Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

5 asiaa jotka tulisi tietää Zoharista


5 Asiaa, jotka sinun tulisi tietää Zoharista

 

1) Mikä on Zohar?

Zohar on kokoelma kommentaareja Toorasta, jonka tarkoituksena on opastaa niitä ihmisiä, jotka ovat jo saavuttaneet korkean henkisen tason, takaisin sielunsa juurille, (alkuperään).

Zohar sisältää kaikki henkiset tasot, joita ihmiset kokevat heidän sielunsa kehittyessä.

Prosessin lopussa sielut saavuttavat sen, mitä Kabbala kutsuu "korjauksen päättymiseksi", korkein henkinen kokonaisuus.

Niille, jotka ovat ilman henkistä tietoisuutta, on Zohar kuin kokoelma vertauksia ja legendoja, jotka voidaan tulkita ja ymmärtää eri tavoin, jokainen omalla tavallaan. Mutta niille, jotka ovat saavuttaneet henkisyyden, eli Kabbalistit, Zohar on käytännön, sisäisen toiminnan opas, joita henkilö käyttää, löytääkseen syvempiä ja korkeampia käsityksien ja tunteiden tasoja.


2) Kenelle Zohar on tarkoitettu?

Kuten mainitsin ensimmäisessä vastauksessani, Zohar on kirjoitettu ihmisille, jotka ovat jo saavuttaneet käsityksen henkisyydestä. Se sisältää Rabbi Shimon Bar Yochain (Rashbi) kuvauksia. Hän saavutti henkisten tikkaiden kaikki 125 astetta. Rashbi ilmaisi koko henkisen tien ja nimesi sen Zohariksi (hepreaksi ”loiste").

Zohar on rakennettu niin, että vain ne, jotka ovat saavuttaneet tietyn henkisen tason, voivat hyötyä lukemastaan. Ennen kuin Zoharin opiskelu aloitetaan, täytyy henkilön tutkia muita tekstejä jotka opettavat oikean lähestymistavan Zoharin teksteihin.


3) Kuka kirjoitti Zoharin & milloin?

Kaikkien Kabbalistien mukaan ja kuten kirjan alussa on kirjoitettu, Zoharin on kirjoittanut Rabbi Shimon Bar Yochai (Rashbi), joka asui aikakautemme toisella ja kolmannella vuosisadalla. Akateemisissa piireissä on näkemyksiä siitä, että Zoharin olisi kirjoittanut Kabbalisti Rabbi Moshe de Leon, 1200-luvulla. Tämä näkemys on ristiriidassa Rabbi Moshe de Leon itseensä, joka sanoi, että kirja oli kirjoittanut Rashbi.

Kabbalistisen lähestymistavan kysymys, miksi Zohar on kirjoitettu, on paljon tärkeämpi, kuin kysymys siitä, kuka sen kirjoitti. Zoharin tarkoituksena on opastaa ihmisiä saavuttamaan sielunsa alkuperä.

Tämä sielun alkuperään johtava polku koostuu 125 askelmasta. Rabbi Yehuda Ashlagin kirjoittaa, että Kabbalisti, joka on suorittanut nämä askelmat ja jakaa saman todellisuus näkemyksen, kuin kirjan kirjoittaja, näkee, että kirjan kirjoittaja voi olla kukaan muu kuin Rashbi.


4) Miksi Zohar kätkettiin niin kauan?

Zohar pidettiin piilossa 1100 vuotta, aikakautemme toisen ja 1300-luvun välillä, koska ne, joilla tämä viisaus oli hallussaan, ymmärsivät, että tuohon aikaan ihmiset eivät tarvinneet sitä ja sen sisältö olisi tullut väärin ymmärretyksi.

Vasta 1500-luvulla, ilmaantui Kabbalisti, joka selitti Kabbalan perusteet - Pyhä Ari, Rabbi Isaac Luria (1534-1572). Ari totesi, että hänen ajankohdastaan lähtien, Kabbalan viisaus on valmis avattavaksi kaikille.

Kommentaarit Arin teoksista ja Zoharista ilmestyivät 1900-luvulla. Vuosisata, joka todisti voimakkaimman ihmisten halujen puhkeamisen, koko historiamme aikana. Tänä aikana ilmestyi Rabbi Yehuda Ashlagin (Baal HaSulam) ainutlaatuinen sielu. Baal HaSulam selitti Kabbalan viisautta tavalla, jolla meidänkin sukupolvi voisi sen ymmärtää. Baal HaSulam oli ainoa 1900-luvun kabbalisti, joka kirjoitti kommentaareja Zoharista ja Arin teoksista.

Tämä ei tarkoita sitä, että suuria Kabbalisteja ei olisi ollut ennen häntä, vaan ainoastaan sitä, että nykyajan opiskelijoilla oli vaikeaa ymmärtää heidän teoksiaan. Tämän päivän suosio ja lisääntynyt kabbalan kysyntä on osoitus siitä, että sukupolvemme on valmis omaksumaan sen universaalisen viestin ja ymmärtämään todistusvoimaisia tekstejä, jotka puhuvat elämämme juurista ja kuinka saavutamme sen.


5) Mistä löydän lisätietoja Zoharista?

Zoharia ei voi ymmärtää ja tuntea suoraan, se edellyttää, että henkilöllä on käsitys henkisyydestä, ennen kuin hän lähestyy kirjaa. Suurin aikamme Kabbalisti, Rabbi Yehuda Ashlag (Baal HaSulam) kirjoitti esittelyn Zohariin, nimenomaan ohjaukseksi henkilölle, jotka lähestyvät tätä syvällistä kirjaa, ennen sen tutkimista.

Tällaiset artikkelit kehittävät henkistä laatua niin, että voimme kokea korkeamman todellisuuden. Lisäksi nämä tekstit tarjoavat tietoa siitä, miten lähestyä tiettyjä ehtoja, sanontoja ja käsitteitä Zoharissa, jotta voimme maksimoida sen käyttöä oppaana henkisyyden saavuttamiseen, välttää eksymistä materialisoituihin kuviin, joita ihmisen mieli on altis muodostamaan.

Bnei Baruch Kabbalan opetus- ja tutkimuskeskus tarjoaa paitsi nämä esittelyt, - myös ilmaisia oppitunteja niistä, sekä lyhyempiä artikkeleita, joissa kuvataan käsitteitä Zohariin ja kuinka valmistautua kohtamaan näitä käsitteitä.

Tutustumismatka Zohariin on keino löytää oman sisäinen maailma ja oman rajattomat mahdollisuudet. Bnei Baruch toivottaa teille menestystä henkiselle kehittymiselle!

 
       
Lisää artikkeleita...

Kirjat suomeksi

Jaa ystäville