Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Naisten roolista

NAISEN ROOLI

Naisen rooli maailmassamme on kaikista tärkein, koska kli(astia), joka meidän täytyy avata tunteaksemme koko todellisuuden, on "nainen". Miksi näin on?

Koska tämä kli(astia) on valon vastaanottaja. Mies vetää valoa maailmaamme, mutta nainen vastaanottaa ja avaa sen.  Sen tähden naiset, - jotka tahtovat avata Ylemmän voiman koko maailmalle, tekevät tärkeämmän työn miehiin verrattuna, sillä naiset luovat halun tähän avaukseen.

Ei ole sattumaa, että maailman naispuolinen osa on ikään kuin taustalla, se on rauhallisempi, vaatimattomampi, mutta tärkeämpi elämän jatkumon näkökulmasta, - sillä onhan lasten synnyttäminen ja perheen luominen olemassaolomme perusta.
Ajatelkaa: - missä ihminen syntyy, kasvaa ja kehittyy?
Perheessä - ja perhe on nainen. Naisen pitää perheen koossa.

Samoin on henkisessä ulottuvuudessa. Myös siellä on olemassa kaksi voimaa: Feminiini- ja maskuliini, - jotka toimivat harmoniassa keskenään. Oppimalla kuinka ne toimivat ylemmässä maailmassa, opimme samalla kuinka kehittyä meidän maailmassamme: - yhdessä.

Lisäksi, kun katselen ryhmää, niin arvioin sen naisten osapuolen mukaan. Voimakas, hyvin organisoitu ja tiivis naisryhmä on menestyksemme tae - sen ansiosta miesten sisäinen ryhmä tulee elämään, voimistumaan, laajentumaan, kehittymään ja kasvamaan henkisesti.

Koska naiset ja heidän tahtonsa, organisaationsa, painostuksensa ja tietoisuutensa siitä tosiasiasta, - että he voivat saavuttaa henkisyyden vain miesten kautta, - luo halun pitää huolta siitä, että miehet edistyvät. Siksi ennen kaikkea analysoin ryhmän naisten osapuolen ja mikäli tämä osapuoli on organisoitu tarpeeksi hyvin, kun se on merkittävä ja voimakas, niin voimme sanoa, että miehet onnistuvat.

Saman asian voimme nähdä perheessä. Juutalaisuudessa ja Toorassa koti on yhtä kuin nainen. Hän organisoi, kannustaa ja säilyttää, - hän on tämän kodiksi sanotun rakenteen perusta. Koti on kli (astia) henkistä vastaanottamista ja aukeamista varten, siksi kodiksi nimetty ryhmä on pääasiassa naisen järjestämä. Mies on sitova lenkki kodin ja ylemmän voiman välillä.
Se on jo itsessään valtava missio.

Kysymys: (Törmäämme usein tämän kaltaisiin kysymyksiin.)

Yksi naisista kysyy: "Ymmärsin, että naisen opiskelu aamutunnilla ei ole välttämätöntä, mutta tunnen tarvetta opiskella on-line, eli suoran lähetyksen kautta. Mitä teen? Eikö se ole haitallista?

Vastaus: Ei tietenkään, se ei ole vahingollista kenellekään. Naisten sallitaan opiskella ja tehdä kaikki, - paitsi työ ,- joka on suunnattu lähimmäistä kohti – se kuuluu miesten velvollisuuteen ryhmätyössä. Mutta naisten ei ole kiellettyä opiskella aamutunneilla.

Tiedän tuhansien, jopa satojen tuhansien naisten opiskelevan kansamme ja olen hyvin iloinen siitä. Se edistää lujasti naisen henkistä kehitystä ja vahvistaa opiskelevia miehiä. Kuitenkaan opiskelu aamuisin ei ole yhtä välttämätöntä naiselle, kuin se on miehelle. Nainen voi katsoa ja kuunnella oppitunteja päivän aikana, koska naiset yleensä ovat vapautettuja niiden lakien noudattamisesta, jotka yhdistyvät tiettyyn aikaan.

Siksi jos hänellä ei onnistu opiskella kansamme aamuoppitunnilla ja mikäli hänellä on muuta tekemistä silloin, niin nainen ei "menetä mitään". Emme puhu siitä, - mitä saa ja mitä ei saa tehdä, - puhumme ainaostaan voitosta tai häviöstä henkisellä alueella. Nainen, mieheen verrattuna ei häviä.


Kysymys: Mitä jos mies ei tule tunnille?

Vastaus: Hän joutuu tappiolle jos hän ei tule - eikä opiskele samaan aikaan kuin muut. Opiskelemme Israelissa aamu 3:sta kello 6:een saakka ja koko maailma pitää yhteyttä meihin suunnilleen samaan aikaan, - siitä huolimatta, että USA:ssa on jo ilta ja Australiassa iltapäivä.

Kysymys: Yhdistäytyvätkö naisten ajatukset yhtenäiseksi voimaksi? Jos on näin, millä nimellä sellaista yhdistäytymistä kutsutaan tai mikä ero on sen ja miesten kesken olevan yhdistäytymisen kanssa?

Vastaus: Aloitan vastaukseni kysymyksen lopusta. Yhdistäytyminen on asia, joka miesten täytyy luoda keskenään, koska he kuuluvat antavaan osaan. Tämän vuoksi vain mies kykenee tuntemaan ja avautumaan läheiselleen. Naisella ei ole sellaista velvollisuutta. Hänellä on vain toivomus, mutta ei suorittamista. Siksi näemme myös elämässämme, kuinka mies kääntyy naisen puoleen ja tarjotakseen itsensä hänelle. Kaikki tämä juurtuu luonnosta: - nainen odottaa ja mies ikään kuin saapuu. Siksi kaikista luonnollisimmat sisäiset toimet – kaikessa todellisuudessa – tällainen yhdistäytyminen voi toteutua vain miesten keskellä.

Naisten on yhdistyttävä keskenään ja yhteistyötä tekemällä tarkoituksellisesti herättää ja liittää yhteen miehet, jotta he yhdistäytymisen kautta saavuttaisivat henkisyyden. Näin henkisyys leviää naisiin - miesten yhdistäytymisen kautta. Tuloksena kaikki ovat samaa yhtenäistä liittoa – sekä miesten että naisten osa kansasta tai koko ihmiskunnasta.


Laitman, M. Keskustelu naisten henkisestä kehityksestä.

Keskustelu 2. 19 joulukuutta 2007.

 

Kirjat suomeksi

Jaa ystäville