Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Mitä taloudellemme on tapahtumassa?

MAAILMAN KRIISI

Viimeaikainen syöksy Wall Streetillä sai ihmiset shokkiin. Nyt on korkea aika muuttaa järjestelmäämme, mikäli aiomme nousta taloudellisesta kriisistä.

Nämä tapahtumat, sekä Amerikan, että maailman taloudessa todistavat sen kuinka vakavasta tilanteesta on kysymys – maailmantalous on syvässä kriisissä. Miljoonan (vai sanoisimmeko mieluimmin biljoonan) dollarin kysymys on: "Kuinka voimme luoda vakiintuneen, elinkelpoisen ja vakaan taloudellisen järjestelmän"?

Meidän ei tarvitse olla mitään eteviä ekonomisteja laskeaksemme oikean vastauksen, sanoo Kabbalan viisaus. Meidän tulee vain ymmärtää Luonnon suunnitelma, jonka tarkoituksena on saattaa kaikki sen osaset työskentelemään täydellisessä sopusoinnussa, ihmiskunnassa, - tarkoittaen jokaisen yksilön työta koko ihmiskunnan hyödyksi.

Paras esimerkki tälläisestä käyttäytymisestä on elävä organismi, jonka jokaiset solut toimivat yhdessä koko kehon hyödyksi. Artikkelissaan, "Building the Future Society" ("Tulevaisuuden yhteiskunnan rakentaminen"), Kabbalisti Yehuda Ashlag kirjoittaa: "...jokaisen jäsenen velvollisuus Luonnossa on ottaa huomioon toisten tarpeet ja tehdä työta yhteiskunnan hyödyksi."

Niin ekonomisessa järjestelmässä, kuin jokaisessa sosiaalisessa järjestelmässäkin, on pelin nimenä keskinäinen riippuvuus. Ongelma ihmisten peruskäyttäytymisessä, kaiken ekonomisten ja sosiaalisten järjestelmien ajamisessa on itsekkyys, egoismi, mikä aina pitää parempana omaa, henkilökohtaista etua kaikessa sijoituksissaan ja osakkeiden omistajat tassa ylitse muiden. Rikkauksien, kunnian ja kontrollin tavoittelu toisten ihmisten kustannuksella on yritysomistajien korkein päämäärä.

On selvää, että tämä ei sovi Luonnon suunnitelmaan jonka tarkoituksena on saada osat yhteen, keskinäiseen vuorovaikutukseen - näin ollen olemassa oleva ekonominen järjestelmämme ei saa tätä tukea Luonnosta. Tosiasiassa yhteiskunnassamme väkiintuneet järjestelmät ovat täydellisessä vastakohdassa Luonnon järjestelmän kanssa.

Jotta ekonominen jarjestelma säilyisi, tulee sen asettua samaan linjaan Luonnon kanssa - ja jotta se voisi tapahtua, tulee meidan ottaa ensimmäiset askeleet sitä kohti:

• Kaikki olemassa olevat mediakanavat tulisi hyödyntää saadaksemme ihmiset ymmärtämään, että me kaikki muodostamme yhden multi-solun, jossa jokainen meistä on yhteydessä toiseen. Jokaisen solun (ihmisen) tässä universaalisessa järjestelmässä täytyy ymmärtää, että kannattavin ekonomisin järjestelmä jokaisen kohdalla on se joka tuo onnellisuutta toisille.

• Yhteiskunnan tulee tiedostaa kriisien todellinen syy. Ihmisten tulee ymmärtää meitä koskeva Luonnon suunnitelma ja se turbulenssi mitä juuri nyt koemme - on seurausta meidän käyttäytymisessä tätä suunnitelmaa vastaan.

• Päätöstentekijöiden tulisi oppia kuinka yleinen järjestelmä Luonnossa toimii ja mitä seurauksia se tuo mukanaan - välttämättömiä muutoksia ihmiskunnan järjestelmään, ekonomisen järjestelmän mukaan lukien. Tähän tietoon perustuen heidän tulisi panna toimeen vastaavat muutokset sosiaalisessa jarjestelmassa – kohti tasapainoa Luonnon suunnitelman kanssa.

• Vain muuttamalla ajattelumalliamme ja toimintaamme kohti oikeaa suuntaa, tulemme nostamaan maailmamme onnistuneesti ylös tämän päivän mudasta – ja ohjaamaan ihmiskunnan turvalliselle perustalle.

 

Kirjat suomeksi

Jaa ystäville