä "kipinäänsä", he mahdollistavat naisten halun täyttymisen. Henkisessä maailmassa ei ole kehoja – on vain halut ja ominaisuudet. Ymmärtämällä heidän henkiset luonteensa, missä nainen tarjoaa henkisen halunsa – ja mies tarjoaa täyttymystä tälle halulle.

Näin miehet ja naiset täydentävät toisiaan henkisesti ja mahdollistavat toinen toiselle saavuttamaan täydellinen ja rajaton täyttymys.

 

Kirjat suomeksi

Jaa ystäville