Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Ensimmäinen Kabbalan Kurssisi


JOHDANTO

Tieteilijät ja filosofit ovat tuhansien vuosien ajan tutkineet luonnolakeja, käyttäytymistämme, ja paikkaamme maailmassa. Tiede käyttää tutkimuksensa apuna loogisia olettamuksia sekä määrällistä tietoa. Kuitenkin tieteilijät ovat saaneet nähdä, että mitä pitemmälle he tutkimuksissaan etenevät, sitä oudompana ja hämmentävämpänä maailma ilmenee heille.

 

Ensimmäinen luku - Mitä Kabbala on?

Kabbala on täsmällinen metodi, jolla tutkitaan sekä määritellään ihmisen asema maailmankaikkeudessa. Kabbalan viisaus kertoo meille syyn sille miksi ihminen on olemassa, miksi hän syntyy, mikä on hänen elämänsä tarkoitus ja minne hän menee päätettyään elämänsä tässä maailmassa.

 

Toinen luku - Miksi opiskella Kabbalaa?

Kun tavallinen ihminen alkaa tutkimaan kabbalistien kirjoituksia, hän lukee asioista, jotka ovat aiemmin pysyneet kätkössä häneltä. Vasta kuudennen aistin saatuaan hän alkaa tuntemaan ja näkemään niitä. Jokaisella on luontainen kyky kehittää kuudes aisti, ja tämän vuoksi kabbalistit jakavat tietoa ylemmän henkisen maailman rakenteesta.

 

Kolmas luku - Kabbalisti, - kuka hän on?

Kabbalisti on ulkoisesti ihan tavallisen ihminen. Hänellä ei tarvitse olla mitään erityistaitoja, lahjoja tai ammatillista osaamista. Hänen ei tarvitse olla mikään tietäjä, eikä hänen tarvitse esittää hurskasta. Hän on tavallinen ihminen, joka jossain elämänsä vaiheessa päätti ottaa selvää, miten hän voisi saada uskottavia vastauksia kysymyksiin, jotka vaivasivat häntä.

 

Neljäs luku - Kabbalan ja Zoharin historia

Kabbalan mukaan Aatami oli ihmiskunnan ensimmäinen ihminen, joka elämänsä aikana havaitsi henkisen maailman. Se tapahtui 5772 vuotta sitten (vuodesta 2011), eli pari sataatuhatta vuotta sivistyksen alkamisen jälkeen. Aatami asui Mesopotamiassa.

 

Viides luku - Kuka voi opiskella Kabbalaa?

Kun Kabbalasta puhutaan, heitetään ilmaan sellaisia sanontoja kuten: "Kabbalan opiskelu voi tehdä hulluksi", "Vasta 40 vuotta täytettyään ihminen voi turvallisesti opiskella Kabbalaa", "Miehen on oltava nainut ja vähintään kolmen lapsen isä ennen kuin voi alkaa opiskelemaan sitä", "Naisilta Kabbalan opiskelu on kielletty" jne...

 

Kuudes luku - Kuinka opiskella Kabbalaa?

Satoja vuosia sitten Kabbalasta kertovien kirjojen löytäminen oli mahdotonta. Kabbala välitettiin vain yhdeltä kabbalistilta toiselle, eikä milloinkaan tavalliselle ihmiselle. Tänään tilanne on päinvastainen. On olemassa halu levittää materiaalia kaikille ja kutsua kaikkia osallistumaan opintoihin.

 

Seitsemäs luku - Kabbala ja henkisyys

Ihminen on kykenemätön ottamaan askeltakaan ilman että hänelle olisi siitä jotain hyötyä. Jotta hän voisi toimia, hänen on ensin nähtävä, miten se koituu hänen edukseen. Tämä etu toimii hänelle energianlähteenä, joka saa hänet liikkeelle. Energia tulee joko välittömästä tai tulevasta havaitusta edusta.

 

Kahdeksas luku - Jälleensyntymä ja Kabbala

Kukaan meistä ei ole uusi sielu; - meistä jokainen on kerännyt kokemuksia aikaisemmista elämistä. Viimeisten kuuden tuhannen vuoden aikana, jokaisessa sukupolvessa on laskeutunut sellaisia sieluja, jotka ovat olleet täällä aiemminkin. He eivät ole uusia sieluja, vaan sieluja, jotka ovat tavoittaneet tietyn henkisen kehitystason.

 

Yhdeksäs luku - Kabbalistinen Oksien kieli

Sanojen käyttämisestä ja merkityksistä olemme yleisesti yhtä mieltä; - kun kutsumme jotain "makeaksi", toinen henkilö ymmärtää välittömästi, mitä tarkoitamme, koska hän kuvittelee saman maun. Mutta missä määrin hänen käsityksensä makeasta vastaa meidän käsitystämme?

 

Ensimmäinen oppitunti

Tässä oppitunnissa käydään läpi seuraavia aiheita:

 1. Kolme lähdettä: Rashbi, Ari, Baal HaSulam
 2. Neljä vaihetta
 3. Antaminen antamisen vuoksi
 4. Vieras ja isäntä
 5. Samankaltaistuminen Luojan kanssa
 6. Valinnan vapaus
 7. Ensimmäinen rajoitus
 8. Luomisen juuret
 9. Henkisen vastaanottamisen rakenne:Partzuf
 10. Vastaanottohalun tyydyttäminen
 

Toinen oppitunti

Tässä oppitunnissa käydään läpi seuraavia aiheita:

 1. Luomisen päämäärä
 2. Liikkumaton, kasvava, liikkuva ja puhuva
 3. Henkisyyden lakien ymmärtäminen
 4. Mielihyvä
 5. Ymmärryksen kaksi askelta
 6. Vastaanottaminen ja antaminen
 7. Henkinen häpeä
 8. Hitlabshut jaAviut
 9. Bitush Pnim uMakif
 10. Adam Kadmonin viisi osaa
 

Kolmas oppitunti

Tässä oppitunnissa käydään läpi seuraavia aiheita:
 1. 5 aistia
 2. Ilmoitus
 3. Kehittyminen henkisissä maailmoissa
 4. Ympäröivän Valon puoleensa vetäminen
 5. Egon korjaus
 6. Ulospääsy henkisiin maailmoihin
 

Neljäs oppitunti

Tässä oppitunnissa käydään läpi seuraavia aiheita:

 1. Halun aistiminen
 2. Heijastuspinta,Masach
 3. Vastaanottaminen antamisen vuoksi
 4. Adam Kadmonin viisi Partzufim
 5. Nekudot de SAG
 6. Partzuf Galgalta
 7. Toinen Rajoitus
 8. AtzilutinPaikka
 

Viides oppitunti

Tässä oppitunnissa käydään läpi seuraavia aiheita:

 1. Valon vaiheet
 2. Toinen rajoitus (Tzimztum Bet)
 3. Heijastusvalo
 4. Adam KadmoninviisiPartzufim
 5. Nekudot de SAG, Tzimtzum Bet
 6. Nikudiminpienuus
 7. Halujen pirstoutuminen
 8. Atzilutin maailma

 

 
Sivu 1 / 2