Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Kabala kao ishodište svih znanosti

Otkrivanje ovoga svijeta i njegova poretka zadivljujuća je znanost. Otkrivenje svjetlosti Stvoritelja u svijetu kao stvarnosti razina i načina utjecaja također je zadivljujuća znanost. Primjerice fizika, koja predstavlja određenu vrstu znanja koje je od važnosti za određeni svijet, jedinstvena je u svojem polju i ne postoji niti jedna druga znanost koja je sadržana u njoj.

Mudrost Kabale temelji se na sveopćem znanju svih razina (nepokretne, vegetativne, animalne (pokretne), i ljudske) i svih njihovih pojedinačnih manifestacija koje su sadržane u planu Više upravljačke sile, odnosno svega što je u skladu s njegovom svrhom. Prema tome, sve su znanosti u svijetu sadržane u mudrosti Kabale; ona ih izjednačava i usuglašava sa sobom.

Primjerice, fizika, astronomija, i glazba posve precizno odgovaraju poretku svjetova i Sefirot. To jest, sve su znanosti uređene sukladno njihovim pojedinačnim poveznicama u Kabali, prema kojima joj nalikuju. Ovo upućuje na činjenicu da Kabala ovisi o svim znanostima, dok sve one, zauzvrat, ovise o njoj. Stoga, napredak znanosti ovisi o njihovoj povezanosti s Kabalom, u kojoj su, izvorno, sve one sadržane.

Nužnost učenja Kabale

Budući da Kabala govori o otkrivenju Višeg svijeta, ne treba posebno isticati da ne postoji niti jedna druga znanost koja ima veću važnost za naše postojanje. Cjelokupno se čovječanstvo postupno razvija i počinje shvaćati da, bez poznavanja sveobuhvatne upravljačke sile, neće moći preživjeti.

Znanstvenici-kabalisti namjeravali su stvoriti sustav postignuća koji će biti prikladan našem vremenu, kada će čovječanstvo napokon shvatiti nužnost otkrivenja Božanske Providnosti. Prema tome, brojnim su stoljećima do današnjih dana kabalisti u tajnosti razvijali ovu mudrost. Međutim, Kabala je trebala biti skrivena samo tijekom određenog vremena. Kao što „Knjiga Zohar“ kaže, „Mudrost Kabale bit će otkrivena na kraju danâ“. Svi će postići sve više razine, svrhu svega stvorenoga i njihova ponašanja u ovom svijetu, koje je poput utiska Višeg svijeta.

Otkrivenje Božanske Providnosti ne nastupa trenutno, već predstavlja proces postupnog postignuća koje se zbiva tijekom određenog vremena. Ovaj proces duhovnog postignuća sadrži razine, koje se nižu jedna ponad druge, poput prečaka na ljestvama.

Protivnici Kabale mogu prigovoriti učenju ove mudrosti, ističući da je ona namijenjena samo pojedincima koji su već dostigli određeni stupanj otkrivenja Više upravljačke sile. U tom slučaju, kakva nužnost i obveza učenja ove mudrosti može postojati za većinu ljudi?

Međutim, postoje akcije koje svi u ovome svijetu trebaju provesti kako bi dostigli svrhu vlastitog postojanja. Budući da je otkrivenje Više sile moguće jedino prema stupnju jednakosti s njom, učenje Kabale treba biti popraćeno namjerom postizanja takvog stanja. Ako osoba ima ovakvu namjeru, može otkriti Višu silu mnogo brže.

Ali, kako osoba u početku nema namjeru promijeniti vlastita egoistična svojstva u altruistična, steći čak i najmanju težnju prema toj jednakosti, potrebno joj je društvo koje može poticati takvu želju u njoj.

Prema tome, ovladavanje ovom mudrosti postiže se u dva stadija:

  1. Otkrivenje Više sile;
  2. Proučavanje i korištenje Više sile.

Osoba prolazi kroz oba stadija učeći mudrost Kabale. Iz toga vidimo razliku između kabale i prirodnih znanosti. Dok prirodne znanosti stječemo s naših pet urođenih čula, proučavanje mudrosti Kabale započinje dok još ne osjećamo predmet našeg proučavanja. U procesu učenja, stječemo novo čulo, koje označava početak drugog stadija našeg postignuća Višeg svijeta i upravljačke sile, odnosno istinsku Kabalu. Prvi stadij tek je priprema, kao što i svaka vještina u ovome svijetu zahtijeva prethodni trening.

Ispravan način učenja Kabale

Donedavna, niti jedan znanstvenik-kabalist nije bio u mogućnosti oblikovati metodu uz pomoć koje bi mase ljudi i svi narodi mogli učiti Kabalu. Jedino je posljednji kabalist dvadesetog stoljeća Y. Ashlag (Baal HaSulam) u svojim djelima mogao otkriti i objasniti svima prikladan put prema svrsi stvaranja. Ovaj se put naziva „Put Kabale“. Otkrivenje ovog puta nije zasluga Baal HaSulama, već posljedica razvoja naše generacije i njezine spremnosti za potpunim ispravljanjem.

Premda se druge znanosti mogu koristiti poradi boljeg objašnjenja kabalističkih predodžbi (jer su iste uključene u ovu mudrost), najprikladniji način poučavanja Kabale je pružanje znanja o Višem svijetu prema korijenju i granama, uzrocima i posljedicama.

Prema tome, Baal HaSulam je prvi kabalist čija metoda omogućava ljudima razumijevanje svih kabalističkih izvora.

Postizanje mudrosti Kabale

Postizanje Kabale moguće je kroz:

  • Razumijevanje proučavanog teksta. Ovo je slično istraživaču u našem svijetu, koji treba marljivo raditi kako bi ga razumio, iako ga u potpunosti vidi vlastitim očima.
  • Osjećanje teksta. Osim informacija, tekst sadrži posebno svojstvo, koje omogućava postupan ulazak u osjećaj Višeg svijeta svakome tko taj tekst proučava, čak i bez razumijevanja napisanoga.

Osjećaj Višeg svijeta doživljava se kao vječnost, savršenstvo i sveznanje.

 

Autor: Rav Michael Laitman, prema članku Baal HaSulama

 

Kabbalah Library

Podijeli