Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Odgoj

Određenje zadatka

Odgoj je glavni problem čovječanstva. Kada bismo mogli omogućiti ispravan oblik obrazovanja i potkovanost barem jedne generacije, tada bismo bili sigurni da će se svi budući naraštaji odgajati prikladno i živjeti optimalno. Tomu je tako zbog toga što svaki naraštaj koji prima ispravnu metodu odgoja može biti i bit će sposoban prikladno odgojiti idući naraštaj.
S druge strane, neuspjeh podizanja takve generacije čak u jednom jedinom društvu, te uočavanje da je svaka sljedeća generacija inferiorna u odnosu na prethodnu, svjedoči činjenici da čovječanstvo nikada nije imalo ispravnu metodu.

 

Metoda odgoja

Ispravna metoda odgoja mora se temeljiti na razumijevanju:

 

  • Istinsku prirodu čovječanstva, društva i osobe (izvorno stanje);
  • Zajedničkog cilja čovječanstva, društva i svake osobe (konačno stanje);
  • Način upravljanja svake osobe, društva i čovječanstva prema tom cilju.

1. Naša je prava priroda djelomično poznata. Životno nam iskustvo omogućuje da zaključimo kako su ljudi egoistični i egocentrični, da sve činimo zbog zadovoljavanja naših vlastitih potreba.

2. Svrha našeg života, ili sudbina je nepoznata. Nedostaje nam znanje o našem konačnom obliku postojanja, svrsi kojoj težimo, kao i optimalnoj društvenoj i svjetskoj organizaciji. Možemo samo pretpostaviti da priroda ima takve informacije o našim budućim stanjima, da sadrži znanje o cilju postojanja svakog pojedinca, društva i čovječanstva u cjelini.

3. Ne mogu se shvatiti načini postizanja tog cilja dok ne saznamo: “Koja je svrha našeg postojanja?” Poznavanje naše istinske izvorne prirode i tog stanja, kojeg prema planu stvaranja mi moramo doseći, omogućit će nam da shvatimo koje nam kvalitete trebaju kako bismo učinili te promjene. To će zauzvrat odrediti oblik odgojnog temelja.

 

Razlog neuspjeha u odgoju

Iz gore navedenog slijedi da, dok ne shvatimo neophodnost određenja cilja stvaranja, a zatim odredimo načine za postizanje tog cilja, svi će naši napori u stvaranju ispravne metode odgoja biti bezuspješni. Ljudski egoizam pridonijet će neuspjehu ako nastavi rasti iz naraštaja u naraštaj, i zbog svog će osobnog egoističnog ispunjenja, ljudski egoistični karakter sve prisvojiti.

 

Rješenje problema

Potrebno je naširoko istražiti ljudsku prirodu kako bi se široki krugovi društva uvjerili da smo mi u biti egoistična bića. Premda je i priroda našeg svijeta takva, ljudi, nasuprot čitave prirode, nisu obdareni unutarnjim programom ponašanja, te ga zato trebaju. Životinje ne trebaju proći odgajanje, jer se njihovo instinktivno ponašanje nalazi unutar njihove prirode. Oni su dostatni da se one čitav svoj život ponašaju ispravno. Među svim živim bićima, jedino čovjeku nedostaje prirodni program za ispravno ponašanje; jedino su ljudi slobodni birati akcije. Svaka osoba kojoj nedostaje ova svjesnost živi s određenim pogledom na život, i vlastito stvorenim ciljevima i svojstvima akcija. Takva osoba izabire i stvara vlastiti susutav odgoja, i takvi sustavi propadaju.

Mjesto nedostatka instinktivnih pravila ponašanja treba biti ispunjeno ispravnom metodom odgoja. Sve dok ne naučimo prirodne zakone, te kako ispravno živjeti u ovom svijetu, nemamo što prenijeti idućem naraštaju. Osim toga, bit ćemo nesigurni podižemo li naraštaj ispravno, a naš čitavi život bit će slijed ponovljenih grešaka. Iz toga slijedi da smo dužni istraživati našu prirodu i cilj, te na temelju tih istraživanja stvoriti program ponašanja naših života u ovom svijetu i prenijeti to na naše potomke.

 

Odgoj – odnos s uzvišenom prirodom

Kada promatramo prirodu našeg svijeta, otkrivamo da sve vrste stvorenoga, bilo živo biće, organ ili stanica, služi potrebama drugih. To je prirodni mehanizam svijeta, svemira i stvarnosti. Sav život djeluje prema jedinstvenom programu kao zatvoren sustav. Kako bi čovječanstvo moglo postojati u tom sustavu, ono treba biti poput njega, usklađeno i istovjetno s njim. To se postiže ravnotežom primanja i davanja svake osobe u odnosu na okolnu prirodu i društvo. Svaka ispravna formula ponašanja osobe, ovisno o pojedinim prirodnim svojstvima i okolnim prilikama, izračunata je u znanosti kabale. Bez znanja o ovoj znanosti, ne možemo postići uravnotežen odnos s ljudima oko nas, s prirodom i društvom. Također, nećemo imati čemu učiti naše potomke.

 

Kabbalah Library

Podijeli