Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Uvjeti otkrivanja kabalističkog znanja

Postoje tri razloga skrivenosti kabalističkog znanja:

 

  • Nema potrebe za otkrivanjem;
  • Nemoguće je otkriti;
  • Stvoriteljeva osobna tajna.

Sve tri navedene zabrane istovremeno su nametnute na svaki najmanji detalj u Kabali i nema dopuštenja za otkrivanje znanja, ako prethodno nisu zadovoljena sva tri uvjeta.

Zabrana “Nema potrebe za otkrivanjem” dopušta otkrivanje mudrosti samo ako je za opće dobro čovječanstva. U Kabali se kaže, “Onaj koji skuplja znanje donosi tugu”. Ako znanje dođe u ruke beskrupuloznih i nemoralnih ljudi, može se upotrijebiti na štetu društva. Vidimo rezultate nekontroliranog razglašavanja znanja u našem problematičnom životu, u prijetnjama uništenja, u teroru. Razlog leži u činjenici da većina ljudi živi prema načelu “Pa što?” Takvi pojedinci koji ne mare za budućnost, nepromišljeno i nepotrebno šire mudrost Kabale. Stoga, kabalisti prihvaćaju samo one studente koji mogu čuvati tajnu i suzdržavati se da ju ne otkrivaju bespotrebno

Zabrana “Nemoguće je otkriti” potječe od jezičnih ograničenja zbog nemogućnosti interpretacije suptilnih duhovnih pojmova koje ne možemo primjetiti. S obzirom da su svi verbalni pokušaji osuđeni na neuspjeh i vode pogrešnim zaključcima, samo kabalist, koji je dosegao najvišu duhovnu razinu i stekao posebna svojstva da jasno otkrije uzvišenu mudrost, smije to činiti.

To je posebno svojstvo opisano u djelima velikog kabalista Arija: “Znaj da su duše velikih kabalista ispunjene vanjskom (Okružujućom) ili Unutarnjom (ispunjavajućom) svjetlošću.” Duše ispunjene Okružujućom svjetlošću imaju dar tumačenja kabalističkog znanja jasnim riječima, kako bi ih mogli razumijeti samo dostojni. Duša velikog Rashbija (Rabi Shimon Bar Yochai) bila je ispunjena Okružujućom svjetlošću, pa je mogao objasniti stvari na takav način da su ga, dok je govorio pred Velikim Skupom, razumijeli samo oni koji su to zaslužili. Zato je on primio božansko dopuštenje da napiše ˝Knjigu Zohar˝, iako su kabalisti prije njega znali više. Oni nisu imali njegov dar da duhovne pojmove pretoče u riječi.

Tako vidimo da uvjet za širenje kabalističke mudrosti nije znanje kabalista, nego svojstva njegove duše, njegova sposobnost da izrazi neprimjetno. Samo zbog tog dara, on prima dopuštenje otkriti određene dijelove kabalističke mudrosti.

Iz tog razloga ne nalazimo niti jedno temeljno kabalističko djelo napisano prije Knjige Zohar. Ona koja su dostupna sadrže neodređene i manje bitne smjernice. Nakon Rashbija (2. stoljeće), samo je Ari (16. stoljeće) imao dopuštenje za širenje mudrosti Kabale. Iako su kabalisti koji su živjeli prije njega vjerojatno znali puno više od njega, oni nisu imali dopuštenje za otkrivanje mudrosti zbog gore navedenih razloga. Stoga, oni izbjegavaju pisati i tiskati bilo što osim nekih neodređenih primjedbi. Zbog toga su se nakon Arjia, svi pravi kabalisti prestali služiti drugim knjigama i učili su samo njegova djela i Knjigu Zohar.

Zabrana “Stvoriteljeva osobna tajna” sastoji se u tome da je kabalističko znanje otkriveno samo onima koji se nesebično posvete ideji jednakosti sa Stvoriteljem. Zato su kabalisti u prošlosti birali samo one studente koji su svim srcem težili učiti kako bi postigli jednakost forme sa Stvoriteljem. S obzirom da su svi ostali bili odbijeni i da je Kabala bila skrivena od očiju javnosti, mnogi prevaranti i samozvani kabalisti zarađivali su proricanjem, pravljenjem amuleta, ˝spašavali˝ ljude od uroka i prodavali mnoga druga ˝čuda˝ naivcima. I danas postoje napisi tih ˝kabalista˝ kao i mušterija njihove ˝božanske˝ maskote, crvenih vrpca, svetih vodica itd.

U početku je Kabala bila skrivena upravo zbog tog razloga; zato su istinski kabalisti preuzeli na sebe obvezu da izlože svoje studente vrlo strogim testovima. To objašnjava zašto je samo nekolicini ljudi u svakoj generaciji bilo dopušteno učiti mudrost Kabale i otkriti jedan dio, pod uvjetom da su zadovoljene gore navedene tri zabrane.

Činjenica je da, ako se u čovjeku probudi ˝točka u srcu˝, on će težiti  postići svojstva Višeg svijeta i jednakost sa Stvoriteljem. Samo takvi ljudi smiju učiti Kabalu. Ostali samo žele naučiti ˝magijske trikove kako bi kontrolirali sudbinu i manipulirali drugima˝. Naravno, sve što stvore je psihološki efekt, što ponekad zaista ˝stvara čuda˝. Ipak, ne trebamo to miješati s Višim silama i svojstvima. Zato, danas postoje dvije vrste mudrosti: ˝Kabala za konzumente˝ i ˝znanost Kabale˝. Prva služi za dobrobit prodavača amuleta, druga je za one koji istinski žele otkriti duhovnost.

Nemojte misliti da ove tri zabrane širenja kabalističkog znanja dijele Kabalu na tri dijela. Ne, svaki dio, riječ, pojam i definicija podliježu ovim zabranama.

Međutim, postavlja se pitanje: ako je ova znanost bila tako brižno skrivena, kako su se onda pojavila sva ta kabalistička djela? Stvar je u tome da se prve dvije zabrane razlikuju od treće. Posljednja zabrana je nepromjenjiva, dok su prve dvije podložne promjeni. Razvojem društva, zabrana ˝Nema potrebe za otkrivanjem˝ mijenja se u zapovijed ˝Potrebno je otkriti˝, kao što je slučaj sa Arijem, Rashbijem i u manjoj mjeri sa drugim kabalistima. Na isti način, u naše vrijeme, zabrana ˝Nema potrebe za otkrivanjem˝ postaje ˝Postoji potreba za otkrivanjem˝, stoga je Kabala sada otkrivena čitavom čovječanstvu.

 

Kabbalah Library

Podijeli