Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

BS_100_wp

Baal HaSulam – veliki kabalist dvadesetog stoljeća – pisao je pjesme i skladao melodije kao izraze svojih duhovnih postignuća. Njegova nam glazba dolazi izravno iz duhovnih svjetova i duboko je emocionalno povezana sa usponima i padovima koje kabalist proživljava u njegovom doticaju sa duhovnim. Mnoge su njegove melodije skladane za odlomke kabalističkih tekstova, poput Bnei Heichala (tekst napisao Ari),  Ki Chilatzta Nafshi (mnogi pripisuju taj tekst Kralju Davidu, a neki dvoru Kralja Davida), Tzadik ke Tamar Ifrach, Chasal Seder Pesach, LeHagid ba Boker Hasdecha, and Kel Mistater.

Baal HaSulam je od svojih učenika zahtjevao da pjevaju kabalističke melodije umjesto melodija koje su ljudi navikli pjevati. Neke je melodije preuzeo od svog učitelja, Rav Admora iz Pursova, a neke je sam skladao i prenio svojim učenicima.