Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

RABASH - Ystävien rakkauden tarve

 

RABASH 2

Selvennämme joitain kysymyksiä, jotka liittyvät "rakkauteen ystäviä kohtaan":

1. Tarve rakkaudelle ystäviä kohtaan

2. Miksi olen valinnut erityisesti nämä ystävät? Miksi nämä ystävät valitsivat minut?

3. Onko välttämätöntä, että jokainen tuo esiin rakkautensa kumppaneitaan kohtaan, vai riittääkö, että hän tuntee sitä sydämessään, niin että rakastaa ystäviään salaisesti, tuomatta julki sydämensä syvyyksiä? Pidättyväisyyttähän pidetään yleisesti hyveenä.

Meidän tulee sanoa, että asia on juuri toisin, että hänen on tuotava esiin kumppaneille rakkautensa heitä kohtaan, siksi että tämä esiin tuominen herättäisi myös hänen ystävässään rakkautta yhteenliittymän muihin jäseniin. Hän tulee tietoiseksi veljellisestä rakkaudesta, joka sulkee koko ryhmän sisälleen. Tästä seuraa ryhmän sisäisen rakkauden vahvistuminen, koska koko ryhmän rakkauden dynamiikka kussakin yksilössä tulee sisällytetyksi.
Sen sijaan, että hän olisi omien voimiensa rajoittama, jos hänellä on, sanokaamme kymmenen kollegaa, hän saa sisällytetyksi kymmenen voimaa, jotka kaikki panevat panoksensa ystävien rakkauden tarpeen tyydyttämiseen. Toisaalta, jos ystävien rakkaus jää kätköön, silloin tämä yksilö jää ryhmän voimasta paitsi.

Tuolloin on vaikeaa arvostella ystäviä oikein. Jokainen pitää itseään hurskaana, ja ainoana, joka rakastaa ystäviään. Siksi hänellä on vain pieni voima työskennellä rakkaudessa ystäviä kohtaan. Siispä rakkauden ystäviä kohtaan tulee olla esiin tuodussa muodossa eikä itse kunkin sydämeen kätkettynä.

Mutta ryhmän tavoite on pidettävä jatkuvasti mielissä. Muutoin fyysinen ruumis (egon vastaanottohalu) sekoittaa asiat ja määränpäät. Ruumiilla on oma asialistansa, oma etunsa ajettavana. Tulee muistaa, että ryhmä on olemassa sitä varten, että tultaisiin lähimmäisen rakkauteen, joka on ponnahduslauta Luojan rakastamiseen.

Mutta nämä hyödyt ovat saatavilla vain jos henkilön motivaationa ryhmässä jäsenenä olemiseen on se, että hänellä on joku, jota hän voi hyödyttää ilman minkäänlaista korvausta.

Mutta jos hänen motivaationsa ryhmässä jäsenenä olemiseen on saada kaikenlaista apua, lahjoja tai palveluksia, niin silloin fyysinen ruumis iloitsee, sillä kaikki sellaiset yhteenliittymät perustavat itserakkaudelle, joka kiihottaa ahneutta ja himoja. Ruumis näkee suurten voittojen mahdollisuuksien kasvavan. Se näkee ystävien avun mahdollisuutena aineellisille hankinnoille. Pitää muistaa, että yhteenliittymä perustuu rakkaudelle toista kohtaan.

Jokaisen yksilön tulee ottaa asiakseen rakkaus toisia kohtaan, ja viha itsekkyyttä kohtaan. Kun jokainen voi nähdä ystävänsä pyrkivän itsekkyytensä kukistamiseen, ja lähimmäistensä rakastamisen voimistamiseen, voi hän tulla sisällytetyksi ystäviensä intentioon.

Jos ryhmällä on sanokaamme kymmenen jäsentä, tuollain jokaisella on kymmenen voimaa, joilla päihittää egoismin, ja sen siihen liittyvät vihat. Muutoin jokainen ei ainoastaan jää oman yksittäisen voimansa varaan rakastamaan lähimmäisiään (hän ei havaitse heidän antavan rakkautta, koska he kaikki kätkevät rakkautensa) vaan tapahtuu aivan päinvastainen asia, toiset yhteenliittymän jäsenet saavat hänet menettämään jopa oman yksittäisen voimansa antaa veljellistä rakkautta. Heidän rakkautensa kätkemisestä hän oppii kätkemään rakkauden ja lankeamaan itserakkauteen.

4. Tarvitseeko jokaisen tietää, mitä hänen ystävältään puuttuu, jotta he voisivat täyttää tämän puutteen, vai riittääkö se, että pyritään veljelliseen rakkauteen yleisellä tasolla?

Kabbalisti Rav Baruch Shalom Halevi Ashlag
Tikkaiden askelmat (1984), kolmas essee

Englanninkielisestä versiosta kääntänyt Jarkko Lehto.

 

Kirjat suomeksi

Jaa ystäville