Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Osobitosti mudrosti kabale

1. Opći karakter kabale

Svo je razumijevanje kombinacija dvaju elemenata:

 

 • Znanje o materiji (priroda tijela u postojećoj stvarnosti); naziva se fizika;
 • Znanje o formi apstrahiranoj od tijela (forma uma i razumijevanja); zove se teorija logike.

Proučavanje materije

Proučavanje materije može ponekad biti ograničeno na proučavanje onoga što je iznad prirode. Ovo se proučavanje može podijeliti u četiri dijela:

 

 • Proučavanje materije koje se odnosi na dio koji se naziva empirijska znanost prirode.
 • Proučavanje materije koje se odnosi na znanost o onome što se nalazi onkraj prirodnih granica.
 • Proučavanje materije koje se odnosi na dio koji se zove drevna znanost, a koja ima empirijski i praktični karakter.
 • Proučavanje materije koje se odnosi na dio koji se zove drevna znanost o onome što je onkraj prirodnih granica.

Opažanje forme

Opažanje forme čini i sadrži znanje o Božanskoj Providnosti. Proučavanje materije je postignuće duhovnih razina, poznatih kao svjetovi i Partzufim. Ovo je postignuće uvijek empirijsko. Bit znanosti kabale je oktrivenje Božanske Providnosti, otkrivenje Stvoritelja Njegovim stvorenim bićima.


Vrhovno načelo kabale je “Jedan, Jedinstven i Nedjeljiv”

Jedan: Stvoritelj je jedan; stoga On uključuje sveukupnu stvarnost i sva vremena: prošlost, sadašnjost i budućnost. To je očigledno svakom istraživaču, bez obzira na sve nedostatke koje pronalazimo u postojećoj stvarnosti. Ovo istraživanje jedinstvenosti Više Sile određeno je rječju “jedan”. Temelji se na pretpostavci da postoji samo jedan autoritet i da svime upravlja dobronamjerno.

Jedinstven: Stvorena bića ostaju jedno sa Stvoriteljem čak i kada se osjećaju otuđeno i loše. Ovo se stanje ne mijenja, neovisno o tomu kakva je veza između Stvoritelja i Njegovih stvorenih bića. Čak i kada lječnik nanese bol svom pacijentu, to ne znači da je učino nekakvo zlo. Tijekom bolnog medicinskog zahvata, odnos između njih se ne mijenja. Ovaj aspekt čovjekove veze s Višom Silom naziva se “jedinstven”.

Nedjeljiv: Bit Stvoriteljeva stava prema Njegovim stvorenim bićima sastoji se u otkrivanju Njegove jedinstvenosti, jer se sva dobrota, mudrost i stapanje odražavaju u njoj.


Proučavanje materije je empirijsko

Proučavanje materije je postignuće različitih razina povezanosti u cjelokupnoj postojećoj stvarnosti; njezinih formi, te razvojnom poretku od početne misli do razine ovog svijeta, odozgo prema dolje i obrnuto, odozdo prema gore. Glavno načelo ovog proučavanja je postignuće razine uzroka i posljedica događaja koji se događaju. Djelovanje u tom smjeru pruža potpunu sliku znanosti na način na koji to čine prirodne znanosti.


Uporaba postignuća

Priroda razina postignuća je takva da u trenutku postizanja određenog duhovnog stupnja, osoba osjeća izvanrednu dobrotu i neusporediv užitak. Ovo se događa kao rezultat ulaska osobe u želju Stvoritelja. Stvoritelj upravlja svijetom uz pomoć dvije jednake sile:

 

 • Užitak: Privlačeći osobu užitkom, užitak motivira djelovanje osobe
 • Patnja: Ukoliko Stvoritelj ne želi dozvoliti da se nešto dogodi, On to sprečava pomoću patnje koju osjeća osoba koja provodi nepoželjnu akciju, zbog čega se akcija obustavlja.
 • Druga Priroda: nekada se taj zakon zamjenjuje s drugim, prema kojem se navika pretvara u drugu prirodu.

Svi se ljudi i životinje povinuju ovom zakonu. Stoga njegovo upravljanje postaje sve složenije i složenije, i neprestano se mijenja.


Priroda razina

Priroda razina za onoga tko postigne duhovnost slična je prirodi svega što živi: zakon primanja nagrade i kazne rigorozno se izvršava. Čak ga ni navika ne može prekršiti ili promijeniti.


Dva dijela u istraživanju materije

U istraživanju materije razlikujemo dva dijela:

 

 • Stvarnost, i
 • Njezino postojanje (kvantitet i kvalitet koji omogućuju postojanje stupnjeva i načina postignuća tih stupnjeva)

U skladu s tim, osoba koja ima duhovno postignuće, osjeća ogromnu gorčinu između stupnjeva. Kako bi izbjegla gorčinu između stupnjeva, osoba nastavlja napredovati do slijedeće razine. Međutim, takva se osoba može ponekad povući, što je rezultat sjećanja na prošla zadovoljstva.


“Klipa” znači da nema puta natrag k duhovnom

Kada se osoba povuče, povlači se na potpuno drugačiji stupanj zvan “Klipa”, a ne na prethodni.


Dva dijela u uporabi tokom učenja

Postoje dva dijela koja su u uporabi tokom učenja:

 

 • Duhovno, i
 • Klipa

Ponekad, zbog nužnosti, kabalisti se vraćaju tamo gdje su velika zadovoljstva kako bi učinili određenu radnju. Međutim, oni odmah napuštaju to mjesto i vraćaju se na vlastiti stupanj. U ovakvom slučaju, vraćanje u prošlost smatra se duhovnom radnjom.

U većini slučajeva međutim, ovdje se vraćaju samo oni koji imaju slabu želju ili su uplašeni. Pokušavaju izbjeći gorak prijelaz između stupnjeva, te postaju zaglavljeni, nemoćni uzdići se ka željenom vrhu.


Način utjecaja kroz Imena

Korištenje utjecaja kroz imena način je privlačenja velikog užitka. Unutarnja snaga imena može se pružiti prijatelju koji biva inspiriran njome. Tako ga može izliječiti ili uskladiti sa svojom voljom.


 

2. Pragmatična uporaba kabale


Šteta od pretjerivanja

Gore smo objasnili što znači postignuće uporabe:

 

 • Volja Stvoritelja potiče akcije stvorenja putem svjetlosti zadovoljstva koja je prisutna u željenom objektu,
 • Svjetlost patnje sprečava radnje koje Stvoritelj ne želi

Velika je šteta u svakom pretjerivanju, u skladu sa pravilom: ”Mnogo imovine donosi mnogo nevolja.” Stoga, postoje ograničenja svake Stvoriteljeve želje, koja zahtijevaju izvršavanje brojnih akcija u procesu razvoja osobe. Da ne postoji ograničenje bilo kojeg zadovoljstva, stvorenje bi se zaglavilo u jednoj akciji tokom čitavog života, bez prilike za napredovanje. Stoga Božanska Providnost koristi patnju kako bi spriječila pretjerani užitak.


Nagrada na životinjskoj i ljudskoj razini

Postoje dvije vrste užitka:

 

 • Užitak koji je nadohvat ruke i ne uključuje element nadanja, jer ga je moguće primiti u sadašnjosti. Naziva se osjetilnom nagradom i tipičan je za svaku životinju. Primanje takva užitka zajamčeno je i ne može se izjaloviti.
 • Užitak koji je dalek ali “prospektivan” (nadolazeći, op.pr.), naziva se mentalnom nagradom i odnosi se isključivo na čovjeka koji je uključen u istraživanje. Može se izjaloviti, a postoji samo na ljudskoj razini. Budući da nagrada dolazi kasnije, na užitak utječu prepreke koje sprečavaju njegovo primanje.

Sila je kompenzacija putem “snage motivacije”

Mentalna nagrada i osjetilna nagrada predstavljaju dvije sile Božanske Providnosti koje aktiviraju sve što živi.


Istinski kriterij znanstvenika

Čovječanstvo je podijeljeno na mnoge razine koje ovise o stupnju razvoja osobe, od “životinjske” razine do “ljudske”.

 

 • Nerazvijena osoba ne može dugo vremena čekati na nagradu, pa izabire posao koji se odmah plaća, čak i ako je plaća manja.
 • Razvijena se osoba može kontrolirati, te izabrati posao koji se kasnije plaća mnogo više.

Ovo je istinski kriterij kabalista, jer ovisi o stupnju razvoja pragmatizma u svakome. Onaj tko može odgoditi primanje nagrade, može dobiti više.


Razvoj je izazvan veličinom cilja

U skladu s tim, možemo vidjeti kako mnogo obrazovanih ljudi, koji potencijalno mogu primiti prikladnu nagradu za svoj rad, napuštaju svoje studije i prodaju svoje znanje masama.

Mali je broj onih koji se mogu suzdržati, nastaviti svoje studije u skladu sa svojim sposobnostima, jer žele primiti veću nagradu, te postati slavni.

Kriterij razvoja generacije jest moć suzdržavanja koja omogućuje osobi odgađanje trenutka primanja nagrade i odabir veće plaće. Takve generacije su dale mnogo kreativnih i prosvijetljenih ljudi.

Naša generacija ima najveći broj takvih ljudi, čiji je kapacitet za rad neograničen. Njihovi osjećaji su visoko razvijeni s obzirom na suzdržavanje, kako u količini vremena kojeg posvećuju svrsi, tako i u njihovoj učinkovitosti.


Snaga motivacije

 

 • Snaga cilja nagoni svaki živi organizam da se kreće ka primanju nagrade. Razlika između razina je samo u osjećaju nagrade. Razvijenija osoba je osjetljivija; stoga je njoj svojstvena snaga cilja najveća, što joj omogućuje uvećanje truda.
 • Snaga očekivanja trenutka primanja nagrade

Snaga motivacije određena je s dva parametra:

 

 • Osjećaj veličine svrhe određuje veličinu nagrade. Osjetljivija osoba prima veću nagradu i ima veću snagu motivacije,
 • Snaga očekivanja veće nagrade zahtjeva razvijeno tijelo koje ima osjećaj udaljenosti (odvojenosti).

Ciklički razvoj čovječanstva nije ništa drugo doli dva osjećaja:

 

 • Osjećaj veličine svrhe, i
 • Osjećaj udaljenosti.

Uz pomoć ova dva osjećaja, znanost napreduje i konačno dostiže svoj vrhunac.

Gore spomenuti osjećaji vladaju nad onim ljudima koji osjećaju velik užitak na svakoj razini. Užitak je uvijek nadohvat ruke, stoga nema razloga za uzdizanje na višu razinu.


Snaga užitka i snaga uma

Osim prethodno spomenutih snaga, postoje također unutrašnja snaga i znanje. Iako oni čine istu stvar, primatelju, koji ih opaža svojim tijelom i umom, čine se kao dvije odvojene sile:

 

 • U tijelu – duh mirnoće,
 • U mozgu – veliki um.

Tijelo treba izgubiti svoj duh kada se uzdiže da bi primilo znanje.


3. Bit i dijelovi mudrosti kabale

Potrebno je razumjeti zašto je zabranjeno koristiti kabalu u pragmatične svrhe (magija, misterije i misticizam koji su toliko uobičajeni u svijetu).

Postoje tri dijela u mudrosti kabale:

 

 • Proučavanje materije,
 • Proučavanje forme,
 • Proučavanje uporabe.

Oni koji proučavaju kabalu pragmatično, povlače se na razine gdje mogu pronaći mnoge užitke, koji im pružaju neophodnu energiju. To možemo vidjeti u slučaju kada osoba sa jakom željom potisne nekoga sa slabom željom, prisiljavajući ga da djeluje u skladu sa njezinom voljom.

Oni koji postignu razine koje daju ogromnu energiju i unutrašnju moć mogu utjecati na ljude oko sebe, kao da ih apsorbiraju. U ovom slučaju djeluje samo misao, ili prije, volja i unutrašnja moć. Misao ne može motivirati čak ni najaktivnijeg mislioca, pa kako onda može motivirati njegova prijatelja? Međutim, želja poprima obrazac misli osobe s većom željom i utječe na onog sa slabijom željom. Psiholozi to zovu “snaga misli”, ali pritom griješe: to je želja, a ne misao.

Trebate znati kako je ova djelatna sila dovoljno snažna da može proizvesti jasne slike u umu drugoga, tako da se čini kao da ih taj um sam proizvodi. S gledišta kontrole, daleko je veća od kontrole koju bi osoba mogla imati nad svojim vlastitim slikama. Činjenica je da osoba kritizira vlastitu imaginaciju; stoga imaginacija slabi i ne može funkcionirati. U vrijeme kada prima dojmove od svog prijatelja, osoba je u stanju bezvlađa i njezin mozak je apsolutno neaktivan. U tom slučaju osoba ne može biti kritična, a slike koje prima od svog prijatelja opaža kao neko drevno nepobitno znanje.

Štoviše, osoba može apsorbirati unutrašnju snagu svoga prijatelja do te mjere da će točno osjetiti ono što osjeća i njezin prijatelj. Bit će u stanju opažati i razlikovati slike pohranjene u prijateljevom pamćenju.

Rečeno je: ”To poriče postojanje Viših sila”, jer iako primaju samo trulež, oni ga konstantno koriste, uvećavajući nužnu energiju više nego uz pomoć izvornih kabalista.


Tri elementa skrivenosti kabale

Postoje tri elementa skrivenosti kabale:

 

 • Nema potrebe otkrivati ju, jer neozbiljan stav uništava njezinu vrijednost, dok pretjerano otkrivanje privlači plitke ljude.
 • Nemogućnost otkrivanja odnosi se na uvjete za prihvaćanje učenika. Osoba može pogriješiti u odabiru svojih riječi, dok izgleda važnom u očima mase.
 • Poštovanje prema Stvoritelju. Mnogo ljudi nije uspjelo u ovome. Svi magovi i vračevi koji su ikada živjeli na ovom svijetu dolaze iz redova učenika koji nisu bili sposobni ispuniti ove uvjete. Griješili su i podučavali svoj način svima koji su naišli, bez testiranja spomenutih uvjeta. Tako je kabala korištena u pragmatične svrhe: zadovoljenje strasti i primanje časti. Ovo označavamo izrazom “pragmatična kabala”.
 

Kabbalah Library

Podijeli