Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

RABASH - Ystävien rakkaus

 

YSTÄVIEN RAKKAUSJa muuan mies kohtasi hänet, hänen harhaillessaan kedolla; ja mies kysyi häneltä: 'Mitä etsit?' Hän vastasi: 'Minä etsin veljiäni; sano minulle, missä he ovat paimentamassa'. (1. Moos. 37:16-17)

Kun me sanomme "keto", tarkoitamme peltoa, josta maan hedelmät nousevat esiin ruokkimaan maailmaa. Maanviljelyyn kuuluu kyntäminen, kylväminen, sekä sadonkorjuu. Tähän viittaavat jakeet "Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat" ja "Maa, jonka Luoja on siunannut". Kun sanomme, että henkilö "harhailee" kedolla, me tarkoitamme (Baal Haturimin mukaan) että hän kadotti suunnan omassa ymmärryksessään. Hän ei tiedä oikeaa tietä määränpäähänsä. Tässä kohtaa ihminen alkaa pelätä, ettei hän milloinkaan pääse perille.

"Mies kysyi häneltä: 'Mitä etsit?' ", toisin sanoen, "Miten voin auttaa sinua?". "Hän vastasi: 'Minä etsin veljiäni'." Toisin sanoen, liittymällä läheisesti veljiini, olemalla jäsenenä ryhmässä, joka osoittaa veljellistä rakkautta, pääsen takaisin "Herran huoneeseen" vievälle reitille. Tätä reittiä kutsutaan hyväntahtoisuuden (antavaisuuden) poluksi, joka on vastakohta meidän (minäkeskiselle, vaativalle) luonnollemme. Ainoa neuvo hyväntahtoisuuden polulle pääsemiseksi on rakkaus ystävien välillä, jonka kautta jokainen tulee auttamaan lähimmäistään.

"Mies vastasi: 'He lähtivät pois täältä'". Rashi sanoo tästä, että "He ovat jättäneet veljeyden", toisin sanoen, he eivät halua liittyä yhteen kanssasi. Lopulta tästä seurasi, että Israelin kansa laskeutui maanpakoon Egyptissä. Noustaksemme Egyptistä meidän on tehtävä päätös, että antaudumme vain sellaisiin yhteenliittymiin ja ryhmiin, joissa vallitsee veljellinen rakkaus. Sen kautta me tulemme arvollisiksi lähtemään Egyptistä ja ottamaan vastaan Tooran.
.

Kabbalisti Rav Baruch Shalom Halevi Ashlag
Tikkaiden askelmat (1984), toinen essee

Englanninkielisestä versiosta kääntänyt Jarkko Lehto.

 

Kirjat suomeksi

Jaa ystäville