Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Melodije Baal HaSulama

Obrade pjesama kabalista Yehude Ashlaga (poznatog kao Baal HaSulam – 1885-1955), osnivača suvremene kabale

BS_100_wp

Baal HaSulam – veliki kabalist dvadesetog stoljeća – pisao je pjesme i skladao melodije kao izraze svojih duhovnih postignuća. Njegova nam glazba dolazi izravno iz duhovnih svjetova i duboko je emocionalno povezana sa usponima i padovima koje kabalist proživljava u njegovom doticaju sa duhovnim. Mnoge su njegove melodije skladane za odlomke kabalističkih tekstova, poput Bnei Heichala (tekst napisao Ari),  Ki Chilatzta Nafshi (mnogi pripisuju taj tekst Kralju Davidu, a neki dvoru Kralja Davida), Tzadik ke Tamar Ifrach, Chasal Seder Pesach, LeHagid ba Boker Hasdecha, and Kel Mistater.

Baal HaSulam je od svojih učenika zahtjevao da pjevaju kabalističke melodije umjesto melodija koje su ljudi navikli pjevati. Neke je melodije preuzeo od svog učitelja, Rav Admora iz Pursova, a neke je sam skladao i prenio svojim učenicima.

 

researching-careers-music8Suvremene

Acid jazz, electronic, metal, funk i ambijentalne verzije Baal HaSulamovih melodija

 
1. Chasal Seder Pesach          
2. Azamer Beshvachin            
3. Bnei Heichala                    
4. Ki Chilatzta Nafshi              
5. Tzadik ke Tamar Ifrach      
 

osb-21music-notes-ii-posters

Jazz

Jazz i fusion verzije

1.  Composition 1
2.  Composition 2
3.  Composition 3

 
 
 

Rabash

Originalne snimke kabalista Rabbi Baruch Shalom HaLevi Ashlaga

 
1.   Bnei Heichala
2.   Mizmor le David
3.   Chasal Seder Pesach
4.   Misod Chachamim
5.   Yedid Nefesh
6.   Hine ke Chomer
7.   Kaddish
8.   Krivu Li
9.   Tzadik ke Tamar Ifrach
10.  La Menatzeach al Shoshanim
11.  Nigun I
12.  Nigun II
13.  Nigun III
14.  March
 

music-of-kabbalah-in

 Live

  live izvedbe malih ansambala

1.  Waltz*
2.  Kaddish
3.  Ia'ale Tachnuneinu
4.  Ki Chilatzta Nafshi
5.  Kel Mistater
6.  Misod Chachamim (version 1)
7.  Tzadik ke Tamar Ifrach
8.  Misod Chachamim (version 2)
9.  Bnei Heichala

* "Waltz" melodiju napisao je Rav Admor iz Pursova (Baal HaSulamov učitelj)