Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Kabala u usporedbi s ostalim znanostima

Istinsko mjerilo vrijednosti znanosti

Vrijednost svake znanosti u svijetu određena je vrijednošću njezine svrhe. Ne postoji nešto poput besmislene znanosti. Vrijednost znanosti uvjetovana je njezinim značajem, njezinom korisnosti i prednostima koje pruža.

 

Iz toga slijedi, ako se vrijednost znanosti određuje prema materijalnoj korsti koju ona donosi, nestanak će takve koristi u budućnosti svakako umanjiti vrijednost te znanosti. Premda znanost sama po sebi posjeduje zamjetnu prednost u odnosu na svrhu, kako svrha ima veću važnost (temelj), znanost se procjenjuje sukladno vlastitoj svrsi. Ako je svrha prolazna, tada će i znanost nestati s njom.

Vrijednost Kabale

Na temelju prethodno rečenog, razmotrimo važnost znanosti Kabale:

  • Kabala se bavi postizanjem vladavine Više sile nad stvorenim bićima i proučavanjem uspostavljanja kontakta pojedinca s tom silom. Znanost se, prema tome, oslanja na Višu silu, čiju važnost ne možemo podcijeniti. Stoga, Kabala je također od neprocjenjive vrijednosti za čovječanstvo;
  • Kako je predmet Kabale vječno postojanje, ova je mudrost također vječna; i,
  • Osoba koja proučava Kabalu zavređuje pohvalu, zato što je svrha Kabale biti u kontaktu s Višom silom (najbolji od svih ciljeva koje možemo zamisliti).

Razlog malenog broja kabalista

Glavni razvoj tako malenog broja kabalista leži u činjenici da svaki početnik želi u potpunosti ovladati ovom mudrosti i otkriti Božansku Providnost što je prije moguće. Ovo uistinu zahtjeva znanje, no takvo je znanje nemoguće steći kroz uobičajeno proučavanje materijala, praksu prihvaćenu u drugim znanostima. Početnik, prije svega, treba naučiti altruistični jezik, jer je znanost Kabale pisana njime.

Postignuće dolazi kao posljedica truda

Neophodan uvjet u svim znanostima glasi: Kako bi postali znanstvenici u bilo kojem području, trebamo načiniti ozbiljan napor u ovladavanju tom znanošću. Postignuće dolazi kao rezultat teškog rada.

Znanstveni jezik

Svaka znanost koristi svoj vlastiti jezik. Oni koji su prvi započeli s istraživanjem, odredili su predmet znanosti i objasnili njegovu bit tim jezikom. Prema tome, jezik služi kao sredstvo posredovanja između biti znanosti i učenika. Jezik znanosti sadrži izrazite mogućnosti: Može pružiti vrlo kratke (lakonske) opise i vrlo duboka objašnjenja.

Predstavnici znanosti

Znanstvenik koji provodi znanstveno istraživanje ne mari za materijalnu dobrobit. On svoje dragocjeno vrijeme troši za otkrivanje i osmišljavanje, a ne u potrazi za životnim užicima. On ih odlučuje zanemariti u zamjenu za znanje.

Najveći zemaljski užitak kojeg netko može zamisliti je društveno priznanje. Vrijedi se odreći svih ostalih užitaka i učiniti sve napore kako bi se dostigao ovaj užitak. Pozornost najboljih predstavnika svake generacije prikovana je na taj užitak. Ništa nas neće zaustaviti u postizanju tog užitka.

Predstavnici znanosti Kabale

Sve dok društveno priznanje ima ikakvu vrijednost za pojedinca, on nije spreman učiti mudrost Kabale. Tomu je tako zato što će (poput svih ostalih koji tragaju za materijalnom koristi) tratiti vrijeme pokušavajući zadobiti takvo priznanje, pa će njegovo srce biti zatvoreno za postignuće Više sile putem mudrosti Kabale.

Iz prethodno rečenoga, jasno je da se uvjeti koji vrijede u svakoj znanosti kogu primijeniti i u Kabali. Međutim, znanost Kabale zahtjeva od učenika ne samo podcjenjivanje materijalnog života, već je uz to kabalist obvezan obezvrijediti društveno priznanje.

Promidžba znanosti

Ispada da predstavnici konvencionalne znanosti teže priznanju. Trude se predstaviti svoju znanost tako da bude prihvaćena od strane većine (mase). Sve se promiče kroz mase, jer one čine srž čovječanstva. (Ovo se ne odnosi na izvanredne i nesebične znanstvenike, iako su čak i oni primorani promicati svoje znanosti kako bi primili priznanje za vlastiti razvoj).

Skrivenost mudrosti Kabale

Kabalisti nikada nisu nastojali oglašavati svoju znanost u društvu, zato što ovoj mudrosti osoba pristupa prema poticaju unutarnjeg poziva. Tek tada postaje spremna zanemariti:

  • tjelesne želje;
  • materijalnu korist;
  • društveno priznanje.

U prošlosti, kabalisti nikada nisu prikazali svoju metodu javnosti, jer su vjerovali da znanost o otkrivenju Više sile može biti dana jedino onima koji ju ispravno razumiju.

U suprotnom, otkrivenje biti Kabale lišilo bi društva mogućnosti za uživanjem u razmnožavanju, bogatstvu, moći i poštovanju koje ono visoko cijeni. Sve dok društvo nastavlja uživati u:

  • izopačenosti
  • bogatstvu
  • moći i poštovanju (društvenom priznanju),

i nije ga se spremno odreći, u zamjenu za uspostavljanjem kontakta s Višom silom, treba mu to omogućiti, jer kroz potragu za užicima ljudi rastu i razvijaju se, sve dok ne počnu težiti za duhovnim.

Stoga danas, kada društvo postaje razočarano prethodno navedenim užicima, i u svojoj unutrašnjosti postaje spremno stupiti u kontakt s Višom silom, mudrost Kabale razotkriva javnosti svoju bit i svrhu.

 

Autor: Rav Michael Laitman, prema članku Baal HaSulama

 

Kabbalah Library

Podijeli