Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Četiri svijeta

Spoznaja materije i njezine forme

Spoznajemo:

 

 • materiju u svijetu Assiya
 • formu materije u svijetu Yetzira
 • sredstva održavanja postojanja materije i forme u svjetovima Assiya i Yetzira – u svjetovima Beria i Atzilut

Svaki od svjetova ABYA je i davanje i primanje u odnosu na duše.

Kabalisti proučavaju samo materiju i formu u materiji u svjetovima Assiya i Yetzira, jer se svijet Beria teško može percipirati racionalnim umom.

Svijet Assiya je temelj koji sadrži materijal sastavljen od velikog broja individualnih želja, od kojih svaka ima vlastitu formu. To je umu lako shvatljivo i to ga razvija. Um može proučavati bilo koju individualnu želju i odvojiti je od ostalih. Svrha njegovog rada je dosegnuti prednost svjetlosti nad tamom u svakoj pojedinosti postojeće stvarnosti.

 

Četri forme: točka, crta, ploha i kocka

Postoje četri forme:

 

 • točka
 • crta
 • ploha
 • kocka – 3-D oblici, rezultat umnožavanja prethodnih formi

Ove četri forme uključuju sve forme ovog svijeta i Viših Svjetova. Dok djelujemo u ovom svijetu, mi spoznajemo sve u materijalnoj formi i ne možemo shvatiti ništa što je iznad toga.

Stvoritelj se spoznaje u imenu HaVaYaH, koji uključuje sve vrste formi koje postoje u svijetu, gdje je:

 

 • slovo Yud, točka
 • slovo Hey, ploha
 • slovo Vav, crta
 • slovo Hey, 3-D oblik.

Posljednje slovo Hey je otkrivenje prvog, ali u više materijalnoj formi koja zauzima prostor, dok prethodne tri forme ne postoje u mjestu (prostoru, op.pr.).

Vrh slova Yud se može spoznati, stoga je ovo ime izvor svih postojećih imena. Svako je ime manifestacija Stvoritelja u stvorenom, primanje i davanje. Stvoriteljeva bit se ne može spoznati; spoznajemo samo Njegov utjecaj, zato se sve stvoreno sastoji od Stvoriteljevih imena. Čovjek istražuje i kombinira primljeno ime s korijenom, u svojoj namjeri za davanjem, tj. ime je nešto što čovjek prima kao rezultat svog istraživanja i spoznaje Davatelja.

Čovjek se zove prema Stvoriteljevoj manifestaciji u njegovoj spoznaji, prema Njegovom imenu. Onaj koji je u mraku i ne može vidjeti Stvoriteljeve emanacije, nema ime. Istraživač otkriva da je ime rezultat dobra koje proizlazi od Stvoritelja. Na taj način uzdiže Stvoriteljevu iskru koja se spustila na njega iznad egoističnih želja.

Tako u skladu s cjelovitosti analize i mjere spoznaje, čovjek shvaća veličinu ˝Imena˝ i povezuje se s njim u mislima. To se događa kroz uzdizanje MAN i spuštanje MAD, kroz neprestane uspone i padove. Čovjekovo razumijevanje raste tako naglo da na poslijetku postaje partner Stvoritelju u Njegovom prvotnom djelu. U svojoj sličnosti sa Stvoriteljem, čovjek stvara svjetove i ispunjava ih kao davatelj i primatelj.

 

Čin ispravljanja

Iako se analize nalaze u čovjekovim mislima, on je obvezan otkriti Stvoritelja sve do razine svijeta Assiya, kako bi stvorio vezu s Njim kroz praktične korektivne akcije.

 

Tri zavjeta

Postojeća tri zavjeta su:

 

 • očiju
 • jezika
 • prepucija.

Gornji dio (GE, oči i usta) svakog nižeg Partzuf-a presvučen je donjim dijelom (AHP) višeg Partzuf-a. To znači da se duhovnost može spoznati jedino našim ˝očima˝ i ˝ustima˝, a naše jedinstvo s Višim Svijetom se manifestira u ova dva zavjeta.

Zbog toga se sve forme spuštaju prema nama iz višeg Partzuf-a u niži, od Rava prema njegovim učenicima, u usmenom i pisanom obliku. Pišući i čitajući uz pomoć naših očiju, mi dijelimo i primamo znanje o ovom svijetu i izražavamo ga ustima.

Svi svjetovi stvoreni su za mudrost Kabale, da se ostvare ova tri zavjeta:

 

 • pismeno – uz pomoć naših očiju
 • usmeno – uz pomoć naših usta (jezikom)
 • tajno – preko kože (prepucija)

 

Slova i točke

Davanje se manifestira kroz znakove i točke. Oko ne percipira više od slova i točaka koje srce čovjeka može razumijeti. Usta percipiraju samo slova. Ova vrsta percepcije naziva se ˝srcem˝, jer se znanje prima kroz 32 kanala davanja. Gematrija (numerička vrijednost) broja 32 označava hebrejsku riječ ˝Lev˝ (srce), 22 slova i 10 točaka koji čine temeljne forme svijeta ispunjenog mudrošću i životom.

Ime HaVaYaH sadrži u sebi sve forme pisanja i govora, jer se struktura slova sastoji od crta i točaka, gdje svaka točka predstavlja skupljanje, a svaka crta širenje.

 

Esencija (bit) i želje

Esencija i želje predstavljaju dvije vrste svjetlosti:

 

 • ono što se odnosi na izvor utjecaja
 • ono što se odnosi na primatelja.

To je temelj muške i ženske esencije, crte i Reshimo, duše i tijela, Stvoritelja i Malchut, milosti i suda. Čitavi rad mora završiti njihovim ujedinjavanjem.

Esencija se otkriva u želji, u skladu sa njezinim buđenjem i spremnošću.

Priroda esencije može se razabrati samo u želji u koju je odjevena. Želje omogućuju upotrebu svijesti. Svijest ne može percipirati ništa izvan želje, u koju je esencija odjevena.

Ne možemo spoznati Stvoritelja jer se sve naše spoznaje odnose na ispravljene želje, u koje je odjevena Stvoriteljeva esencija.

Kao u svim našim mjerenjima, ne mjerimo esenciju nego njezinu manifestaciju u mjernom sredstvu, tj. njihovu međusobnu interakciju. Stoga, viđenje Stvoriteljeve Providnosti znači Njegovo istinsko otkrivenje.

 

Kabbalah Library

Podijeli